NORMA REAKCJI NA ŚRODOWISKO

 

Zrzut ekranu z 2017-08-20 00:57:17.png

Ptaki należące do tego samego gatunku w zależności od tego w jakich środowiskach żyją od wielu pokoleń, mogą się różnić kształtem skrzydeł lub dziobów. Gekony rozmiarem głów. Jedne grzechotniki mogą posiadać grzechotki, inne nie. Żyjące obecnie i należące do tego samego rodzaju koty ryczące różnią się proporcjami ciała. Tak, że np. lwy gorzej wspinają się pod drzewach niż lamparty. Jedne są lepszymi biegaczami od innych, a mimo to mogą się krzyżować. Za wszystko odpowiadają geny, które są na wyposażeniu organizmów i na różne sposoby ulegają ekspresji w odpowiedzi na wymogi środowiska. W celu odpowiedniego dostosowania organizmu genomy zdolne są do biotechnologii komórkowej, np. głowonogi potrafią edytować własne geny.

Tego typu zjawiska są mylnie intepretowane, jako ewolucja neodarwinowska. Organizmy zachowują się jak transformersi, bo są tak zaprojektowane. Norma reakcji na środowisko nie ma nic wspólnego z przypadkiem. Jeżeli już mówimy o ewolucji, to nie jest ona oparta na przypadku, tylko kontrolowana przez organizmy. Możliwość zmienności jest od początku istnienia gatunku zapisana w naszych genach.

Zobacz: NORMA REAKCJI NA ŚRODOWISKO – Różne przykłady:

Ośmiornice edytują swoje geny, wpływające na kształt RNA w celu dostosowania swojej fizjologii i morfologii (budowy ciała) w odpowiedzi na wymogi środowiska. Nowy, wspaniały przykład dostosowywania w ramach normy reakcji na środowisko (ewolucji kontrolowanej lub naturalnej biotechnologii komórkowej). Tego typu mechanizmy są mylnie interpretowane przez neodarwinistów i przypisywane przypadkowej ewolucji (https://bioslawek.files.wordpress.com/2015/02/zrzut-ekranu-z-2015-02-19-211825.png?w=1094&h=824).

Są to jednak wyrafinowane procesy o cechach zaawansowanego technicznie projektu, które są sterowane przez złożoną maszynerię biochemiczną (http://sciencerefutesevolution.blogspot.fi/2017/04/worlds-fastest-mutations-or-clever.html). Badania nad szczegółami tej właściwości biologii trwają i nabierają rozmachu.

https://www.newscientist.com/article/2127103-squid-and-octopus-can-edit-and-direct-their-own-brain-genes/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Facebook#link_time=1491523332

„By New Scientist staff and Press Association

Octopuses and squid have confirmed their reputation as Earth-bound “aliens” with the discovery that they can edit their own genetic instructions.

Unlike other animals, cephalopods – the family that includes octopuses, squid and cuttlefish – do not obey the commands of their DNA to the letter.

Instead, they sometimes interfere with the code as it is being carried by a molecular “messenger”. This has the effect of diversifying the proteins their cells can produce, leading to some interesting variations.

The system may have produced a special kind of evolution based on RNA editing rather than DNA mutations and could be responsible for the complex behaviour and high intelligence seen in cephalopods, some scientists believe.

RNA, a close cousin of DNA, is used to transfer software-like instructions from the genes to protein-making machinery in cells.

Scientists discovered that more than 60 per cent of RNA transcripts in the squid brain are re-coded by editing. In other animals, ranging from fruit flies to humans, such re-coding events only occur a fraction of 1 per cent of the time.

Similar high levels of RNA editing were identified in three other “smart” cephalopod species, two octopuses and one cuttlefish.

The mechanics of cephalopod RNA editing are still being investigated.

“When do they turn it on, and under what environmental influences? It could be something as simple as temperature changes or as complicated as experience, a form of memory,” says Joshua Rosenthal, lead author from the Marine Biological Laboratory at Woods Hole, US.

Octopuses and other cephalopods have a number of characteristics that have caused experts to compare them with aliens, including instantaneous colour-changing camouflage, blue blood, and an ability to see polarised light.”

CZYM JEST NORMA REAKCJI NA ŚRODOWISKO?

Warto to wyjaśnić, ponieważ neodarwiniści bardzo często utożsamiają zmienność w ramach normy reakcji na środowisko z mechanizmami, jakie postuluje neodarwinizm. Jest to argumentacja oparta na fałszywej analogii:

https://bioslawek.files.wordpress.com/2015/02/zrzut-ekranu-z-2015-02-19-211825.png?w=729&h=549

Zdolności adaptacyjne wynikające z mechanizmów wchodzących w zakres normy reakcji na środowisko, to wynik inteligentnego projektu, a nie czysto losowych zdarzeń: mutacji odcedzanych przez dobór naturalny. Organizmy żywe mogące należeć do tego samego gatunku mają na swoim wyposażeniu duży potencjał jeżeli chodzi o możliwośći swojego genomu. Kiedy członkowie tej samej populacji trafią do różnych środowisk, to ich rozwój zacznie przebiegać różnie, co może być na przykład wynikiem ekspresji różnych genów w takich samych genotypach. Współczesna biologia cały czas odkrywa różne mechanizmy wchodzące w skład normy reakcji na środowisko. Niektóre określono mianem naturalnej biotechnologii genomów, czy ewolucji kontrolowanej:

http://shapiro.bsd.uchicago.edu/

http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/james-a-shapiro

https://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Shapiro

https://bioslawek.wordpress.com/2013/12/17/1940/#more-1940

Za wikipedią:

„Zakres reakcji, norma reakcji – zakres zmian fenotypowych organizmów o identycznych genotypach. Zakres ten można inaczej określić jako zmienność fenotypów determinowanych przez identyczne genotypy organizmów, które rozwijają się w innych środowiskach. Dobrym przykładem są bliźnięta jednojajowe wychowujące się w różnych warunkach.”

———-

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/aktualnosci/przecietny-to-nie-jedynie-normalny-jak-rowniez-normalny-to-nie-jedynie-przecietny-czyli-wyklad-prof-joachima-cieslika,13243

„[…..] Nie ma nic gorszego niż być przeciętnym! – twierdzi profesor Cieślik – ale jedynie pod względem fenotypowym. Rozkład zmienności genetycznej każdego pokolenia można zilustrować za pomocą rozkładu normalnego. Zakresem owej zmienności jest pula genów danego pokolenia, co jest określane jako„norma adaptacyjna”. Rzutuje ona na wszystkie te cechy, które są wspólne dla nas, jako rodzaju ludzkiego i których nie da się ominąć. Jest to chociażby rozwój ontogenetyczny. Nikomu nie udało się ominąć poszczególnych jego faz, bez względu na to, w jakich warunkach organizm się znajduje. W tym miejscu warto wspomnieć również o występowaniu tak zwanej „normy reakcji osobnika”. Jest to niezwykle istotne zjawisko, które mówi o tym, że każdy z nas ma zapisane w swoim materiale genetycznym pewne prawdopodobne reakcje fenotypowe, które uzewnętrzniają się w konkretny sposób pod wpływem interakcji genotypu ze środowiskiem zewnętrznym. Jest to gwarantem naszej indywidualności i niepowtarzalności. Genom charakteryzuje się występowaniem poligenów, a to znaczy, że dla poszczególnych genów możemy wyróżnić wielokrotne allele, które wspólnie kontrolują cechy ilościowe, a ich ekspresja zależy od sumowania (kumulowania) się poszczególnych alleli. To z kolei skutkuje tym, że ekspresja danej cechy u każdego z nas może zachodzić w inny sposób.

Allele każdego z genów różnią się między sobą natężeniem dla danej cechy ilościowej, co realizowane w przyszłości będzie odróżniało od siebie poszczególne osoby. Patrząc na rozkład normalny przedstawiający daną cechę ilościową najwięcej wyników zaobserwujemy w okolicach średnich wartości, zaś im dalej od tej wartości, tym otrzymamy mniej wyników. Genotypy skrajne, czyli homozygoty, ujawniają efekt kumulacji genów w maksymalnym lub minimalnym stopniu, zaś klasyczna heterozygota „zawiera” połowę genów, których efekt kumulacji osiąga w maksymalnym stopniu oraz połowę genów, które efekt kumulacji osiągają w stopniu minimalnym. Jest to zdecydowanie najkorzystniejszy wariant i to jego umiejscowienie na krzywej Gaussa zawiera się w okolicach wartości średniej.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, w naszym genomie zapisanych jest kilka możliwości tego, jacy możemy się stać. W procesie ontogenezy jedynie jedna z tych opcji ma szansę się ujawnić, a to z kolei zależy od interakcji pomiędzy genami a środowiskiem, która to warunkuje nasze adekwatne przeprowadzenie rozwoju osobniczego do panujących wokół nas warunków środowiska. Wszelkie modyfikacje fenotypowe są sumą zmian genetycznych jak i wszelkich zmian środowiskowych. Na wspomniane zmiany genetyczne składają się następujące składniki:

– addytywny: jeśli osobnik posiada określony gen, cecha ujawni się zawsze, bez względu na otaczające warunki środowiska,

-dominacji: wynika z interakcji między allelami określonego genu,

-interakcji (epistazy): wynika z oddziaływań między allelami różnych genów.

Dwa ostatnie są niezależne od efektów addytywnych i kształtują fenotyp po wpływem warunków środowiska.

Warto także zaznaczyć, że u każdego osobnika ontogeneza zachodzi w trochę inny sposób, jednak nikt nie jest w stanie ominąć poszczególnych jej etapów. Według koncepcji stworzonej przez Profesora Cieślika rozwój fenotypowy osobnika może przebiegać w sposób stabilny, progresywny, regresywny i wielopoziomowy. Model stabilny opisuje sytuację, kiedy osobnik kształtuje swój fenotyp zgodnie z właściwościami swoich genów. Jest to w dużej mierze jedynie konstrukt teoretyczny. Sposób progresywny charakteryzuje się coraz to większym, lepszym wykorzystaniem wyposażenia genetycznego w jednostce czasu. Osobnik rozwijający się w ten sposób zmienia swoje położenie na wyższe na tle zmienności fenotypowej populacji. Sposób regresywny rozwoju przebiega odwrotnie. Charakteryzuje się coraz gorszym wykorzystaniem składników swojego genotypu, co nie oznacza oczywiście cofania się w rozwoju. Oba modele zależne są od środowiska zewnętrznego. Model wielopoziomowy zakłada natomiast, że osobnik w trakcie swojej ontogenezy rozwija się naprzemiennie w sposób stabilny, progresywny, jak i regresywny.”

———-

Zobacz też:

http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/0402814/040/ff/101/OEBPS/Text/section005-005.xhtml

Plastyczność fenotypowa i norma reakcji

—–

Przykłady:

https://bioslawek.wordpress.com/2012/11/02/przewidywalne-wzory-ewolucji-czyli-o-odkryciu-kolejnego-mechanizmy-nie-neodarwinowskiego-ktory-umozliwia-roznym-organizmom-dostosowanie-sie-do-konkretnego-srodowiska-w-ramach-normy-reakcji-na-srodo/

Przyczyny mimikry u motyli; upadek kolejnego neodarwinowskiego mitu

https://bioslawek.wordpress.com/2011/09/12/mnogie-mutacje-przeszkoda-dla-darwinizmu/

MNOGIE MUTACJE – PRZESZKODA DLA DARWINIZMU?

https://bioslawek.wordpress.com/2012/06/23/przyczyny-mimikry-u-motyli-upadek-kolejnego-neodarwinowskiego-mitu/

Dodonaea viscosa angustissima roślina stanowiąca kolejny przykład szybkiego dostosowania się w ramach normy reakcji na środowisko. Czyli kolejny raz o ewolucji kontrolowanej

https://bioslawek.wordpress.com/2012/07/05/dodonaea-viscosa-angustissima-roslina-stanowiaca-kolejny-przyklad-szysbkiego-dostosowania-sie-w-ramach-normy-reakcji-na-srodowisko-czyli-kolejny-raz-o-ewolucji-kontrolowanej/

Ewolucja w supertempie. Znowu o specjacji i pielęgnicach.

https://bioslawek.wordpress.com/2012/06/17/ewolucja-w-supertempie/

Nowe doniesienie z dziedziny badań nad mechanizmami epigenetycznymi

https://bioslawek.wordpress.com/2014/04/17/2481/

Naukowcy w końcu zsekwencjonowali genomy wszystkich piętnastu gatunków zięb Darwina, ujawniając kluczowy gen odpowiedzialny za różnorodność dziobów tych ptaków

https://bioslawek.wordpress.com/2015/02/14/naukowcy-w-koncu-zsekwencjonowali-genomy-wszystkich-pietnastu-gatunkow-zieb-darwina-ujawniajac-kluczowy-gen-odpowiedzialny-za-roznorodnosc-dziobow-tych-ptakow/

Odkrywamy ewolucję na nowo. Czyli o nowych poglądach na specjację.

https://bioslawek.wordpress.com/2012/06/17/odkrywamy-ewolucje-na-nowo-czyli-o-nowych-pogladach-na-specjacje/

Ewolucja kontrolowana

https://bioslawek.wordpress.com/2012/01/15/ewolucja-kontrolowana/

Przewidywalne wzory kontrolowanej ewolucji – czyli o odkryciu kolejnego mechanizmy nie-neodarwinowskiego, który umożliwia różnym organizmom dostosowanie się do konkretnego środowiska w ramach normy reakcji na środowisko

https://www.facebook.com/groups/teoriaID/859304314167209/

ŚWIETNY ARTYKUŁ. AUTOR NA PRZYKŁADZIE PTAKÓW OPISUJE MECHANIZMY FUNKCJONUJĄCE W RAMACH NORMY REAKCJI NA ŚRODOWISKO -CHOĆ AUTOR PRÓBUJE WSZYSKO PRZYPISAĆ EWOLUCJI NEODARWINOWSKIEJ.

http://www.zycieaklimat.edu.pl/index/?id=6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b

„Rosną, maleją, zmieniają skrzydła – czyli ewolucja ptaków na naszych oczach.

Ewolucja wydaje się wielu ludziom czymś zamierzchłym. Kojarzy się z dinozaurami, rybami pancernymi czy ogromnymi ważkami wielokrotnie przekraczającymi rozmiarami owady, które można obecnie spotkać na Ziemi. Uczeni twierdzą, że wszystkie gatunki na naszej planecie, wiele milionów gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w końcu my sami, powstaliśmy na drodze ewolucji. Większość ludzi zgadza się z tym poglądem nauki, ale sądzą że stało się to dawno, dawno temu w jakiejś zamierzchłej przeszłości, którą możemy badać tylko dzięki szczątkom zamienionym przez miliony lat w skamieniałości. Na pytanie, czy ewolucja dzieje się tu i teraz, czy na naszych oczach zmieniają się, dzielą i powstają nowe gatunki, większość osób odpowie że nie, albo że może i owszem, ale dzieje się to tak wolno, że nie możemy tego zobaczyć, że efekty tych zmian będą widoczne za miliony lat, kiedy nas już nie będzie. Krótko mówiąc, ewolucja to rzecz dobra dla badaczy bujających w obłokach, może i czasem ciekawie o niej poczytać, ale tak naprawdę nas nie dotyczy.

No więc ja śmiem twierdzić, że to nieprawda! Śmiem twierdzić, że uczeni widzą, jak zmieniają się gatunki, które, oczywiście bardzo, bardzo powoli (ale na naszych oczach!), stają się troszeczkę inne. Zmieniają się gatunki dlatego, że tak jak w przeszłości, ciągle zmieniają się warunki, w których żyjemy. Odpowiedzią przyrody na nowe wyzwania, jakie stawia przed nią świat, jest właśnie ewolucja. Ba, twierdzę, że ja sam mogę te zmiany zobaczyć i zmierzyć! Tak, twierdzę, że zmierzyłem ewolucję! […..]”

Ponadto:

Evolution’s new wrinkle: Proteins with cruise control provide new perspective

http://www.princeton.edu/main/news/archive/S22/60/95O56/index.xml?section=topstories

Evolution Is Not Random (At Least, Not TotZobacz teżally)
http://m.livescience.com/48103-evolution-not-random.html?cid=514636_20141002_32724136

Does evolutionary theory need a rethink?

http://www.nature.com/news/does-evolutionary-theory-need-a-rethink-1.16080

Predictable evolution trumps randomness of mutations

http://www.nature.com/news/predictable-evolution-trumps-randomness-of-mutations-1.12459

Far from random, evolution follows a predictable genetic pattern, Princeton researchers find

http://molbio.princeton.edu/news/faculty-research-news/658-far-from-random-evolution-follows-a-predictable-genetic-pattern-princeton-researchers-find

Neo-Darwinism, the Modern Synthesis and selfish genes: are they of use in physiology?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3060581/

Super-fast evolution

http://www.news.leiden.edu/news/super-fast-evolution.html

The closest look ever at the cell’s machines

http://www.embl.de/aboutus/communication_outreach/media_relations/2006/060122_heidelberg/

How a shape-shifting DNA-repair machine fights cancer

http://www.rdmag.com/news/2014/02/how-shape-shifting-dna-repair-machine-fights-cancer

Proszę rzucić też okiem na tą polemikę:

https://www.facebook.com/groups/teoriaID/permalink/825690437528597/?hc_location=ufi

#neodarwinizm #darwinizm #normareakcji #srodowisko #darwin #ewolucja #naturalnabiotechnologia #ewolucjakontrolowana #projekt #inteligentnyprojekt #osmiornice #geny #edycjagenow #epigenom #epigenetyka #biologia #genom #octopus #brain #genes #science #nauka #neurobiologia

#nauka opis odnośnika

 

http://jonlieffmd.com/blog/new-complexity-in-dna-regulation

Summary List of Factors that Regulate DNA

It is not known how many overlapping layers of regulation there are there are:

Some include:

 

 • Histones protect DNA and must be opened to be used. There are now forty different tags that determine whether histones can be opened or not to utilize DNA.
 • There are many newly discovered tags on DNA itself that alter function.
 • Thousands of proteins called promoters and enhancers start and stop DNA function.
  • Promoters work in many different places for each gene and in different places for each type of human cell. Also, for even more complexity, multiple promoters combine into larger machines, some touching the DNA and some only combining with the other promoters. Multiple structures exist for each gene in different places.
  • There are multiple different places where transcription starts for each “gene”, again undermining the notion of the simple “gene.”
 • Thousands of large and small RNAs interact in multiple ways to regulate what pieces of DNA are used.
 • Many different mechanisms are used to repair DNA errors without obvious direction.
 • Eight million factors affect the RNA particles that are made from at least 20% of all DNA (maybe up to 50%). Messenger RNA somehow determines multiple different edits from the same pieces of DNA.
 • Pieces of DNA and RNA are taken from multiple places, strands are cut out and others sewn together without clear direction.
 • In some DNA there are two superimposed codes at once in one section of DNA. These are related to new messenger RNA folding, and multi-use codons called “duons.” The first purpose is to transcribe DNA code to RNA code to make proteins. The second purpose is to bind regulatory factors, as the regulatory regions do to trigger other genes.
 • Transcription factors bind inside at least 13% of “genes” themselves, not just the regulatory regions nearby. This finding was truly shocking since the DNA in the gene, then, must code for two meanings at once for two entirely different purposes.
 • RNA splicing, can make up to 500 different proteins from the same pieces of DNA (see post). The RNA cuts out sections and sews others together. Recently, it has been demonstrated that the pieces that are sewn together by the messenger RNA may come from multiple different areas that used to be called individual genes.
 • Four million different switches are active, often operating in multiple places at once; 18,000 places where active RNA is made; and 8 million different particles interacting to regulate these RNAs.
 • The entire concept of “gene” has to be reconsidered because messenger RNA takes pieces from different regions to make one RNA edit for a protein.
 • 3D shapes of RNA have great importance in the process. Hairpin loops where regions of RNA have complementary sections of RNA code. This loop folding forms a secondary structure that appears to have significance in translation of RNA code into proteins. The studies showed that even closely related individuals could have different folding structures. 1900 different mutations were identified that affect these RNA structures
 • The 3D shape of the DNA chromosome is correlated with the activity of the genes inside.
  • The links exist at multiple levels.
  • Loops of chromatin make space for enhancers to land. A larger relationship exists for specific places in the nucleus to impact on particular active DNA sites.
  • Special protein structures alter polymerase activity.
  • Chromosomes with fewer active genes are placed at the edge of the nucleus while the active ones are near the center.
  • Less active sections are placed near the nuclear lamina, which is close to membrane.
  • The location can suppress the genetic machinery.
  • If the chromatin is opened but not used, the entire section is moved to a different location.
  • The exact location of the gene in space in the nucleus influences its activity.
  • To fit 2 yards of DNA into a tiny nucleus is a monumental engineering feat. DNA is highly compacted yet has to be instantly available to rapidly make proteins in neurons with a momentary change of thought.

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s