Analiza Naukowa: Demografia Świadków Jehowy – Świadkowie Jehowy są najgorzej wykształconą grupą chrześcijan w USA!

Zrzut ekranu z 2019-04-29 16-31-28

1. Według badań przeprowadzonych przez Pew Research Center’s: Religious Landscape Study , Świadkowie Jehowy w USA stanowią 1% populacji tego kraju. Są bardzo zróżnicowani rasowo: 36% to biali, 32% to Hiszpanie, 27% to czarnoskórzy, a 6% to inne rasy lub mieszańcy. 65% Świadków Jehowy to kobiety, a tylko 35% to mężczyźni. Na świecie przeważnie jest więcej kobiet chrześcijan niż mężczyzn, ale w USA ten nierówny rozkład jest wybitnie znaczny.2. W porównaniu z innymi amerykańskimi grupami religijnymi Świadkowie Jehowy są najmniej wykształceni – wśród nich jest najniższy wskaźnik osób z wyższym wykształceniem. Na prowadzeniu przed nimi są wszystkie istotne grupy zaliczane przez nich do nominalnego chrześcijaństwa. Przytłaczająca większość dorosłych Świadków Jehowy – około 63%- ma jedynie dyplom ukończenia szkoły średniej, w porównaniu na przykład 43% wskaźnikiem wykształcenia średniego, lub zawodowego u protestantów ewangelicznych – czy 37% u protestantów w ogóle protestantów.
3. Świadkowie Jehowy w stosunku do innych religii chrześcijańskich charakteryzują się niskim wskaźnikiem pod względem przyjmowania wiary rodziców przez dzieci.
Wśród wszystkich dorosłych w USA, którzy wychowali się jako Świadkowie Jehowy, dwie trzecie – około 66% – nie chce zostać Świadkami Jehowy i w żaden sposób identyfikować się z tym wyznaniem.

Dla kontrastu: około dwie trzecie osob, które wychowywały się jako ewangeliczni protestanci – około 65%- czy mormoni 64% nadal twierdzą, że są członkami tych denominacji.

10584099_966015860159770_7697459390186912001_n
4. Około dwóch trzecich – jakieś 65% – obecnych dorosłych Świadków Jehowy w USA to ludzie nawróceni na religię Świadków Jehowy z innych wyznań. W artykule podano przykład zmarłego muzyka rockowego Prin’cea, którzy zanim został Świadkiem Jehowy był adwentystą dnia 7. Świadkowie Jehowy są najbardziej zaangażowani religijnie ze wszystkich innych wyznań . 90% twierdzi że pilnie chodzą na zebrania i biorą udział w ewangelizacji i że jedynym autorytetem religijnym i moralnym jest dla nich Biblia.

ŹRODŁO: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/26/a-closer-look-at-jehovahs-witnesses-living-in-the-u-s/

KOMENTARZ:

Odniosę się tylko do punktu 3 i 4.

3. Świadkowie Jehowy w stosunku do innych religii chrześcijańskich charakteryzują się niskim wskaźnikiem pod względem przyjmowania wiary rodziców przez dzieci.

4. Około dwóch trzecich – jakieś 65% – obecnych dorosłych Świadków Jehowy w USA to ludzie nawróceni na religię Świadków Jehowy z innych wyznań.

Jeżeli chodzi o Polskę, to mam odmienne doświadczenia:

1. Najpierw przez 2 lata byłem, zapraszany na zebrania Świadków Jehowy w Świebodzinie i przez ten czas została tam ochrzczona jedna stara kobieta mieszkająca w Domu Opieki, która nie została wychowana w rodzinie Świadków Jehowy. W dodatku była niespełna władz umysłowych.

2. Nadstępnie przez 2 lata byłem w jednym z zielonogórskich zborów „Kisielin” – wszystkie ochrzczone tam przez ten czas osoby zostały wychowane w rodzinach Świadków Jehowy.

3. Obecnie jestem w innym zielonogórskim zborze „Hynów” 2 lata i przez ten czas tylko 2 osoby (brat i siostra) w starszym wieku zostali „odzyskani” z religii katolickiej. Wszyscy inni ochrzczeczni na zgromadzeniach zostali wychowani w rodzinach Świadków Jehowy. Jedna głosicielka pozyskana ze świata zrezygnowała i ogłosili że już nie jest głosicielką. Obecnie na zebrania do tego zboru regularnie chodzą trzy osoby, które nie zostały wychowane w rodzinach Świadków Jehowy (a przynajmniej na pewno dwie z nich).

195458_uzebienie-i-wyksztalcenie

DODATEK:

„Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi zborom” (Objawienie 2:7). Jak chrześcijanie powinni rozumieć ten werset? – Na czym polega naukowy sposób dochodzenia do prawdy obiektywnej?
W nauce jak i w teologii biblijnej funkcjonują identyczne zasady dochodzenia do prawdy obiektywnej, oparte na powszechnie obowiązujących prawach logicznej argumentacji. ZBIÓR zasad logicznej argumentacji: https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/niektc3b3re-definicje-bc582c499dc3b3w-logicznych-najczc499c59bciej-popec582nianych-w-dyskusjach.pdf
comment_gWdhC3SotclZo724fS6jopV5qq5MvvEa.jpg
Czy poznałeś zasady procesu dochodzenia do prawdy? Czy sprawdzasz dokładnie z Biblią w ręku to, czego cię uczą starsi zboru lub Ciało Kierownicze – czy może wszystko przyjmujesz na ślepą wiarę? W Biblii czytamy przecież, że Berejczycy „byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, (…) każdego dnia starannie badając Pisma czy tak (jak nauczał apostoł Paweł) mają się sprawy!” (Dzieje 17:11). TUTAJ jest więcej na ten temat: https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/czym-jest-krytyczne-myc59blenie-krytyczny-znaczy-logiczny.pdf
Czy starsi zboru, nowożytne Ciało Kierownicze czy ktokolwiek inny przewyższa apostoła Pawła i ma ewentualne prawo wymagać bezgranicznego zaufania i posłuszeństwa, bez wcześniejszej konfrontacji ich nauk z treścią Słowa Bożego? Jeżeli tak, to proszę pokazać mi odpowiednie wersety biblijne, które ewentualnie popierają tego typu tezę! Apostoł Paweł podał cenną zasadę: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane [w Biblii]” (1 Kor. 4:6). Przy innej okazji napisano: „Jeśli ktoś mówi, niech mówi tak, jakby to były cytaty ze Słowa Bożego” (1 Piotra 4:11).
Zrzut ekranu z 2019-04-29 22-06-48
Zrzut ekranu z 2019-04-29 22-00-50
Zrzut ekranu z 2019-04-29 21-45-47
Zacytujmy zatem co konkretnie powiedział Jezus Chrystus na temat „Niewolnika wiernego i roztropnego [a nie nieomylnego]”:
„Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad sługami w swoim domu żeby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ten niewolnik, jeśli jego pan, gdy przyjdzie, zastanie go przy tej pracy! Zapewniam was, że ustanowi go nad całym swoim mieniem.” (Mateusza 24:45).
54268451_2156147731146571_8095547963188707328_n
54350189_2156148017813209_4173290997058371584_n.jpg
Dodatkowych informacji Jezus udzielił w Liście do 7 zborów. Udzielając rad tym siedmiu zborom, zakończył każde orędzie słowami: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi zborom” (Objawienie 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). Słowo Boże jest nieredukowalnie złożone i nie wolno wyrywać z jego kontekstu: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i użyteczne” (2Tm 3:16). Dlatego też inny werset nam objaśnia, jak rozumieć słowa Jezusa: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi zborom”! Jezus nawiązał tutaj do dobrego słuchu. Prawidłowo wyszkolony i dojrzały chrześcijanin potrafi słyszeć tylko te dźwięki/ nauki, które są zgodne z Pismem Świętym i ma przed Bogiem obowiązek pilnie je sprawdzać z treścią Słowa Bożego, ponieważ „Każdy poniesie swój własny ciężar”, czyli ciężar odpowiedzialności za swe postępowanie (Gal 6:5). Dlatego też napisano: „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy pochodzą od Boga [czy są zgodne z treścią Słowa Bożego]” (1 Jana 4:1) .
Szatan zawsze działał i działa tam, gdzie jest czyste wielbienie: zwiódł świętych aniołów, zwiódł doskonałych ludzi Adama i Ewę, zwiódł wielu Izraelitów, zwiódł wielu pomazańców, pierwszych chrześcijan. Podczas ostatniej propby zwiedzie wielu doskonałych mieszkańców Raju (Objawienia 20:8). Usiłował zwieść nawet samego Syna Bożego Jezusa i to nie jeden raz! Wcale nie czuł się na to zbyt słaby. Więc dlaczego nie miałby próbować zwodzić twoich starszych zboru czy członków Ciała Kierowniczego? Takie naiwne myślenie prowadzi do braku czujności, a brak czujności do upadku!
„Nie pokładajcie ufności w dostojnikach ani w synu ziemskiego człowieka, do którego nie należy wybawienie” — napisał psalmista (Psalm 146:3). Zawsze należy zachować rozsądną rezerwę i na wszystko patrzeć przez pryzmat Słowa Bożego!
10422946_813301635431194_4512741933054964084_n
53906758_2156147604479917_2895428262450692096_n
53836733_2156148277813183_5534211784921055232_n
4af2a7b9b50ff_430
53359654_2128654703895874_2161180861347659776_n
Zrzut ekranu z 2019-04-29 21-14-37
zrzut-ekranu-z-2018-09-22-153548
Jaki będzie los dzieci uśmierconych z nakazu Bożego?
Jakie podejście powinien mieć prawdziwy chrześcijanin do dochodzenia prawdy na drodze naukowej?
10409096_836035086491182_2916038139485355470_n.jpg
PRAWDZIWA MĄDROŚĆ I POZORNA MĄDROŚĆ – CZY OKREŚLENIE „INTELEKTUALISTA” ZAWSZE NALEŻY ROZUMIEĆ W NEGATYWNYM ŚWIETLE?
Zrzut ekranu z 2019-04-29 21-14-37
KOMU CZŁOWIEK POWINIEN WYZNAWAĆ SWOJE GRZECHY? KTO JEDYNIE JEST W STANIE JE WYBACZYĆ? JAKĄ ROLĘ MAJĄ STARSI ZBORU W UDZIELANIU POMOCY GRZESZNIKOM?
11742737_887220841372606_7045724943054979211_n
41952246_1908064365954910_3689258739828785152_n

Wywiad z Michaelem Behe, profesorem biochemii i zwolennikiem teorii inteligetnego projektu w biologii dla ‚Przebudźcie się!’

https://bioslawek.wordpress.com/2012/04/02/wywiad-z-michaelem-behe-profesorem-biochemii-i-zwolennikiem-teorii-inteligetnego-projektu-w-biologii/

 

11811441_888740794553944_743730206220910342_n

Jaka jest istota teorii inteligentnego projektu w przyrodzie?

https://bioslawek.wordpress.com/2014/12/13/jaka-jest-istota-teorii-inteligentnego-projektu-w-przyrodzie/

Emocje i Uzależnienia – Nałogów nie leczy się wywoływaniem poczucia winy. Owoce wyrosłe na poczuciu winy zawsze będą zepsute!

https://bioslawek.wordpress.com/2019/04/10/emocje/

Kiedyś obserwowalem znajomego, który cały czas kontrolował syna podczas zabawy przy ognisku:

– Aruś nie rób tego, bo się oparzysz, nie rób tamtego, bo się pobrudzisz, nie rób czego innego, bo to czy tamto…

Inne dzieci swobodnie się bawiły. Jedno się sparzyło i już więcej nie pchało rąk gdzie nie trzeba, inne się pobrudziły, ale wszystkie oprócz Arka były szczęsliwe i totalnie wyluzowane. Te które się sparzyły dodatkowo czegoś się nauczyły – człowiek czujący nieustanną presję, będący nieustannie na cudzym oku nie czuje się szczęsliwy, poza tym bardzo negtywnie wpływa to na rozwój osobisty. Osoba która czuje wewnętrzny przymus kontrolowania innych, bez względu na intencje, ma ogromny problem. Wynika on z tego, że jego życie były na tyle niestabilne, że czuje się bezpieczny tylko wtedy, gdy ma wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą – jest to objaw uzależnionego myślenia, a nie zdrowa reakcja.

58756925_2215439848550692_6879796764988145664_n

58809767_2215438938550783_288207660069683200_n

Czym jest DOWÓD, a czym WYJAŚNIENIE ?

https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/19/1-czy-wyjasnienie-musi-miec-wyjasnienie-2/

zrzut-ekranu-z-2014-05-02-023950

Zobacz też

Opublikowano oficjalne stanowisko Świadków Jehowy w kwestii związanej z seksualnym wykorzystywaniem dzieci

„Kryzys sumienia” czy logiki? Krytyka argumentów Rajmonda Franza, w tym dotycząca roku 1975!

Czy Geoffrey Jackson skłamał na procesie w Australii?

Co to znaczy nie wychodzić przed szereg?

Analiza Naukowa: Demografia Świadków Jehowy – Świadkowie Jehowy są najgorzej wykształconą grupą chrześcijan w USA!

Czy Świadek Jehowy może być gwiazdą muzyki?

„Podzielono świat na klatki”: Szczęście zawsze musi iść w parze z odwagą! Przyczyny plagi rozwodów – spojrzenie statystyczne

Jaki będzie los dzieci uśmierconych z nakazu Bożego?

O tym, że strach przed chrztem może być winą złe traktowanie przez starszych. Ludzie chcą być niewolnikami Boga i Jezusa, a nie innych ludzi, którzy się czynią panami naszej wiary

Jak odrożnić odstępcę od wiary i Bożego przeciwnika od zaginionej owcy Jehowy?

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s