Czy nabywanie oporności na antybiotyki i pestycydy dowodzi makroewolucji? Czy zjawiskami patologicznymi można wyjaśniać powstawanie zaawansowanych technicznie urządzeń molekularnych?

Ewolucjoniści lubują się w powoływaniu się na nieadekwatne przykłady w celu dowodzenia swoich pomysłów. Jak z rękawa cytują literaturę, w której napisano o kolejnym przykładzie nabywania oporności na leki przez bakterie oraz nabywania oporności na pestycydy przez owady.  Czy nabywania nowych właściwości przez białka (np. priony).

NABYWANIE NOWYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ BIAŁKA, KTÓRE WYKRACZAJĄ POZA GRANICE FUNKCJI, JAKIE PEŁNIŁY W ORGANIZMIE PRZEWAŻNIE WYWOŁUJE STRASZLIWE CHOROBY. 


                 Priony
Rozważmy na początku  przykłady wirusów. Wirusy mutują bardzo szybko, więc i szybko uodparniają się na leki. Czy jednak tracą tożsamość gatunkową, nawet przy tak ogromnym tempie mutacji i ilości pokoleń, jakie się pojawiają w krótkim czasie? Nie HIV jest w dalszym ciągu wirusem HIV, a wirus grypy wirusem grypy, z tym że wirusy te są uodpornione na pewne leki.
Swoją drogą neodarwiniści nie mają bladego pojęcia skąd wirusy wzięły się na świecie, np. takie wyrafinowane maszynki molekularne, jak bakteriofagi. Snuje się jednak mętne spekulacje, że niby są to zbuntowane elementy pra-komórek, które zdobyły jaką taką autonomię.
 Ten brak wiedzy na temat pochodzenia wirusów nie przeszkadza jednak neodarwinistom w tym, żeby „dowodzić” prawdziwości neodarwinizmu zjawiskiem uodparniania się wirusów na leki. Cała ta argumentacja zamiast dowodzić słuszności założeń neodarwinizmu opiera się jednak na wielu błędach logicznych.
‚Canceling hypotheses’-Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś dla uzasadnienia jakiejś hipotezy tworzy tylko inną hipotezę, zamiast podać jakieś przesłanki dla pierwszej hipotezy.
‚Petitio principii’– Błąd ten popełnia się zawsze wtedy, gdy próbuje się uzasadnić coś jedynie za pomocą tego, co ma dopiero zostać uzasadnione.
ff                         Wirus HIV.
 hjhj
                                                                 Bakteriofag.
                       
                                                                     Wirus grypy.
Powołując się na takie motywy, jak te z  nabywaniem oporności na leki przez wirusy , neodarwiniści usiłują złamać u wątpiących  blokadę psychiczną, niepozwalającą   im uwierzyć w słuszność „powszechnej zasady biologii”, jaką rzekomo jest hipoteza neo-darwinowska. Często można przeczytać podobne zapewnienia, które są tak naprawdę nieadekwatnymi do rzeczywistości biologicznej i wyrwanymi z jej kontekstu motywami, wprowadzającymi laików w błąd! Jak np. poniższy wywód:
„Pojedyncza mutacja prowadzi do powstania nowej cechy. Pojedyncza mutacja w genie kodującym enzym uczyniła go niewrażliwym na unieczynnienie. Jedna mała substytucja, wymiana guaniny na adeninę w genie, a glicyny na serynę w białku, pozwala komarom przeżyć warunki, które zabijają osobniki bez tej mutacji. Ta duża wartość przystosowawcza bynajmniej nie wymagała wielkich zmian i superinteligencji w projektowaniu wymyślnego mechanizmu obrony przed substancjami, których nie było w środowisku przez cały wcześniejszy okres ewolucji owadów. Wystarczyło, że zostało w białku zmodyfikowane miejsce wrażliwe na pestycyd, i żeby ta zmiana nie miała wpływu na aktywność enzymu. Mogła to być jedna z mutacji neutralnych, przypadkowa zmiana w genomie bez wpływu na wartość przystosowawczą, mutacja dryfująca sobie w puli genowej populacji bez podlegania selekcji. (…)Wszystko zgodnie z podstawowymi mechanizmami ewolucji. Chociaż zawsze można powiedzieć, że to Stwórca nie chciał pozbawiać nas plagi komarów i dokonał cudu, dając im oporny fenotyp…”
hgh                            Głowa komara.
                                      Komar.
Rozwój komara-jeden z typów przeobrażenia zupełnego. Przeobrażenie zupełne (holometabolia) jest uznane za jeden z największych cudów przyrody.
Tego typu podszyte szyderstwem wypowiedzi, jak powyżej zacytowana , którą zamieszczono w ‚Serwisie ewolucyjnym’, stanowią normę w argumentacji neodarwinistów.
Mam wrażenie, że autor powyższego cytatu uświadamia sobie, że nie każdemu da się wcisnąć „prawdę naukową” typu tej, jaką wielu głosi. Mianowicie, że nabywanie oporności na oporność na pestycydy, czy melanizm przemysłowy tłumaczą skąd komary, czy motyle wzięły się na świecie.
Autor zacytowanego fragmentu  przemyca w nim  jednoznaczne przesłanie:

„Mutacja, która uodporniła te owady na pestycyd pokazuje, że Projektant nie był potrzebny do zaprojektowania komarów”.
 
No cóż można by takie twierdzenia odpuścić laikowi, ale kto to twierdzi? Ktoś, kto ma małe pojęcie o owadach? Nie, ponieważ twierdzenia te wypowiada ktoś, kto zawodowo zajmuje się badaniem owadów i w dodatku z wykształcenia jest biochemikiem! No, ale na bezrybiu i rak ryba… Wywody takie, jak dyskutowany nie są oparte na prawdziwej empirii, która dowodzi możliwości przeobrażenia się ryb w słonie, lecz takie wywody są oparte na błędach logicznych (jak i cała „naukowość” neodarwinizmu).
Pestycydy działają m. innymi w ten sposób, że zatruwają (blokują) funkcję jakiegoś enzymu, który bierze udział w nieredukowalnie złożonym szlaku, wieloetapowo rozkładającym jakiś przekaznik chemiczny w neuronach. Po wyewliminiwaniu jednego enzymu, poprzez jego inhibicję z komlepsu,cały system siada i funkcjonowanie owada zostaje sparaliżowane. Więc w jaki sposób taki kopleks enzymatyczny mógł ewoluować od zera? Tego autor zacytowanego tekstu już nam nie wyjaśnił.
‚Non-support’-Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś wyciąga jakiś wniosek na podstawie zbyt małej ilości przesłanek lub na podstawie przesłanek, które są dobrane tendencyjnie.
‚Fallacy of exclusion’-Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś pomija jakąś ważną informację, która podkopuje jego wnioskowanie.
‚Reductio ad absurdum’-Błąd ten powstaje wtedy, kiedy za pomocą uproszczenia sprowadza się całość do jakiejś części, tworząc jej karykaturalny obraz, mający niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Topoizomeraza II. Molekularne nożyce „elektryczne”, które czasami bywają blokowane antybiotykiem. Można to sobie wyobrazić, jako wkręcenie śruby blokującej wewnętrzne tryby tej molekularnej maszynki.
Schemat blokowania działania enzymu przez jakiś lek (inhibitor), np. topoizomerazy II- bakteryjnej gyrazy.
W przypadku topoizomerazy II utratę możliwości wiązania antybiotyku (nabywanie na niego oporności) można sobie wyobrazić jako zepsucie gwintu do wkręcania śruby blokującej wewnętrzny mechanizm jej działania.
Czy takie procesy były w stanie doprowadzić do wyewoluowania tych molekularnych nożyc, jakimi są topoizomerazy II? albo np. turbinowej pompy do produkcji ATP ? Czy mutacje powodujące utratę powinowactwa do antybiotyku, lub pestycydu mogą spowodować wyewoluowanie laureata nagrody Nobla lub komara ze swoim wyrafinowanym cyklem rozwojowym oraz przystosowaniami ?
        PODSUMUJMY:
                      
 Czy mutacje powodujące nabywanie przez białka nowych możliwości, np. tworzenia patologicznych kompleksów, które prowadzą do przerażających chorób, takich, jak choroby prionowe, mogą prowadzić do powstawania układów zintegrowanych, które mają wszystkie cechy inteligentnie zaprojektowanych i zaawansowanych technicznie urządzeń?
Czy takie początkowo niedopasowane patologiczne białka mogły zbudować STOPNIOWO taką maszynę, jak pompa rotacyjna do produkcji ATP? 
Czy zdarzyło Ci się kiedyś rozbierać maszynkę do mięsa? Czy pozwolisz sobie wmówić, że mogłaby ona powstawać stopniowo poprzez dorabianie i dodawanie kolejnych elementów i na każdym etapie zachowywać swoją funkcję?
Maszynka do mielenia mięsa składa się 7 elementów, natomiast pompa do produkcji ATP jest złożona z 9 elementów!

POWYŻSZY SCHEMAT OBRAZUJE SUBTELNE DOPASOWANIA (1) ELEMENTÓW ROTACYJNEGO SILNIKA DO PRODUKCJI ATP ORAZ NIEDOPASOWANIA (2) TYCH ELEMENTÓW.

PODCZAS ZAKŁADANEJ, STOPNIOWEJ EWOLUCJI TEGO ORGANU DOBÓR NATURALNY MUSIAŁBY EKSPERYMENTOWAĆ Z WIELOMA DOSTĘPNYMI MU WARIANTAMI I WYBIERAĆ NAJWŁAŚCIWSZE (DOBÓR NATURALNY NIE MA CHARAKTERU PROCESU PROROCZEGO I NIE POTRAFI PRZEWIDYWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!). W PRZYPADKU EWOLUCJI POMPY DO PRODUKCJI ATP TAKA STOPNIOWA EWOLUCJA BYŁA PO PROSTU NIEMOŻLIWA. POMPA DO PRODUKCJI ATP JEST (JAK I MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA) PODWZGLĘDEM PEŁNIONEJ FUNKCJI URZĄDZENIEM NIEREDUKOWALNIE ZŁOŻONYM. ŻYWE KOMÓRKI SĄ PEŁNE RÓŻNYCH NIEREDUKOWALNIE ZŁOŻONYCH MOLEKULARNYCH MASZYN.

 

                                                                                                   
Animacja obrazująca uwalnianie energii podczas hydrolizy ATP.   
                                                  Neodarwiniści chcieliby nam wmówić, że jest to możliwe, a przykłady, które przytaczają mają rzekomo tego dowodzić. Inną (analogiczną, lecz przyozdobioną w inne piórka) strategią, jaką obrali neodarwiniści jest przypisywanie doświadczeniom innej wymowy niż posiadają. Chodzi o naginanie wyników do założeń (dorabianie ideologii do faktu), lub o wyciąganie pochopnych wniosków zanim przeprowadzi się dostateczną ilość testów.
Jeden z takich przypadków (choć można opisać więcej!) podsumowała pani Marta Cuberbiller w artykule: „MNOGIE MUTACJE – PRZESZKODA DLA DARWINIZMU?”.
Zapraszam do lektury tego ciekawego tekstu. EDYCJA: Właśnie pojawiło się bardzo ciekawe doniesienie naukowe, które świadczy iż nabywanie oporności na leki, to bardzo stare zjawisko, które stanowi jeden z mechanizmów funkcjonujących w ramach normy reakcji na środowisko. Nie jest więc to żadna neodarwinowska odpowiedz mikroorganizmów na zaatakowanie ich przez H.sapiens antybiotykami:
„Naukowcy z kanadyjskiego McMaster University wykazali, że lekooporność jest naturalnym zjawiskiem, które o wiele, wiele lat poprzedza zastosowanie antybiotyków w praktyce klinicznej. W artykule opublikowanym w Nature powołują się na przykład antybiotykooporności sprzed co najmniej 30 tys. lat.
Antybiotykooporność jest postrzegana jako współczesnym problem. Nie da się co prawda zaprzeczyć, że antybiotyki stają się obecnie mniej skuteczne w wyniku szerzącej się w szpitalach oporności, lecz nadal podstawowym pytaniem pozostaje: skąd zjawisko się wzięło? – przekonują Gerry Wright i Hendrik Poinar.
Po latach badania bakteryjnego DNA z gleby pochodzącej ze zmarzliny Jukonu sprzed 30 tys. lat akademikom udało się opracować skuteczną metodę ekstrahowania niewielkich fragmentów prehistorycznego kwasu nukleinowego. Poza DNA mamutów, koni, bizonów i różnych roślin, które występowały tylko tutaj w czasie ostatniego interglacjału w plejstocenie, zidentyfikowano geny antybiotykooporności.
Kanadyjczycy skupili się na rejonie związanym z opornością na wankomycynę. Problem ten pojawił się w latach 80. ubiegłego wieku i nadal nie został rozwiązany. Brian Golding z Wydziału Biologii tłumaczy, że nie mamy do czynienia ze współczesnymi zanieczyszczeniami. Gdy odtworzyliśmy produkt genu w laboratorium, a następnie oczyściliśmy białko, wykazaliśmy, że przed tysiącami lat działało ono tak samo i miało taką samą budowę jak teraz. Naukowcy z McMaster University z dumą podkreślają, że to drugi przypadek, kiedy w laboratorium udało się ożywić prehistoryczne białko.
Antybiotyki stanowią część naturalnej ekologii planety, dlatego kiedy sądzimy, że wynaleźliśmy lek, który nie będzie wywoływał oporności […], sami siebie oszukujemy. […] Mikroorganizmy opracowały sposób radzenia sobie z nimi, nim w ogóle wymyśliliśmy, jak je stosować.
W dalszej kolejności akademicy chcą badać jeszcze starszą zmarzlinę (sprzed milionów lat), by dotrzeć do jak najwcześniejszych przykładów antybiotykooporności.”      
POD LINKIEM PDF TEGO ARTYKUŁU W NIECO INNEJ (WZBOGACONEJ) WERSJI:                                                                 https://bioslawek.files.wordpress.com/2011/09/czy-nabywanie-opornoc59bci-na-antybiotyki-i-pestycydy-dowodzi-makroewolucji-czy-zjawiskami-patologicznymi-moc5bcna-wyjac59bniac487-powstawanie-zaawansowanych-technicznie-urzc485dzec584-mol.pdf

One response to “Czy nabywanie oporności na antybiotyki i pestycydy dowodzi makroewolucji? Czy zjawiskami patologicznymi można wyjaśniać powstawanie zaawansowanych technicznie urządzeń molekularnych?

 1. Postulat o nieredukowalnej zlozonosci nie jest ani dobrym, ani zadnym argumentem. Czemu? Poniewaz gdyby uzyc tego postulatu tak jak Pan uzywa to mozemy wykluczyc istnienie komputerow, ktore w procesie doskonalenia staja sie coraz bardziej zlozone, a co za tym idzie sa coraz wrazliwsze na awarie. Tak, bez jednej czesci nie beda dzialac ale to nie znaczy ze tak bylo zawsze.

  biosławek

  Nie każda przykład z pośród ludzkich wytworów stanowi analogię do biologicznych systemów nieredukowalnie złożonych. Popełniasz więc błąd logiczny ze złej analogii (false analogy). Poza tym komputery są efektem inteligentnego projektu:

  Tutaj są adekwatne przykłady:

  https://bioslawek.wordpress.com/2013/10/01/krytyka-modularnej-hipotezy-ewolucji-syntazy-atp-warsztaty-karola-darwina/

  pozdrawiam

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s