Przewidywalne wzory kontrolowanej ewolucji – czyli o odkryciu kolejnego mechanizmy nie-neodarwinowskiego, który umożliwia różnym organizmom dostosowanie się do konkretnego środowiska w ramach normy reakcji na środowisko

Wygląda na to, że naukowcy odkryli nowy genetyczny mechanizm umożliwiający różnym niespokrewnionym organizmom wykształcenie tej samej cechy genetycznej w odpowiedzi na identyczne wymogi środowiska. Wiele razy pisałem już tutaj o różnych mechanizmach odpowiedzi w ramach normy reakcji na środowisko, ale co jakiś czas pojawiają się nowe opisy obserwacji coraz bardziej potwierdzające istnienie tych zjawisk biologicznych.

Uczeni w kilku przypadkach zdołali już namierzyć mechanizmy genetyczne odpowiedzialne za możliwość odpowiedzi w ramach normy reakcji na środowisko. Pisałem o tym w artykułach, które możecie znaleźć pod poniższymi adresami:

https://bioslawek.wordpress.com/2012/01/15/ewolucja-kontrolowana/ https://bioslawek.wordpress.com/2011/09/12/czy-nabywanie-opornosci-na-antybiotyki-i-pestycydy-dowodzi-makroewolucji/ https://bioslawek.wordpress.com/2012/07/05/dodonaea-viscosa-angustissima-roslina-stanowiaca-kolejny-przyklad-szysbkiego-dostosowania-sie-w-ramach-normy-reakcji-na-srodowisko-czyli-kolejny-raz-o-ewolucji-kontrolowanej/ https://bioslawek.wordpress.com/2012/06/23/przyczyny-mimikry-u-motyli-upadek-kolejnego-neodarwinowskiego-mitu/ https://bioslawek.wordpress.com/2012/10/15/dlaczego-waleniom-zanikly-tylne-konczyny-dlaczego-rybom-jaskiniowym-zanikaja-oczy/ https://bioslawek.wordpress.com/2012/10/17/o-stworzeniach-ktore-wystapily-przeciwko-ewolucyjnemu-prawu-dollo/

Tym razem u różnych niespokrewnionych owadów namierzono identyczny mechanizm genetyczny odpowiedzialny za nabywanie oporności na trucizny (toksyny) produkowane przez rośliny. Jak odkrywcy sami przyznają; przypadkowy mechanizm neodarwinowski nie byłby w stanie doprowadzić do wykształcenia się identycznej cechy genetycznej w tak licznej grupie niespokrewnionych między sobą organizmów (uczeni ci uważają, że te organizmy są daleko spokrewnione ewolucyjnie). Twierdzą, że takie zjawisko jest zbyt mało prawdopodobne.

Jaki więc alternatywny mechanizm proponują? O tym donosi ‚Kopalnia wiedzy’:

„Ewolucja jest postrzegana jako seria przypadkowych zmian zachodzących w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. Jednak naukowcy z Princeton University twierdzą, że ewolucję może napędzać prosty genetyczny wzorzec i że nie jest to proces całkowicie przypadkowy, zatem można przewidzieć, w jaki sposób się potoczy.

Zespół profesora Petera Andolfatto opublikował w Science wyniki swoich badań, z których wynika, że wiedza o pewnych genach oraz o tym, w jaki sposób zewnętrzne warunki wpływają na proteiny kodowane przez te geny pozwala na przewidzenie przebiegu wzorców ewolucji. Czy ewolucja jest przewidywalna? W zaskakująco wysokim stopniu – tak – mówi Andolfatto. W skład jego zespołu wchodzili Ying Zhen, Matthew Aardema oraz Molly Schumer z Princeton oraz Edgar Medina z kolumbijskiego Universidad de los Andes.

Naukowcy przebadali sekwencje DNA 29 daleko spokrewnionych gatunków owadów. To najszerzej zakrojone badania pojedynczej cechy ewolucyjnej. Okazało się, że 14 z badanych gatunków uzyskało w trakcie ewolucji niemal identyczną cechę, której pojawienie się było spowodowane pojedynczym czynnikiem – gatunki te żywiły się na roślinach, które wytwarzają kardenolidy, toksyny służące roślinom do obrony. Pomimo tego, że wspomniane gatunki oddzieliły się od siebie przed 300 milionami lat, to wszystkie doświadczyły niemal identycznej zmiany w pompie sodowo-potasowej. Wyewoluowała ona tak, że uzyskała oporność na kardenolidy.

Naukowcy najpierw wyodrębnili wszystkie geny odpowiedzialne za ten proces, a później na tej podstawie przwidywali, w jaki sposób będą zachodziły zmiany w odpowiedzi na obecność kardenolidów. Andolfatto mówi, że dzięki tej technice można badać, w jaki sposób różne gatunki ewoluowały w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne. Aby zastosować ją szerzej naukowcy będą musieli wiedzieć coś o genetycznych podstawach danej cechy ewolucyjnej i zbadać, jak ewoluowała ona w dużej grupie zwierząt w odpowiedzi na podobny czynnik zewnętrzny. Na przykład pompa sodowo-potasowa jest prawdopodobnie powiązana też z genami, które odpowiadają za tolerancję na sól. Badając zmiany w tej proteinie u odpowiednich organizmów możemy dowiedzieć się, w jaki sposób organizmy zareagowały bądź zareagują na zwiększające się zasolenie oceanów i słodkich wód – mówi Andolfatto.

Wykazanie równoległej ewolucji nie u dwóch, ale u wielu gatunków roślinożernych owadów pokazuje, jak znaczące są to badania, gdyż jest niezwykle mało prawdopodbne, by takie zmiany zaszły przypadkiem – mówi Jianzhi Zhang z University of Michigan. Badania te dowodzą, że wspólny mechanizm molekularny jest używany przez różne gatunki owadów do obrony przed toksynami. A to sugeruje, że liczba potencjalnych sposobów obrony jest bardzo ograniczona – dodaje Zhang i przyznaje: tak, ewolucja jest do pewnego stopnia przewidywalna.

Śledząc powyższe doniesienie łatwo zauważyć, że słownictwo i nazewnictwo uczonych, którzy komentują to odkrycie ma na celu wywołanie wrażenia u czytelników, że takie odkrycia tylko uzupełniają wiedzę w obrębie coraz szerzej pojmowanej, a zarazem coraz mniej rzetelnie precyzowanej teorii ewolucji. No niestety nie można mieć wszystkiego, bo albo zasadą ewolucji są proponowane od lat mechanizmy, to znaczy przypadkowe mutacje korzystne wyławiane przez dobór naturalne, albo mamy w przypadku takich zjawisk, jak powyżej opisane, do czynienia z celowo obmyślonym mechanizmem genetycznym działającym w sposób powtarzalny i przewidywalny.

Uczeni ci piszą coś mętnie o „nieprzypadkowej”, czy „nie całkiem przypadkowej ewolucji”, a tym samym nie nazywają tych mechanizmów po imieniu. Dlaczego tak czynią? Te działania są obliczone na to, żeby za wszelką cenę ocalić w umysłach ogółu niefachowców sypiącą się hipotezę ewolucyjną.

No niestety w dobie obecnego rozwoju biologii molekularnej odrzucenie neodarwinowskiego mitu czeka całe współczesne pokolenie biologów.

Jestem też przekonany, że to niebezpośrednie słownictwo wynika ze strachu przed zagorzałymi obrońcami neodarwinowskiego mitu – takimi jak znani w przestrzeni medialnej profesorowie: Richard Dawkins, Jerry Coyne czy PZ Myers. Biologowie ci, którzy porobili kariery pisząc o domniemanej przez nich ewolucji, nie tak szybko pozwolą, aby podcięto gałąź, na której siedzą od lat. Zwłaszcza, że mają ogromny wspływ na środki masowego przekazu. Jednak każdy obeznany z ich twórczością na poziomie chociażby popularnonaukowym łatwo zauważy, że opisywane przykłady w ramach normy reakcji na środowisko nie potwierdzają nauk, jakie ci profesorowie serwowali od lat na temat postulowanych przez nich (i innych im podobnych uczonych) mechanizmów ewolucji. A ta cała gadanina o „nie tak całkiem przypadkowej ewolucji”, to jedynie gra słówek mająca zmylić zaczynających wątpić w ewolucję, która byłaby pozbawiona udziału inteligentnego Projektanta. Gra słówek, która nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości przyrodniczej! Gra słówek, która stanowi desperacką próbę obrony przed coraz bardziej potwierdzaną teorią inteligentnego projektu w przyrodzie.

ŹRÓDŁO:

http://kopalniawiedzy.pl/ewolucja-DNA-gen-bialko-przewidywalnosc,16881

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9b/Evolutionary_trends.jpg

2 responses to “Przewidywalne wzory kontrolowanej ewolucji – czyli o odkryciu kolejnego mechanizmy nie-neodarwinowskiego, który umożliwia różnym organizmom dostosowanie się do konkretnego środowiska w ramach normy reakcji na środowisko

 1. Dyskutowany tutaj artykuł zamieściłem też na Forum Ateista pl. Na razie dostałem jedną odpowiedź i oczywiście się ustosunkowałem. Poniżej cytuję przebieg wymiany zdań.
  http://ateista.pl/showthread.php?p=476689#post476689

  Soul33 napisał:

  Gdyby ewolucjoniści myśleli, że ewolucja zachodzi przypadkowo, to nie byłoby tej ogromnej ilości modeli matematycznych, jakie są tworzone. I wraz z kolejnymi odkryciami ewolucja staje się w coraz większym stopniu przewidywalna. Zresztą cała teoria ewolucji (podobnie jak np. teoria względności i inne) do tego właśnie służy – do przewidywania przebiegu i wyników danych procesów.

  Biosławek:

  Według założeń neodarwinistów ewolucja opiera się na przypadkowych mutacjach i nieprzypadkowej selekcji naturalnej. Faktem jest, że silna wichura, która może stanowić czynnik selekcyjny w ewolucji, najpierw porwie lżejsze organizmy i ciśnie je do morza, a cięższe oszczędzi, co przyczyni się do ich przewagi selekcyjnej. W tym przypadku nieprzypadkowe jest to, że wichura porwie akurat lżejsze osobniki, ponieważ jest to powszechnie znana reguła. Jednak silną wichurę wywołują przypadkowe fluktuacje atmosferyczned i prawdopodobieństwo, że wiatr będzie wiał z różną częstotliwością jest takie samo. A więc twierdzenie, że selekcja naturalna jest nieprzypadkowa, to nadużycie obliczone na to, żeby przekonać przeciętnego zjadacza chleba, że w ewolucji działa jakiś czynnik nieprzypadkowy.

  Soul33 napisał:

  A tutaj mamy do czynienia z ewolucją konwergentną i presją selekcyjną. Nic nowego. Wiadomo też, że chemicznych rozwiązań danego zagadnienia nie musi być więcej niż jedno (w artykule napisali: „to sugeruje, że liczba potencjalnych sposobów obrony jest bardzo ograniczona”). Tym bardziej dla ewolucji, która zwykle tworzy cechy z tego, co ma już dostępne („pompa sodowo-potasowa jest prawdopodobnie powiązana też z genami, które odpowiadają za tolerancję na sól”).

  Biosławek:

  Mylisz się. Zawsze uważano, że konwergencja ewolucyjna jest prawdopodobna, ponieważ od początku zakładano, że wiele efektów (zmian) genetycznych może prowadzić do podobnych efektów fenotypowych.
  Innymi słowy twierdziło się (i nadal się twierdzi), że konwergencja jest prawdopodobna, ponieważ ewolucja do podobnych efektów może dojść licznymi drogami.
  Często na poparcie takiej tezy przytacza się przykłady białek, które mimo różnej sekwencji aminokwasów zwijają się w podobny lub identyczny sposób. Dlatego też żaden poważny ewolucjonista nie twierdzi, że np. kret workowaty i kret łożyskowy posiadają identyczne sekwencje DNA, które umożliwiają im posiadanie przystosowań do kreciego trybu życia. To samo dotyczy innych tzw. przykładów konwergencji ewolucyjnych: wilków workowatych i wilków łożyskowych, czy kun workowatych i kun łożyskowych. W przypadku o jakim mówi dyskutowany artykuł mowa o powstaniu identycznych sekwencji genetycznych niezależnie od siebie. Nawet jeżeli inne efekty (zmiany) genetyczne nie mogły spowodować korzyści u tych licznych gatunków owadów, to znaczy uodpornienia się na truciznę, tylko ten jeden, to jakie jest prawdopodobieństwo, że w końcu w tych samych genach pojawią się identyczne mutacje?

  Uczeni zdają sobie sprawę z nieprawdopodobieństwa takiego wydarzenia, więc szukają innych rozwiązań. Ty natomiast jesteś bezkrytyczny i twoje wnioski oscylują w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Taka kontrolowana ewolucja w przyrodzie, to z resztą nic nowego. Podobne mechanizmy były już wielokrotnie namierzane-zajrzyj pod podane w artykule linki, a szczególnie pod ten adres:
  https://bioslawek.wordpress.com/2012/01/15/ewolucja-kontrolowana/
  Ewolucja kontrolowana

  „Zespół naukowców z Princeton University odkrył, że łańcuchy białek znajdowanych w większości żywych organizmów zachowują się jak adaptacyjne maszyny, kontrolujące swoją własną ewolucję. Zaobserwowane rezultaty są dokładnie takie, jak przewidują to równania teorii kontroli, co stanowi kolejny dowód owocności w badaniach biologicznych metodologii bazującej na projekcie.”

  W zasadzie muszę przyznać, że cię rozumiem. Dla was nie ma rzeczy niemożliwych dla ewolucji. Szkoda tylko, że nie potraficie pokazać jak to mogło się stać.

 2. Czy nie lepiej zamiast gdybać „golono czy strzyżono” opracować i opublikować gotową spójną teorię popartą empirycznie i dopiero zacząć jej bronić. Dyskusja tutaj nie ma sensu, jest elementem fundamentalizmu jednej i drugiej strony. To nie doprowadzi do niczego poza pyskówkami.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s