Kościół Katolicki a hipoteza Darwina. Na bezdrożach ewolucjonizmu teistycznego („kreacjonizmu neodarwinowskiego”)

Wszystko zaczęło się od  encykliki Piusa XII  Humani generis . Dał on ateistom zielone światło i otworzył bramkę do prób pogodzenia hipotezy Darwina z chrześcijaństwem:

http://www.iphils.uj.edu.pl/~karas/Archiwum/Pius_XII_Humani_generis.htm

I. BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, EWOLUCJONIZM I POLIGENIZM 28. Właściwe w tym przedmiocie stanowisko Trzeba nam wreszcie coś powiedzieć o zagadnieniach, które jakkolwiek należą do zakresu tzw. pozytywnych nauk, mają jednak pewne, mniej lub więcej ścisłe związki z prawdami chrześcijańskiej wiary. Z różnych stron dają się słyszeć natarczywe żądania, by religia katolicka brała te nauki w poważną rachubę. Żądanie to jest oczywiście godne pochwały, gdy chodzi jedynie o fakty rzeczywiście udowodnione. Gdzie jednak w grę wchodzą hipotezy, choćby były w pewnej mierze naukowo uzasadnione, jeśli jednak dotykają one nauki w Piśmie świętym albo w tradycji zawartej, wskazana jest wielka ostrożność. A gdyby takie przypuszczenia czy domniemania istotnie sprzeciwiały się, wprost czy ubocznie, nauce przez Boga objawionej, byłyby absolutnie nie do przyjęcia. 29. Ewolucjonizm antropologiczny Nie zakazuje więc kościelny Nauczycielski Urząd, by teoria ewolucjonizmu, o ile bada, czy ciało pierwszego człowieka powstało z istniejącej poprzednio, żywej materii – że bowiem dusze stwarzane są bezpośrednio przez Boga, tego niewątpliwie uczy nas katolicka wiara – stała się przedmiotem dociekań i dyskusji uczonych obydwu obozów, zgodnie z obecnym stanem nauk ludzkich i świętej teologicznej wiedzy. Te dyskusje jednak powinny być tak prowadzone, żeby racje obydwu stron, tak zwolenników jak przeciwników ewolucjonizmu roztrząsane były i oceniane poważnie, z miarą i umiarkowanie, a nadto, żeby obie strony gotowe były poddać się sądowi Kościoła, któremu Chrystus zlecił obowiązek, zarówno autentycznego wykładania Pisma, jak strzeżenia dogmatów wiary. Są jednak tacy, co niestety tej swobody dyskusji nierozważnie i zbyt śmiało nadużywają, przemawiając takim tonem, jakby dotychczasowe odkrycia i oparte na nich rozumowania dawały już zupełną pewność, że ciało ludzkie w swym pierwszym początku wyszło z istniejącej uprzednio i żywej materii, i jakby źródła Bożego objawienia niczego nie zawierały, co w tej zwłaszcza kwestii jak największej domaga się ostrożności i umiarkowania. 30. Poligenizm Co się zaś tyczy natomiast hipotezy, tzw. poligenizmu, synom Kościoła wspomniana wyżej swoboda bynajmniej już nie przysługuje. Nie wolno bowiem wiernym Chrystusowym trzymać się takiej teorii, w myśl której przyjąć by trzeba albo to, że po Adamie żyli na ziemi prawdziwi ludzie nie pochodzący od niego, drogą naturalnego rodzenia, jako od wspólnego wszystkim przodka, albo to, że nazwa „Adam” nie oznacza jednostkowego człowieka ale jakąś nieokreśloną wielość praojców. Już zaś zupełnie nie widać jakby można było podobne zdanie pogodzić z tym, co źródła objawionej prawdy i orzeczenia kościelnego Nauczycielstwa stwierdzają o grzechu pierworodnym, jako pochodzącym z rzeczywistego upadku jednego Adama i udzielającym się przez rodzenie wszystkim ludziom, tak iż staje się on grzechem własnym każdego z nich.” 

No cóż z encykliki Piusa XII przebija jeszcze umiarkowany rozsądek i ostrożność, ale inni duchowni, w tym Jan Paweł II, NIE BYLI JUŻ TAK OSTROŻNI. Ale o tym w zalinkowanym tekście.  Zwrócę jeszcze uwagę na  encyklikę Piusa XII Humani Generis, a właściwie na jeden jej aspekt . Pius XII poszedł na kompromis z ludzką pseudofilozofią i otworzył bramkę dla wiary, że ciało człowieka mogło pochodzić od małpy [zwierzęcia], a Bóg stworzył tylko duszę i na drodze asekuracji zabronił wyznawania hipotezy poligenizmu [wielości Adamów], ponieważ zdawał sobie sprawę, że taki pogląd jest sprzeczny z nauką biblijną, która głosi, że z jednego Adama Bóg wyprowadził rodzaj ludzki i dlatego musiał umrzeć jeden Jezus. A więc poligenizm podkopuje fundamentalną naukę o okupie. Jednak mało kto zwraca uwagę na to, że Pius XII zaserwował nam typowo pseudoteologiczny pogląd, gdyż skoro z Adama wywodzą się wszyscy ludzie, to przecież, jak uczy Księga Rodzaju, Ewa również. Czyżby Adam, zdaniem Piusa XII, mógł być uczłowieczoną małpą, której Bóg stworzył tylko duszę, natomiast Ewa powstała już z żebra Adama?

WIĘCEJ  NA TEN TEMAT PRZECZYTACIE TUTAJ:

DOKUMENTY PAPIESKIE. Magisterium Kościoła wobec ewolucji . Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk”; Czyli typowo dziennikarska sztuczka, polegająca na produkowaniu długich elaboratów przy zerowej zawartości poznawczych treści. Chociaż Magisterium Kościoła Katolickiego bardzo się sprężało, to i tak nie wyjaśniło, w jaki sposób Boski inteligentny Projektant mógł inteligentnie projektować i powoływać do istnienia żywe organizmy, przeważnie mające wszystkie cechy zaawansowanych techniczne urządzeń, za pośrednictwem przypadkowych procesów ewolucyjnych. Innymi słowy; nie wyjaśnili, jak konkretnie postrzegają funkcję użyteczności Boga w stwarzaniu różnorodności życia za pośrednictwem samoistnych procesów ewolucyjnych (to znaczy: ewolucji chemicznej [abiogenezy] oraz ewolucji biologicznej [tzw. neodarwinowskiej]).

https://bioslawek.files.wordpress.com/2013/09/koc59bcic3b3c582-a-hipoteza-karola-darwina-na-bezdroc5bcach-kreacjonizmu-neodarwinowskiego.pdf

                                   

                                        Materiał źródłowy:

One response to “Kościół Katolicki a hipoteza Darwina. Na bezdrożach ewolucjonizmu teistycznego („kreacjonizmu neodarwinowskiego”)

  1. Kościół zajął stanowisko – jak zawsze – „Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”. Wydaje mu się że jest w ten sposób bardziej otwarty i nowoczesny a tym czasem tak naprawdę zdradził Boga jako Stwórcę tego szaleństwa życia jakie nas otacza.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s