Naukawa prawda dotycząca imienia Bożego יהוה (JHWH,Jehowa) IMIĘ BOŻE (Film nie jest nakręcony przez Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) [pdf]. Co Biblia mówi o naturze Jezusa? Czy istnieje Trójca Święta? Oraz o obowiązku przestrzegania chrześcijańskiej neutralności.

Naukawa prawda dotycząca imienia Bożego יהוה (JHWH,Jehowa) IMIĘ BOŻE (Film nie jest nakręcony przez Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) -1

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:31:58

64357325_2286652501429426_1188649860073521152_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:41:59

jednorodzony_-_zrodzony_-_pierworodny_-_pierworodny-wszelkiego-stworzenia_-jezus-jako-_poczc485tek-archc3a9-stworzenia-boc5bcego_-_nowe-imic499-jezusa_-jezus-jako-_potc499c5bcny

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/jednorodzony_-_zrodzony_-_pierworodny_-_pierworodny-wszelkiego-stworzenia_-jezus-jako-_poczc485tek-archc3a9-stworzenia-boc5bcego_-_nowe-imic499-jezusa_-jezus-jako-_potc499c5bcny.pdf

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:42:23.png

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:41:40.png

Zrzut ekranu z 2018-01-17 14:02:19.pngZrzut ekranu z 2018-01-17 14:04:16.png

Zrzut ekranu z 2018-01-17 14:05:03.png

19225993_1419463988148286_2845490625420135708_n.jpg

„Jaki ojciec, taki syn…”

Zrzut ekranu z 2018-01-17 14:39:27.png

19149021_1415542708540414_4145697490852373479_n.jpg

W niniejszym opracowaniu zajmę się podstawowymi argumentami ludzi, którzy uważają siebie za chrześcijan, ale twierdzą, że uczniowie Jezusa nie muszą stronić od polityki oraz mają obowiązek odbywać służbę wojskową i w razie potrzeby uczestniczyć w wojnach. W tym celu powołują się na różne przykłady biblijne. Na początku omówię dwa, związane z Janem Chrzcicielem i nawróconym na chrześcijaństwo setnikiem Korneliuszem.

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/czy-prawdziwi-nac59bladowcy-jezusa-chrystusa-mogc485-brac487-udziac582-w-wojnach-tego-c59bwiata2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrzut ekranu z 2018-06-25 11:22:39
Niektórzy zdają się być przekonani, że Organizacja kierowana przez niedoskonałych ludzi jest odporna na podstępne ataki Szatana! W takim układzie, Szatan może zasiać dowolne zwiedzenie, ponieważ takie osoby utraciły chrześcijańską czujność Marka 13:37. Szatan zawsze był najbardziej aktywny tam, gdzie było najczystsze wielbienie!
– Znalazł dostęp do doskonałych aniołów w niebie, których zwiódł Judy 6
– Znalazł dostęp do doskonałych ludzi, których zwiódł
Rodz. 3:1-4
– Znalazł dostęp do starożytnej Organizacji Jehowy – Izraela, w wyniku czego Izraelici co jakiś czas popadali w odstępstwo
Psalm 78:41
– Znalazł dostęp do Chrześcijan z pierwszego wieku – organizacji założonej przez samego Syna Bożego. Np. apostoł Paweł uznał za konieczne, by w liście zganić zbór w Koryncie, ponieważ doszło w nim do „takiej rozpusty, jakiej nie ma nawet wśród narodów”: pewien mężczyzna żył z żoną swego ojca ( 1Ko 5:1-5).
– Znalazł dostęp do apostołów. Judasz zdradził Jezusa. Wielu pisarzy przedstawia Judasza wyłącznie w czarnych barwach, lecz najwyraźniej przez pewien okres cieszył się on uznaniem w oczach Boga i Jezusa, o czym świadczy samo wyznaczenie go na apostoła. Prócz tego powierzono mu pieczę nad wspólną kasą Jezusa i 12 apostołów. A zatem był nie tylko godny zaufania, ale też zdolny lub wykształcony, skoro nie poruczono tego zadania Mateuszowi, który już wcześniej miał do czynienia z liczbami i pieniędzmi Mt 10:3; Jn 12:6 Z czasem jednak Judasz bez widomego powodu uległ całkowitej demoralizacji. Niewątpliwie właśnie dlatego umieszczono go na końcu spisu apostołów i przedstawiono jako Judasza, „który go później zdradził” i „który się stał zdrajcą” Mt 10:4; Łk 6:16
-Piotr się zaparł Jezusa Mt 26:69-75; Mk 14:66-72; Łk 22:54-62; Jn 18:17, 18 , a reszta apostołów się rozproszyła pozostawiając Mistrza w rękach oprawców (Mat. 26:31, 56 Zach. 13:7
– Diabeł próbował nawet skusić do złego doskonałego Jezusa, jednorodzonego Syna Bożego i wcale nie czuł się za słaby na to, bo inaczej by nawet nie próbował.

Poglądy Świadków Jehowy na temat szczepień ochronnych ewoluowały w miarę wzrostu świadomości naukowej.

Początkowo Badacze Pisma Świętego byli przeciwni szczepieniom ochronnym. W ‚Złotym Wieku’ z 1 grudnia 1929 napisano np., że szczepienia powodują raka, wrzody, przenoszą syfilis itd.. Trudno się dziwić biorąc pod uwagę ówczesne czasy, gdzie dostęp do rzetelnej wiedzy był bardzo utrudniony, a zabobon przenikał nawet do poważnej literatury naukowej.

Jeżeli chodzi o rozumienie różnych kwestii biblijnych oraz etycznych przez rozmaite denominacje, które twierdzą że swoje wierzenia opierają na Biblii, to odnośnie niektórych z tych kwestii z upływem czasu zmienia się ich rozumienie.
Wówczas tworzy się nowe zalecenia i ustala nowe kwestie, a wszystko to w odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie niesie rozwój sytuacji na świecie czy różnych nauk, zwłaszcza medycznych.
I tak w miarę rozwoju sytuacji na świecie należało i należy czasami skorygować wcześniejsze zrozumienie jakichś zagadnień biblijnych.
Natomiast jeżeli chodzi nowe zjawiska w nauce, np. takie, które dotyczą nowatorskich metod leczenia, to należało się do nich ustosunkować w świetle nauk Pisma Świętego i podjąć mądre decyzje.
Czasami takie decyzje nie były łatwe do podjęcia, a konsensus można było osiągnąć po wielu latach, ponieważ dla pewnych zjawisk nie znajdowano precedensu w Biblii.
Wówczas po wnikliwej ocenie wybór należało pozostawić sumieniom współwyznawców.
Takimi nowymi zjawiskami w lecznictwie okazały się takie metody, jak szczepienia ochronne, przeszczepy czy transfuzja krwi oraz leczenie jej poszczególnymi frakcjami.

Niektóre z takich problemów mogą mieć też charakter przejściowy. Np. kiedyś nie stosowano transfuzji krwi czy leczenia jej poszczególnymi frakcjami, więc ludzie stosujący się do biblijnego zakazu niewłaściwego obchodzenia się z krwią nie mieli takich dylematów, jakie ma współczesny chrześcijanin (Dzieje Apostolskie 15:19-20).
Patrząc też na rozwój sytuacji widać, że popularność zdobywają alternatywne metody leczenia do transfuzji krwi, gdyż stwierdzono wiele niebezpieczeństw związanych z tą metodą. Więc za jakiś czas problem może zniknąć tak szybko jak się pojawił, ponieważ transfuzję być może całkowicie zastąpią inne metody. Z czasem może być tak, że biotechnologia opracuje przemysłowe wytwarzanie poszczególnych frakcji krwi, np. hemoglobiny czy białek biorących udział w krzepnięciu krwi i wówczas ich uzyskiwanie z krwi pełnej nie będzie już potrzebne ani konieczne. Ale dopóki takich metod nie ma i są praktykowane metody standardowe, chrześcijanie muszą się do nich odnieść i rozważyć pojawiające się dylematy w świetle nauk Pisma Świętego.
Kwestie te należało rozstrzygnąć i uregulować, ponieważ Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku (1 Kor. 14:33-40).
Robienie z takiego postępowania zarzutu wobec jakiejkolwiek religii, a tym bardziej nazywanie kogoś z tego powodu „fałszywymi prorokami”, jest objawem niezrozumienia Biblii i braku rozsądku.

TUTAJ jest więcej na ten temat: https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf

„Dlaczego w Nowym Jorku jest inna godzina niż w Poznaniu? Skąd wzięły się strefy czasowe? W dobie lotów kosmicznych, superkomputerów, rozwiniętej medycyny i wielu innych osiągnięć naukowych trudno uwierzyć, że takie poglądy jak teoria płaskiej Ziemi zyskują zwolenników, a jednak. Co więcej, ich liczba wcale nie maleje.

Wynika to nierzadko, paradoksalnie, z jednej z ważniejszych zasad samej nauki – kwestionować wszystko. Owszem, jesteśmy za, ale z głową, bo w wypadku kształtu naszego świata dowodów jest aż nadto, prezentujemy 10, które zaobserwujecie bez konieczności odbycia kosmicznej podróży, czy skorzystania z zaawansowanej aparatury badawczej. Te dowody widać gołym okiem!”

Świadkowie Jehowy – ewolucja poglądów na temat szczepień ochronnych

 

Czy tzw. ubój rytualny zawsze musi się źle kojarzyć? Dlaczego Bóg dopuścił zabijanie zwierząt i jedzenie mięsa przez ludzi?

„Jeżeli jesteś aktywistą broniącym praw zwierząt i możesz sobie pozwolić na to, żeby być wegetarianinem lub nawet weganem, to uświadom sobie, że żyjesz w kraju gdzie masz dostęp do wszelkiej żywności, która może zastąpić mięso. Np. ważny dla życia aminokwas tryptofan możesz pozyskiwać spożywając banany, od których uginają się półki w sklepie na twojej dzielnicy. Jeżeli brakuje witamin lub minerałów w twoim organizmie, to prawie na każdym rogu ulicy twojego miasta jest apteka, w której możesz kupić odpowiednie suplementy. Stwórca się cieszy, że kochasz zwierzęta i szanujesz ich życie, ale wymaga od ciebie, że: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (3 Moj. 19:18, Mat 5:43-44).
W innej sytuacji są ludzie w większości krajów na świecie. Dla nich mięso to jedyne źródło pożywienia. Jehowa bardzo ceni każde życie, ale ważniejsi są dla niego ludzie niż zwierzęta, dlatego też tymczasowo pozwolił je w humanitarny sposób zabijać i zjadać. „Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za monetę małej wartości? Dlatego nie bójcie się: Jesteście warci więcej niż wiele wróbli” (Mateusza 10:29-31). Jehowa nakazał ludziom troszczyć się o zwierzęta: „Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska” (5 Mojżeszowa 25:4). „Prawy dba o swoje zwierzęta domowe [Lub „o duszę (życie) swojego zwierzęcia domowego”.], ale u niegodziwego nawet miłosierdzie jest okrutne.” (Przysłów 12:10). Z tego też względu Jehowa potępia jakiekolwiek zabijanie zwierząt dla przysłowiowego sportu – myślistwo, wędkarstwo. Zabijanie dla przyjemności jest w oczach Boga poważnym grzechem: „Miłującego przemoc dusza jego [Boga] nienawidzi” (Psalm 11:5).(…..)”

Czy tzw. ubój rytualny zawsze musi się źle kojarzyć? Dlaczego Bóg dopuścił zabijanie zwierząt i jedzenie mięsa przez ludzi?

BIBLIA ORAZ ZAWARTE W NIEJ METAFORY POETYCKIE – BIBLIA A NAUKA

Ofiara Jezusa Chrystusa – Dobrowolna czy w wyniku przymusu_

Jaki będzie los dzieci uśmierconych z nakazu_Bożego_

Jezus _głosił duchom będącym w_więzieniu_ (1_Piotra 3_19). Jak to rozumieć_ Czym jest dusza, duch, tchnienie, śmierć i zmartwychwstanie_ Funkcja duszy a neuronauka.

W Jakim sensie Mojżesz dawał Izraelitom do picia wodę z prochem ze złotego cielca_ Dlaczego złotego cielca możba było spalić_ Dlaczego tylu Izraelitow zginęło_ Dlaczego 40 lat

1. Dlaczego józef w obliczu podejrzeń marii o zdradę nie wniósł oskarżenia do starszych izraela_ 2. Dlaczego chcąc ją odprawić został nazwany prawym człowiekiem skoro prawo Bo

W jaki sposób niedoskonała kobieta mogła urodzić doskonałego człowieka_

Tożsamość Jeźdzca na białym koniu – _Czterej Jeźdzcy Apokalipsy_

Kiedy wyginęły dinozaury_ Co Biblia mówi o_dinozaurach_

Czy w przeszłości geologicznej miały miejsce tzw. wielkie wymierania_ O metodzie datowania na podstawie skamieniałości_przewodnich.

Biblijne opisy wszechświata i ziemi zgodne z wynikami badań naukowców

Jak rozumieć sprawozdanie o biblijnym potopie_ Czy przed potopem padał deszcz_ Czy miała miejsce fermentacja_

Dlaczego kariotypy mężczyzn i kobiet różnią się pod względem zestawów chromosomów płci skoro Ewa została utworzona z żebra Adama?

Czy pasożyty zostały zaprojektowane w celu szkodzenia innym organizmom?

O trudnych do wyjaśnienia fragmentach Biblii

 

MOJA-POLEMIKA-Z-BIOLOGIEM-MICHAŁEM-GRABOWSKIM-CZY-WYEWOLUOWAŁ-NOWY-GATUNEK-KREWETKI-

 

Rozmowa z CrazyNauka – kolejni facebookowi pseudonaukowi obroncy nauki 🙂

Czym jest krytyczne myślenie? – Krytyczny – znaczy logiczny!

 

_Biblia _ słowo Boże czy ludzkie__ – O tym w jaki sposób na gruncie nauki dowodzić prawdomówności tekstu Pisma Świętego

 

Jak wygląda twój bieg po życie_

 

‚Debata: nihilista vs. chrześcijanin. „Czy Jezus może być autorytetem?”‚

 

Stryer – Biochemia wydanie 4

 

Epizod ze złotym cielcem rewelacyjny historycznie!

‚Debata: nihilista vs. chrześcijanin.

„Czy Jezus może być autorytetem?”‚

Czy Świadkowie Jehowy tolerują seksualne napastowanie lub wykorzystywanie dzieci_ – Szerokie opracowanie wykazujące nonsens tego typu twierdzeń. Szeroki materiał dowodowy na podstaw

Czy ludzie naprawdę rodzą się z atawizmami w postaci prawdziwych ogonów_Adwentyści a wojna

 

Jezus – Historia Chrześcijaństwa

JeHoWaH – Bardzo szczegółowe, naukowe opracowanie na temat imienia Bożego i istoty znaczenia pojęcia _Imię_ dla narodu Izraela.  Liczne zestawienia tematyczne i obszerna bibliografia_

JAK POWSTAŁO ŻYCIE_ PRZEZ EWOLUCJĘ CZY PRZEZ STWARZANIE__ – KSIĄŻKA

Jak Judaizm definiuje naturę Mesjasza. Pytania i odpowiedzi

Imię Boże w Nowym Testamencie -Bardzo obszerne opracowanie

 

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23_43 cz. II

Semantyka-greckiego-słowa-σταυρός-26-03-2018 WERSJA POSZERZONA

Pilnie zważaj na proroctwo Daniela – dp

Piekło – miejsce wiecznych cierpień_

O Trzech Królach, gwieździe i dacie narodzin Chrystusa

OGIEŃ WIECZNY CZY TRWAJĄCY NA WIEKI

Ofiary złożone na ołtarzu Bellony

Odstępcy z Silentlambs Obrońcy molestowanych dzieci czy następni _chorzy umysłowo_ Czyli, czy FBI przeszuka dom Bowena_

Kto byl dostojnym Teofilem z prologów do Ew ŁUKASZA i DzAp_

Kim jest Archanioł Michał_ – Obszerne opracowanie

 

Zgodność Biblii z nowoczesną psychologią_ O zasadach wybaczania innym oraz sobie. O miłości do bliźniego i własnych prawach. O prawie do zachowywania własnej tożsamości i zdan

Zbrodniarz ksiądz Tiso

Zakonnica chce legalizacji aborcji i eutanazji oraz zniesienia kapitalizmu! Naprzód, siostro! Rozmowa z benedyktynką Teresą Forcades

Uniwersalny schemat obrony popełnionych zbrodni [popełnionych przez inkwizycję]

Tyrania optymizmu. Stefan Chwin_ Szkoła powinna uczyć, jak żyć w klęsce.

SKĄD SIĘ WZIĘŁY OBRĄCZKI NA ŚLUBACH, URODZINY, IMIENINY, OBCHODZENIE ROCZNICY ŚLUBU_ O POCHODZENIU SŁOWA _HADES_, GENEZA I ZNACZENIE POGAŃSKICH IMION ITD..

LGBTQ chce „wychowywać” nasze dzieci

Dawid J. Buller ‚psychologia ewolucyjna w stylu POP ‚- Problemy z psychologią ewolucyjną , „Świat Nauki”

 

Zrzut ekranu z 2018-09-22 15:35:48

Czym jest służenie Bogu z MIŁOŚCI? Czy ludzie są w stanie służyć Bogu całkiem BEZINTERESOWNIE?

 

Ateiści dla Jezusa Richard Dawkins

 

„O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku”

 

Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna złożoność instynktów

 

O doborach jednorazowym i kumulatywnym w ewolucji – O hipotezie selekcyjnego wymiatania

Zrzut ekranu z 2018-10-03 01:53:25

Zrzut ekranu z 2018-10-02 22:55:55

Zrzut ekranu z 2018-10-02 23:35:54

 

Czy człowiek posiada wolną wolę – argumenty biblijne i naukowe.

 

Zrzut ekranu z 2018-10-03 03:34:25

Czy człowiek posiada wolną wolę – argumenty biblijne i naukowe.

Czy człowiek posiada wolną wolę? – argumenty biblijne i naukowe!

Czy człowiek posiada wolną wolę? – argumenty biblijne i naukowe.

Cywilizacje w dolinie Indusu

Cywilizacja harappańska może być najstarszą, jaką znamy. Starszą od sumeryjskiej czy chińskiej.

Naukowy sąd nad Księgą Daniela

O telewizyjnych „jasnowidzach” i wróżbitach i o tym, jak łatwo zapędzić ich w kozi róg! Naukowcy o proroctwach biblijnych

Dręczy cię poczucie winy i wyrzuty sumienia?

Zrzut ekranu z 2018-12-04 22:02:11

31118037_1716302598464422_7883436941440728158_n

21371367_1495244513903566_3182051660469639489_n

 

40557658_1891598440934836_1997964270079311872_n

Łatwo jest mówić prawdę kiedy nie trzeba kłamać.
Kiedy nie chcą cię kupować łatwo jest się nie sprzedawać.
Tak łatwo być nieustępliwym kiedy nikt nie napiera.
Tak łatwo jest w bezpiecznych czasach duszę mieć bohatera.

Ale spróbuj być odważnym kiedy inni truchleją.
Spróbuj głośno śmiać się wtedy, kiedy z Ciebie się śmieją.
Spróbuj tez dzielić się chlebem, kiedy bieda doskwiera.
I kierować się rozsądkiem gdy ci miłość to odbiera.

Teologiczna rozprawka na temat Objawienie 16_21. Czy prawdziwi chrześcijanie muszą się panicznie bać „wielkiego ucisku”_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwe oblicze islamu MUZUŁMANIE NIEsą potomkami Ismaela

 

Kto był synem obietnicy: Izaak czy Ismael?

48378387_2033750476719631_8257041447937638400_n

37712153_1826870227407658_8728707454939955200_n

12342813_952057454888944_2045341238450387339_n

BIOLOGIA KĄKOLU A SENS PRZYPOWIEŚCI JEZUSA O PSZENICY I CHWASTACH

PROSZĘ O UWAGĘ: Kwestią sporną jest czy Jezusowi chodziło o Kąkol czy Życicę (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycica). Chwasty te mają podobną biologię, więc do swoich rozważań wybiorę znany Kąkol.

„Czy w dawnych czasach zdarzało się, żeby ktoś zasiał chwasty na polu innego człowieka?

Ewangelia według Mateusza 13:24-26 zawiera następującą wypowiedź Jezusa: „Królestwo niebios stało się podobne do człowieka, który na swym polu zasiał wyborne nasienie. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i między pszenicę nasiał chwastów, i odszedł. Gdy źdźbło wyrosło i wydało plon, wtedy ukazały się też chwasty”. Niektórzy badacze podają w wątpliwość, czy opisana sytuacja rzeczywiście mogła się wydarzyć. Jednak starożytne rzymskie dokumenty prawnicze potwierdzają, że dochodziło do takich sytuacji.

Pewien słownik biblijny informuje: „Zgodnie z prawem rzymskim złośliwe zasianie życicy na czyimś polu (…) było przestępstwem. Konieczność wprowadzenia tego prawa sugeruje, że nie należało to do rzadkości”. W 533 roku n.e. cesarz rzymski Justynian ogłosił wydanie Digestów — zbioru praw rzymskich i fragmentów dzieł prawników z okresu klasycznego (około 100-250 roku n.e.). W dziele tym czytamy, że prawnik Ulpian powoływał się na sprawę rozpatrywaną przez żyjącego w II wieku rzymskiego męża stanu Celsusa. Na polu pewnego człowieka zostały posiane chwasty, co doprowadziło do zniszczenia plonów. W Digestach podano środki prawne, z których mógł skorzystać właściciel pola lub dzierżawca, żeby otrzymać zadośćuczynienie od sprawcy szkody (Digesta, 9,2,27,14).

A zatem w starożytnym imperium rzymskim rzeczywiście dochodziło do takich złośliwych czynów. Wskazuje to, że sytuacja opisana przez Jezusa była wzięta z życia.”

BIOLOGIA KĄKOLU A SENS PRZYPOWIEŚCI JEZUSA O PSZENICY I CHWASTACH

UWAGA! To są fałszywe strony internetowe!

Zrzut ekranu z 2019-02-24 12:26:05

Świadkowie Jehowy a wybór wykształcenia

Świadkowie Jehowy a wybór wykształcenia

 

Czy Przekład Nowego Świata słusznie jest atakowany przez przeciwników Świadków Jehowy?

Czy Przekład Nowego Świata słusznie jest krytykowany_

„W Wikipedii w haśle „Przekład Nowego Świata” można znaleźć tabelkę zestawiającą wybrane różnice pomiędzy „Przekładem Nowego Świata”, a katolickim przekładem – „Biblią Poznańską” (ponieważ nie ma w Internecie dostępnego pełnego przekładu Biblii Poznańskiej, zamieszczamy link do Biblii Tysiąclecia). Tabelka ta pochodzi z jednej z wielu stron krytykujących religię Świadków Jehowy, oraz wartość Przekładu Nowego Świata.

Krytykujący wartość Przekładu Nowego Świata, w tabelkach ograniczyli się tylko do wskazania różnic, bez słowa komentarza, czy próby uzasadnienia słuszności krytyki. Do porównania wybrano Biblię Poznańska. Dziwi to o tyle, że oficjalnym przekładem w polskim kościele rzymsko-katolickim jest Biblia Tysiąclecia. Z drugiej strony jednak cieszy ten wybór, bo jest to świetny przekład i to zarówno pod względem języka, jak i układu tekstu, natomiast sens obu przekładów jest praktycznie jednakowy, a dobór słów bardzo zbliżony.

Nasze zestawienie będzie składać się z trzech artykułów. W pierwszym artykule powtarzamy zawartość dwóch tabel z Wikipedii (z hasła Przekład Nowego Świata) i opatrujemy je komentarzem. W drugim artykule zestawimy inne różnice, jakich krytycy nie zechcieli dostrzec i również opatrzymy je komentarzem. Natomiast w trzecim artykule przedstawimy wybrane wersety w obu przekładach brzmiące podobnie, ale w różny sposób interpretowane i wskażemy różnice dogmatyczne.

W drugim i trzecim artykule porównamy Przekład Nowego Świata z tekstem Biblii Tysiąclecia zaczerpniętym ze strony http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm. Tysiąclatka dlatego, że przepisywanie wersetów pochłania sporo czasu i łatwo o błąd, dla ułatwienia więc przekopiowujemy wersety z wydania online, ale ich poprawność sprawdzamy z drukowanym II wydaniem Biblii Tysiąclecia. Dlatego posługujemy się II wydaniem BT – bo po pierwsze takie wydanie znajduje się w redakcyjnej bibliotece, a po drugie jest to wydanie zawierające przynajmniej w Starym Testamencie imię Boże w formie „Jahwe” – co ułatwia zrozumienie tekstu. W dalszych wydaniach usunięto Imię Boże. Biblia Poznańska nie doczekała się pełnej wersji online – dostępny jest tylko Nowy Testament. Wersety z Przekładu Nowego Świata, oraz komentarze przygotowaliśmy na podstawie Watchtower Library 2008.

Z ciekawości, ale i także dla porównania dodaliśmy do wszystkich tabel treść tych samych wersetów w przekładzie Biblii Warszawskiej. Biblia Warszawska, zwana także Nowym Przekładem, to najpopularniejszy w Polsce przekład protestancki i chyba jedyny (poza PNŚ) współczesny przekład wydany w Polsce przez nie katolików. Uznałem, że porównanie jak inny przekład oddaje sporne wersety może być ciekawe.

Pisząc „Kościół”, lub „kościół katolicki” mam na myśli wyznanie rzymsko katolickie, z ośrodkiem zarządzającym w Watykanie. Jest to istotna uwaga, albowiem religii katolickich istnieje wiele, zapewne ponad sto denominacji. Ale to kościół rzymski dominuje, narzuca innym religiom swoje dogmaty i ma wpływ nie tylko na interpretację Pisma Świętego, ale także na postrzeganie Boga. Jednocześnie Kościół rzymski bardzo chętnie nazywa się „kościołem katolickim”, lub „chrześcijanami” – co – choć nie jest błędem – znacznie uogólnia i sprawia wrażenie, że kościół rzymski to wszyscy katolicy i wszyscy chrześcijanie. Taka postawa religii nadrzędnej sprawia, że zawartość Pisma Świętego jest postrzegana przez pryzmat interpretacji, ale i niechlubnej historii Kościoła rzymskiego – co oczywiście jest błędem. Jest wiele dowodów na to, że Kościół dopuszcza się fałszerstw w tłumaczeniach i interpretacji Biblii. Zwrócimy na to uwagę zwłaszcza w trzecim artykule.”

 

Co przyniosą lata siedemdziesiąte?

 

 

DNA (info)06_1_20081-theoriginsof1comment_Gnn4eeLVSLnqJcSvIPUvCsZsrDJMlO78

Wyklad4_PG

TOS_W8

Ricardo, Szostak – Życie na Ziemi (2009)

Prostsze początki życia Robert Shapiro(1)

PhD_Lukasz_Pawel_Kozlowski

modele_abiogenezy

biologia-dobrze-funkcjonujacy-balagan

BCPS_26537_1891_Autobiografia-Karola

199911_naukowcy_a_religia_w_usa

199810_poza_granicami_fizyki

11 Replikacja DNA (info)

06_1_2008

biologia-dobrze-funkcjonujacy-balagan

comment_2fOyGlezxDup1eEDkFkKnvFPSJm9rsut.gif

 

Kościół katolicki wydał w USA 10,6 miliona dolarów na blokowanie ustawy korzystnej dlam ofiar pedofilii!

TUTAJ jest cały artykuł:

https://www.cbsnews.com/news/catholic-church-scandal-spent-10-million-lobbyists-fight-extension-statutes-of-limitations-child-sex-abuse-vicims/?fbclid=IwAR0ZWXgCYZthOtXH1TOpYbl7zNNBTJ1G6OpAA11TPUh7TwMBkt7JRMWjwiw

Kościół katolicki w samym stanie Nowy Jork wydał prawie 3 000 000 dolarów na bojkotowanie ustawy dotyczącej dzieci wykorzystanych seksualnie, którą gubernator tego stanu Andrew Cuomo ostatecznie podpisał dopiero 14 lutego 2019 roku. Ustawa ta przedłuża w czasie możliwość odszukania i pozwania przez ofiarę gwałtu do sądu pedofila/ oprawcy do osiągnięcia przez nią wieku 55 lat! Innymi słowy nie byłoby praktycznie przedawnienia na tego typu zbrodnie przeciwko dzieciom. Hierarchowie Kościoła Katolickiego zdają sobie sprawę, że ofiary pedofilii dopiero jako dorośli domagają się sprawiedliwości i zadośćuczynienia, co wiąże się z procesami o odszkodowania i tego właśnie duchowieństwo chciało uniknąć za pośrednictwem blokowania ustawy. Skandal!

Tabela, na której wyszczególniono ile Kościół katolicki wydał w poszczególnych stanach na ten ohydny cel:

Zrzut ekranu z 2019-06-07 21-59-50

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s