Czy kaskada krzepnięcia krwi jest redukowalnie złożona?

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Odnośnie zakładanej ewolucji procesu krzepnięcia krwi neodarwiniści zaprezentowali argumenty, które traktują, jako zarzuty wobec koncepcji nieredukowalnej złożoności (w tym przypadku kaskady krzepnięcia krwi). Stwierdzono, ze u ryb bezszczękowych i ssaków morskich brakuje pewnych składników biorących u ssaków lądowych udział w procesie krzepnięcia krwi. U waleni brakuje czynnikan; XII (zwanego również czynnikiem Hagemana), natomiast u pewnych ryb brakuje składników; XI, XII i XIIa.Argumentują oni: skoro istnieją prostsze kaskady krzepnięcia krwi, które w dalszym ciągu funkcjonują mimo braku pewnych składników, to znaczy że kaskada krzepnięcia krwi mogła ewoluować w sposób darwinowski. Czy rzeczywiście mogła?Neodarwiniści twierdzą, że profesor K. Miller wykazał, że hipoteza o nieredukowalnej złożoności kaskady krzepnięcia krwi została obalona eksperymentalnie już w 1969 roku, kiedy stwierdzono, że krew delfinów i wielorybów krzepnie mimo braku pewnej części kaskady. Wyniki te w roku 1998 zostały potwierdzone także na poziomie molekularnym. Niedawno opublikowany został raport z badań, zgodnie z którym u ryb najeżkokształtnych krew krzepnie pomimo braku nie tylko jednego, lecz trzech składników.
Mam w związku z tym pytanie: jakby współczesnemu ssakowi usunięto te trzy składniki (znokautowano geny je kodujące), to czy taki kaleki ssak mógłby przeżyć w przypadku krwotoku – czy dałoby się w ten sposób zredukować ssaczą kaskadę krzepliwości krwi tak, aby dalej była funkcjonalna? Jak to się dzieje, że te ryby, czy inne wymienione przez organizmy, z prostszymi kaskadami krwi, przeżywają mimo braku pewnych składników biorących udział w kaskadzie krzepnięcia krwi u ssaków, a ssaki nie? Od czego to jest zależnie: od biochemicznej organizacji tych różnych systemów, czy od środowiska w jakim żyją te różne organizmy? Uważam, że niosek z tego taki, że tamtych zupełnie innych  kaskad nie można traktować, jako form przejściowych wiodących do ssaczego typu kaskady krzepnięcia krwi. Najprawdopodobniej te „prostsze kaskady krzepnięcia” w miejsce brakujących czynników krzepnięcia krwi, obecnych u ssaków, posiadają inne czynniki, które do tej pory nie zostały poznane, a które rekompensują brak tych obecnych u ssaków lądowych. Tych innych systemów krzepnięcia nie powiązano w żaden ewolucyjny logiczny ciąg z innymi typami kaskad, pokazując teoretycznie, jak mogły być STOPNIOWO modyfikowane, aby z jednych mogły powstawać drugie. Może być też tak, że te „prostsze kaskady” mogą zawierać białka, które mogą pełnić więcej funkcji niż w kaskadzie ssaków lądowych i w ten sposób rekompensować brak tych czynników. To takie moje luźne założenia. Michael Behe odniósł się do tego zarzutu bardziej szczegółowo. Zanim przejdę do kaskady krzepnięcia krwi i tego, co Michael Behe naprawdę zeznał na ten temat na procesie w Dover, to najpierw wyjaśnię co, to takiego jest; nieredukowalny rdzeń;

Michael Behe tak to wyjaśnia:

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=70

„Nie należy też pochopnie wnioskować o redukowalności systemów posiadających dodatkowe, czyli redundantne składniki, mogą one bowiem posiadać nieredukowalnie złożony rdzeń. Na przykład, samochód z czterema świecami zapłonowymi może jeździć z trzema lub dwiema świecami, lecz z pewnością nie pojedzie bez żadnej. Pułapki na szczury mają często dwie sprężyny w celu zwiększenia ich siły. Taka pułapka może działać po usunięciu jednej sprężyny, ale nie będzie działała, gdy usunie się dwie [….]”

http://www.evolutionnews.org/2008/12/how_kenneth_miller_used_smokea014861.html

Oto co na temat kaskady krzepnięcia krwi powiedział Michael Behe podczas procesu w Dover:

Względne znaczenie tych dwóch ścieżek (torów), jakimi przebiega proces krzepnięcia krwi w organizmach żywych jest wciąż dość mroczne. Wiele eksperymentów w celu badania procesu krzepnięcia krwi jest trudne do przeprowadzenia. Mimo to powyżej pewnych niejasnych jeszcze procesów, to co wiemy o kaskadzie krzepnięcia krwi u ssaków świadczy, że ten proces jest nieredukowalnie złożony. Ponadto Michael Behe stwierdził, że tak samo argumentował w swojej książce ‚Czarna skrzynka Darwina’, więc przeciwnicy koncepcji nieredukowalnej złożoności ewidentnie się kompromitują, kiedy zarzucają Behe’emu niekonsekwencje, manipulację, lub przyznanie na procesie w Dover, ze kaskada krzepnięcia krwi jest redukowalnie złożona. Michael Behe po prostu stwierdził, że jeszcze nie wszystko jest zbadane, ale to, co już wiemy o kaskadzie krzepnięcia krwi kręgowców świadczy o tym, że jest to proces nieredukowalnie złożony. Oponenci Behe’ego powinni się zająć tą zbadaną częścią kaskady krzepnięcia krwi i na tym polu próbować falsyfikować tezy Behe’ego. Oni jednak szukają dowodów na redukowalność tego procesu na obszarze, gdzie jeszcze jest dużo białych plam. Stara i sprawdzona strategia neodarwinistów. Szukają oni dowodów na ewolucję tam, gdzie nie dotarła jeszcze nauka (organy szczątkowe, „śmieciowe” DNA itd…).

Zbór składników, który stanowi tzw. nieredukowalny rdzeń w kaskadzie krzepnięcia krwi zaznaczono na czerwono na poniższej ilustracji;

k1

Poniżej ten sam nieredukowalny rdzeń obecny u ryb bezszczękowych, u których na innych etapach procesu wiodącego do krzepnięcia krwi nie ma pewnych składników obecnych na przykład u ssaków lądowych. Jak widać ta sekwencja, czy raczej ten moduł, jest bardzo konserwatywna u różnych organizmów stojących na różnych szczeblach rzekomej drabiny ewolucyjnej.

\k 2

Poniższy schemat prezentuje schemat kaskady krzepnięcia krwi obecny u kręgowców. Kolorem zaznaczono nieredukowalny rdzeń tego procesu. K. Miller nigdy nie wykazał, że ten rdzeń jest redukowalny, a mimo to sędzia Jones napisał w uzasadnieniu wyroku, że naukowcy na łamach naukowych czasopism, obalili tezę Behe’ego odnośnie nieredukowalnej natury procesu krzepnięcia krwi;

k 3

ŹRÓDŁO: 

http://www.almokhtbr.com/?p=530

Advertisements

Skomentuj

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s