Naukawa prawda dotycząca imienia Bożego יהוה (JHWH,Jehowa) IMIĘ BOŻE (Film nie jest nakręcony przez Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) [pdf]. Co Biblia mówi o naturze Jezusa? Czy istnieje Trójca Święta? Oraz o obowiązku przestrzegania chrześcijańskiej neutralności.

Naukawa prawda dotycząca imienia Bożego יהוה (JHWH,Jehowa) IMIĘ BOŻE (Film nie jest nakręcony przez Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) -1

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:31:58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:41:59

jednorodzony_-_zrodzony_-_pierworodny_-_pierworodny-wszelkiego-stworzenia_-jezus-jako-_poczc485tek-archc3a9-stworzenia-boc5bcego_-_nowe-imic499-jezusa_-jezus-jako-_potc499c5bcny

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/jednorodzony_-_zrodzony_-_pierworodny_-_pierworodny-wszelkiego-stworzenia_-jezus-jako-_poczc485tek-archc3a9-stworzenia-boc5bcego_-_nowe-imic499-jezusa_-jezus-jako-_potc499c5bcny.pdf

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:42:23.png

Zrzut ekranu z 2018-01-17 13:41:40.png

Zrzut ekranu z 2018-01-17 14:02:19.pngZrzut ekranu z 2018-01-17 14:04:16.png

Zrzut ekranu z 2018-01-17 14:05:03.png

19225993_1419463988148286_2845490625420135708_n.jpg

„Jaki ojciec, taki syn…”

Zrzut ekranu z 2018-01-17 14:39:27.png

19149021_1415542708540414_4145697490852373479_n.jpg

W niniejszym opracowaniu zajmę się podstawowymi argumentami ludzi, którzy uważają siebie za chrześcijan, ale twierdzą, że uczniowie Jezusa nie muszą stronić od polityki oraz mają obowiązek odbywać służbę wojskową i w razie potrzeby uczestniczyć w wojnach. W tym celu powołują się na różne przykłady biblijne. Na początku omówię dwa, związane z Janem Chrzcicielem i nawróconym na chrześcijaństwo setnikiem Korneliuszem.

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/czy-prawdziwi-nac59bladowcy-jezusa-chrystusa-mogc485-brac487-udziac582-w-wojnach-tego-c59bwiata2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrzut ekranu z 2018-06-25 11:22:39
Niektórzy zdają się być przekonani, że Organizacja kierowana przez niedoskonałych ludzi jest odporna na podstępne ataki Szatana! W takim układzie, Szatan może zasiać dowolne zwiedzenie, ponieważ takie osoby utraciły chrześcijańską czujność Marka 13:37. Szatan zawsze był najbardziej aktywny tam, gdzie było najczystsze wielbienie!
– Znalazł dostęp do doskonałych aniołów w niebie, których zwiódł Judy 6
– Znalazł dostęp do doskonałych ludzi, których zwiódł
Rodz. 3:1-4
– Znalazł dostęp do starożytnej Organizacji Jehowy – Izraela, w wyniku czego Izraelici co jakiś czas popadali w odstępstwo
Psalm 78:41
– Znalazł dostęp do Chrześcijan z pierwszego wieku – organizacji założonej przez samego Syna Bożego. Np. apostoł Paweł uznał za konieczne, by w liście zganić zbór w Koryncie, ponieważ doszło w nim do „takiej rozpusty, jakiej nie ma nawet wśród narodów”: pewien mężczyzna żył z żoną swego ojca ( 1Ko 5:1-5).
– Znalazł dostęp do apostołów. Judasz zdradził Jezusa. Wielu pisarzy przedstawia Judasza wyłącznie w czarnych barwach, lecz najwyraźniej przez pewien okres cieszył się on uznaniem w oczach Boga i Jezusa, o czym świadczy samo wyznaczenie go na apostoła. Prócz tego powierzono mu pieczę nad wspólną kasą Jezusa i 12 apostołów. A zatem był nie tylko godny zaufania, ale też zdolny lub wykształcony, skoro nie poruczono tego zadania Mateuszowi, który już wcześniej miał do czynienia z liczbami i pieniędzmi Mt 10:3; Jn 12:6 Z czasem jednak Judasz bez widomego powodu uległ całkowitej demoralizacji. Niewątpliwie właśnie dlatego umieszczono go na końcu spisu apostołów i przedstawiono jako Judasza, „który go później zdradził” i „który się stał zdrajcą” Mt 10:4; Łk 6:16
-Piotr się zaparł Jezusa Mt 26:69-75; Mk 14:66-72; Łk 22:54-62; Jn 18:17, 18 , a reszta apostołów się rozproszyła pozostawiając Mistrza w rękach oprawców (Mat. 26:31, 56 Zach. 13:7
– Diabeł próbował nawet skusić do złego doskonałego Jezusa, jednorodzonego Syna Bożego i wcale nie czuł się za słaby na to, bo inaczej by nawet nie próbował.

Poglądy Świadków Jehowy na temat szczepień ochronnych ewoluowały w miarę wzrostu świadomości naukowej.

Początkowo Badacze Pisma Świętego byli przeciwni szczepieniom ochronnym. W ‚Złotym Wieku’ z 1 grudnia 1929 napisano np., że szczepienia powodują raka, wrzody, przenoszą syfilis itd.. Trudno się dziwić biorąc pod uwagę ówczesne czasy, gdzie dostęp do rzetelnej wiedzy był bardzo utrudniony, a zabobon przenikał nawet do poważnej literatury naukowej.

Jeżeli chodzi o rozumienie różnych kwestii biblijnych oraz etycznych przez rozmaite denominacje, które twierdzą że swoje wierzenia opierają na Biblii, to odnośnie niektórych z tych kwestii z upływem czasu zmienia się ich rozumienie.
Wówczas tworzy się nowe zalecenia i ustala nowe kwestie, a wszystko to w odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie niesie rozwój sytuacji na świecie czy różnych nauk, zwłaszcza medycznych.
I tak w miarę rozwoju sytuacji na świecie należało i należy czasami skorygować wcześniejsze zrozumienie jakichś zagadnień biblijnych.
Natomiast jeżeli chodzi nowe zjawiska w nauce, np. takie, które dotyczą nowatorskich metod leczenia, to należało się do nich ustosunkować w świetle nauk Pisma Świętego i podjąć mądre decyzje.
Czasami takie decyzje nie były łatwe do podjęcia, a konsensus można było osiągnąć po wielu latach, ponieważ dla pewnych zjawisk nie znajdowano precedensu w Biblii.
Wówczas po wnikliwej ocenie wybór należało pozostawić sumieniom współwyznawców.
Takimi nowymi zjawiskami w lecznictwie okazały się takie metody, jak szczepienia ochronne, przeszczepy czy transfuzja krwi oraz leczenie jej poszczególnymi frakcjami.

Niektóre z takich problemów mogą mieć też charakter przejściowy. Np. kiedyś nie stosowano transfuzji krwi czy leczenia jej poszczególnymi frakcjami, więc ludzie stosujący się do biblijnego zakazu niewłaściwego obchodzenia się z krwią nie mieli takich dylematów, jakie ma współczesny chrześcijanin (Dzieje Apostolskie 15:19-20).
Patrząc też na rozwój sytuacji widać, że popularność zdobywają alternatywne metody leczenia do transfuzji krwi, gdyż stwierdzono wiele niebezpieczeństw związanych z tą metodą. Więc za jakiś czas problem może zniknąć tak szybko jak się pojawił, ponieważ transfuzję być może całkowicie zastąpią inne metody. Z czasem może być tak, że biotechnologia opracuje przemysłowe wytwarzanie poszczególnych frakcji krwi, np. hemoglobiny czy białek biorących udział w krzepnięciu krwi i wówczas ich uzyskiwanie z krwi pełnej nie będzie już potrzebne ani konieczne. Ale dopóki takich metod nie ma i są praktykowane metody standardowe, chrześcijanie muszą się do nich odnieść i rozważyć pojawiające się dylematy w świetle nauk Pisma Świętego.
Kwestie te należało rozstrzygnąć i uregulować, ponieważ Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku (1 Kor. 14:33-40).
Robienie z takiego postępowania zarzutu wobec jakiejkolwiek religii, a tym bardziej nazywanie kogoś z tego powodu „fałszywymi prorokami”, jest objawem niezrozumienia Biblii i braku rozsądku.

TUTAJ jest więcej na ten temat: https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf

„Dlaczego w Nowym Jorku jest inna godzina niż w Poznaniu? Skąd wzięły się strefy czasowe? W dobie lotów kosmicznych, superkomputerów, rozwiniętej medycyny i wielu innych osiągnięć naukowych trudno uwierzyć, że takie poglądy jak teoria płaskiej Ziemi zyskują zwolenników, a jednak. Co więcej, ich liczba wcale nie maleje.

Wynika to nierzadko, paradoksalnie, z jednej z ważniejszych zasad samej nauki – kwestionować wszystko. Owszem, jesteśmy za, ale z głową, bo w wypadku kształtu naszego świata dowodów jest aż nadto, prezentujemy 10, które zaobserwujecie bez konieczności odbycia kosmicznej podróży, czy skorzystania z zaawansowanej aparatury badawczej. Te dowody widać gołym okiem!”

Świadkowie Jehowy – ewolucja poglądów na temat szczepień ochronnych

 

Czy tzw. ubój rytualny zawsze musi się źle kojarzyć? Dlaczego Bóg dopuścił zabijanie zwierząt i jedzenie mięsa przez ludzi?

„Jeżeli jesteś aktywistą broniącym praw zwierząt i możesz sobie pozwolić na to, żeby być wegetarianinem lub nawet weganem, to uświadom sobie, że żyjesz w kraju gdzie masz dostęp do wszelkiej żywności, która może zastąpić mięso. Np. ważny dla życia aminokwas tryptofan możesz pozyskiwać spożywając banany, od których uginają się półki w sklepie na twojej dzielnicy. Jeżeli brakuje witamin lub minerałów w twoim organizmie, to prawie na każdym rogu ulicy twojego miasta jest apteka, w której możesz kupić odpowiednie suplementy. Stwórca się cieszy, że kochasz zwierzęta i szanujesz ich życie, ale wymaga od ciebie, że: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (3 Moj. 19:18, Mat 5:43-44).
W innej sytuacji są ludzie w większości krajów na świecie. Dla nich mięso to jedyne źródło pożywienia. Jehowa bardzo ceni każde życie, ale ważniejsi są dla niego ludzie niż zwierzęta, dlatego też tymczasowo pozwolił je w humanitarny sposób zabijać i zjadać. „Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za monetę małej wartości? Dlatego nie bójcie się: Jesteście warci więcej niż wiele wróbli” (Mateusza 10:29-31). Jehowa nakazał ludziom troszczyć się o zwierzęta: „Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska” (5 Mojżeszowa 25:4). „Prawy dba o swoje zwierzęta domowe [Lub „o duszę (życie) swojego zwierzęcia domowego”.], ale u niegodziwego nawet miłosierdzie jest okrutne.” (Przysłów 12:10). Z tego też względu Jehowa potępia jakiekolwiek zabijanie zwierząt dla przysłowiowego sportu – myślistwo, wędkarstwo. Zabijanie dla przyjemności jest w oczach Boga poważnym grzechem: „Miłującego przemoc dusza jego [Boga] nienawidzi” (Psalm 11:5).(…..)”

Czy tzw. ubój rytualny zawsze musi się źle kojarzyć? Dlaczego Bóg dopuścił zabijanie zwierząt i jedzenie mięsa przez ludzi?

BIBLIA ORAZ ZAWARTE W NIEJ METAFORY POETYCKIE – BIBLIA A NAUKA

Ofiara Jezusa Chrystusa – Dobrowolna czy w wyniku przymusu_

Jaki będzie los dzieci uśmierconych z nakazu_Bożego_

Jezus _głosił duchom będącym w_więzieniu_ (1_Piotra 3_19). Jak to rozumieć_ Czym jest dusza, duch, tchnienie, śmierć i zmartwychwstanie_ Funkcja duszy a neuronauka.

W Jakim sensie Mojżesz dawał Izraelitom do picia wodę z prochem ze złotego cielca_ Dlaczego złotego cielca możba było spalić_ Dlaczego tylu Izraelitow zginęło_ Dlaczego 40 lat

1. Dlaczego józef w obliczu podejrzeń marii o zdradę nie wniósł oskarżenia do starszych izraela_ 2. Dlaczego chcąc ją odprawić został nazwany prawym człowiekiem skoro prawo Bo

W jaki sposób niedoskonała kobieta mogła urodzić doskonałego człowieka_

Tożsamość Jeźdzca na białym koniu – _Czterej Jeźdzcy Apokalipsy_

Kiedy wyginęły dinozaury_ Co Biblia mówi o_dinozaurach_

Czy w przeszłości geologicznej miały miejsce tzw. wielkie wymierania_ O metodzie datowania na podstawie skamieniałości_przewodnich.

Biblijne opisy wszechświata i ziemi zgodne z wynikami badań naukowców

Jak rozumieć sprawozdanie o biblijnym potopie_ Czy przed potopem padał deszcz_ Czy miała miejsce fermentacja_

Dlaczego kariotypy mężczyzn i kobiet różnią się pod względem zestawów chromosomów płci skoro Ewa została utworzona z żebra Adama?

Czy pasożyty zostały zaprojektowane w celu szkodzenia innym organizmom?

O trudnych do wyjaśnienia fragmentach Biblii

 

MOJA-POLEMIKA-Z-BIOLOGIEM-MICHAŁEM-GRABOWSKIM-CZY-WYEWOLUOWAŁ-NOWY-GATUNEK-KREWETKI-

 

Rozmowa z CrazyNauka – kolejni facebookowi pseudonaukowi obroncy nauki 🙂

Czym jest krytyczne myślenie? – Krytyczny – znaczy logiczny!

 

_Biblia _ słowo Boże czy ludzkie__ – O tym w jaki sposób na gruncie nauki dowodzić prawdomówności tekstu Pisma Świętego

 

Jak wygląda twój bieg po życie_

 

‚Debata: nihilista vs. chrześcijanin. „Czy Jezus może być autorytetem?”‚

 

Stryer – Biochemia wydanie 4

 

Epizod ze złotym cielcem rewelacyjny historycznie!

‚Debata: nihilista vs. chrześcijanin.

„Czy Jezus może być autorytetem?”‚

Czy Świadkowie Jehowy tolerują seksualne napastowanie lub wykorzystywanie dzieci_ – Szerokie opracowanie wykazujące nonsens tego typu twierdzeń. Szeroki materiał dowodowy na podstaw

Czy ludzie naprawdę rodzą się z atawizmami w postaci prawdziwych ogonów_Adwentyści a wojna

 

Jezus – Historia Chrześcijaństwa

JeHoWaH – Bardzo szczegółowe, naukowe opracowanie na temat imienia Bożego i istoty znaczenia pojęcia _Imię_ dla narodu Izraela.  Liczne zestawienia tematyczne i obszerna bibliografia_

JAK POWSTAŁO ŻYCIE_ PRZEZ EWOLUCJĘ CZY PRZEZ STWARZANIE__ – KSIĄŻKA

Jak Judaizm definiuje naturę Mesjasza. Pytania i odpowiedzi

Imię Boże w Nowym Testamencie -Bardzo obszerne opracowanie

 

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23_43 cz. II

Semantyka-greckiego-słowa-σταυρός-26-03-2018 WERSJA POSZERZONA

Pilnie zważaj na proroctwo Daniela – dp

Piekło – miejsce wiecznych cierpień_

O Trzech Królach, gwieździe i dacie narodzin Chrystusa

OGIEŃ WIECZNY CZY TRWAJĄCY NA WIEKI

Ofiary złożone na ołtarzu Bellony

Odstępcy z Silentlambs Obrońcy molestowanych dzieci czy następni _chorzy umysłowo_ Czyli, czy FBI przeszuka dom Bowena_

Kto byl dostojnym Teofilem z prologów do Ew ŁUKASZA i DzAp_

Kim jest Archanioł Michał_ – Obszerne opracowanie

 

Zgodność Biblii z nowoczesną psychologią_ O zasadach wybaczania innym oraz sobie. O miłości do bliźniego i własnych prawach. O prawie do zachowywania własnej tożsamości i zdan

Zbrodniarz ksiądz Tiso

Zakonnica chce legalizacji aborcji i eutanazji oraz zniesienia kapitalizmu! Naprzód, siostro! Rozmowa z benedyktynką Teresą Forcades

Uniwersalny schemat obrony popełnionych zbrodni [popełnionych przez inkwizycję]

Tyrania optymizmu. Stefan Chwin_ Szkoła powinna uczyć, jak żyć w klęsce.

SKĄD SIĘ WZIĘŁY OBRĄCZKI NA ŚLUBACH, URODZINY, IMIENINY, OBCHODZENIE ROCZNICY ŚLUBU_ O POCHODZENIU SŁOWA _HADES_, GENEZA I ZNACZENIE POGAŃSKICH IMION ITD..

LGBTQ chce „wychowywać” nasze dzieci

Dawid J. Buller ‚psychologia ewolucyjna w stylu POP ‚- Problemy z psychologią ewolucyjną , „Świat Nauki”

 

Zrzut ekranu z 2018-09-22 15:35:48

Czym jest służenie Bogu z MIŁOŚCI? Czy ludzie są w stanie służyć Bogu całkiem BEZINTERESOWNIE?

 

Ateiści dla Jezusa Richard Dawkins

 

„O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku”

 

Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna złożoność instynktów

 

O doborach jednorazowym i kumulatywnym w ewolucji – O hipotezie selekcyjnego wymiatania

Zrzut ekranu z 2018-10-03 01:53:25

Zrzut ekranu z 2018-10-02 22:55:55

Zrzut ekranu z 2018-10-02 23:35:54

 

Czy człowiek posiada wolną wolę – argumenty biblijne i naukowe.

 

Zrzut ekranu z 2018-10-03 03:34:25

Czy człowiek posiada wolną wolę – argumenty biblijne i naukowe.

Czy człowiek posiada wolną wolę? – argumenty biblijne i naukowe!

Czy człowiek posiada wolną wolę? – argumenty biblijne i naukowe.

Cywilizacje w dolinie Indusu

Cywilizacja harappańska może być najstarszą, jaką znamy. Starszą od sumeryjskiej czy chińskiej.

Naukowy sąd nad Księgą Daniela

O telewizyjnych „jasnowidzach” i wróżbitach i o tym, jak łatwo zapędzić ich w kozi róg! Naukowcy o proroctwach biblijnych

Dręczy cię poczucie winy i wyrzuty sumienia?

Zrzut ekranu z 2018-12-04 22:02:11

31118037_1716302598464422_7883436941440728158_n

21371367_1495244513903566_3182051660469639489_n

 

40557658_1891598440934836_1997964270079311872_n

Łatwo jest mówić prawdę kiedy nie trzeba kłamać.
Kiedy nie chcą cię kupować łatwo jest się nie sprzedawać.
Tak łatwo być nieustępliwym kiedy nikt nie napiera.
Tak łatwo jest w bezpiecznych czasach duszę mieć bohatera.

Ale spróbuj być odważnym kiedy inni truchleją.
Spróbuj głośno śmiać się wtedy, kiedy z Ciebie się śmieją.
Spróbuj tez dzielić się chlebem, kiedy bieda doskwiera.
I kierować się rozsądkiem gdy ci miłość to odbiera.

Teologiczna rozprawka na temat Objawienie 16_21. Czy prawdziwi chrześcijanie muszą się panicznie bać „wielkiego ucisku”_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwe oblicze islamu MUZUŁMANIE NIEsą potomkami Ismaela

 

Kto był synem obietnicy: Izaak czy Ismael?

48378387_2033750476719631_8257041447937638400_n

37712153_1826870227407658_8728707454939955200_n

12342813_952057454888944_2045341238450387339_n

BIOLOGIA KĄKOLU A SENS PRZYPOWIEŚCI JEZUSA O PSZENICY I CHWASTACH

PROSZĘ O UWAGĘ: Kwestią sporną jest czy Jezusowi chodziło o Kąkol czy Życicę (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycica). Chwasty te mają podobną biologię, więc do swoich rozważań wybiorę znany Kąkol.

„Czy w dawnych czasach zdarzało się, żeby ktoś zasiał chwasty na polu innego człowieka?

Ewangelia według Mateusza 13:24-26 zawiera następującą wypowiedź Jezusa: „Królestwo niebios stało się podobne do człowieka, który na swym polu zasiał wyborne nasienie. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i między pszenicę nasiał chwastów, i odszedł. Gdy źdźbło wyrosło i wydało plon, wtedy ukazały się też chwasty”. Niektórzy badacze podają w wątpliwość, czy opisana sytuacja rzeczywiście mogła się wydarzyć. Jednak starożytne rzymskie dokumenty prawnicze potwierdzają, że dochodziło do takich sytuacji.

Pewien słownik biblijny informuje: „Zgodnie z prawem rzymskim złośliwe zasianie życicy na czyimś polu (…) było przestępstwem. Konieczność wprowadzenia tego prawa sugeruje, że nie należało to do rzadkości”. W 533 roku n.e. cesarz rzymski Justynian ogłosił wydanie Digestów — zbioru praw rzymskich i fragmentów dzieł prawników z okresu klasycznego (około 100-250 roku n.e.). W dziele tym czytamy, że prawnik Ulpian powoływał się na sprawę rozpatrywaną przez żyjącego w II wieku rzymskiego męża stanu Celsusa. Na polu pewnego człowieka zostały posiane chwasty, co doprowadziło do zniszczenia plonów. W Digestach podano środki prawne, z których mógł skorzystać właściciel pola lub dzierżawca, żeby otrzymać zadośćuczynienie od sprawcy szkody (Digesta, 9,2,27,14).

A zatem w starożytnym imperium rzymskim rzeczywiście dochodziło do takich złośliwych czynów. Wskazuje to, że sytuacja opisana przez Jezusa była wzięta z życia.”

BIOLOGIA KĄKOLU A SENS PRZYPOWIEŚCI JEZUSA O PSZENICY I CHWASTACH

UWAGA! To są fałszywe strony internetowe!

Zrzut ekranu z 2019-02-24 12:26:05

Świadkowie Jehowy a wybór wykształcenia

Świadkowie Jehowy a wybór wykształcenia

 

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s