Obrazek

Co to znaczy nie wychodzić przed szereg?

54268451_2156147731146571_8095547963188707328_n

Czy spotkał cię w zborze zarzut, że wyszedłeś przed szereg, ponieważ miałeś inne zdanie niż np. starsi zboru czy nawet Ciało Kierownicze, to znaczy według nowego zrozumienia Niewolnik wierny i roztropny?
Tutaj jest więcej:https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/04/16/314/

Ciało Kierownicze jest omylne, a z Biblii nigdzie nie wynika, że jeżeli mamy lepsze zrozumienie, to musimy wierzyć i nauczać tego, co okazało się błędne do czasu aż Ciało Kierownicze oficjalnie skoryguje dane nauki, lub je zastąpi innymi.

zrzut-ekranu-z-2019-04-29-22-06-48.png

Załóżmy, że jesteś w służbie i wiesz, że dana nauka okazała się błędna i że za jakiś czas, dajmy na to za tydzień, będzie zmieniona. Czy to znaczy, że ta nauka jest prawdą do czasu aż Ciało Kierownicze powie, że to nieprawda? 🙂

Ciało Kierownicze w przeszłości głosiło wiele nauk, które okazały się błędne. Np. że nienarodzone dzieci nie zmartwychwstaną, bo nie przyszły na świat. Znaczyłoby to, że jak dziecko utknie w kanale rodnym i umrze, to nie zmartwychwstanie. Po latach Ciało Kierownicze zmieniło tą naukę, ale jeżeli ktoś rozumiał to wcześniej i sumienie nie pozwalało mu tej hipotezy nauczać, jako dogmatu, to grzeszył?

Tutaj jest więcej na ten temat: https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/09/14/czy-nadzieja-zmartwychwstania-obejmuje-takze-nienarodzone-dzieci/

Dawniej nauczano, że dzieci grzesznych rodziców poginą w armagedonie. Obecnie nie da się tej nauki obronić na gruncie biblijnym, ale choć już się tego poglądu nie propaguje w literaturze Świadków Jehowy jest on czasami powtarzany na wykładach lub w służbie. Nie został on nigdy oficjalnie odwołany, czy skorygowany. Ja osobiście uważam tą naukę za totalny absurd pseudo-teologiczny. Każdy na prawo się pomylić, ale nauczanie tego poglądu w dalszym ciągu uwłacza Bogu. Więc, kiedy twierdzę, że tak nie będzie wychodzę przed szereg?

Przecież podaje argumenty biblijne, których jak dotąd nikt nie podważył! Nauki tej nie da się obronić na gruncie logicznego myślenia, bo wynika z niej, że jak dziecko grzesznych rodziców umrze dzień przed Armagedonem, to dostąpi zmartwychwstania nieprawych, ale jak dzień później, to już nie! 🙂

Tutaj jest więcej na ten temat: https://bioslawekblog.wordpress.com/2015/09/14/jaki-bedzie-los-dzieci-usmierconych-z-nakazu-bozego/

Kiedy indziej stwierdzono, że Kain nie zmartwychwstanie, a ja jestem innego zdania: nie wiem co będzie z Kainem, bo Biblia nigdzie tak nie uczy, a Organizacja Boża to nie Kościół Katolicki, że panuje w niej zatwierdzanie dogmatów Ex-Catedra, zwłaszcza że są to jedynie hipotezy, prywatne opinie a nie poglądy oparte na Słowie Bożym!

10409096_836035086491182_2916038139485355470_n

Tutaj jest więcej na ten temat: https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/czy-kain-dostapi-zmartwychwstania/

Można jeszcze przytoczyć wiele przykładów. Np. Świadkowie Jehowy podzielili sobie grzechy, jak w Kościele Katolickim, na pomniejsze do których nie trzeba się przyznawać przed starszymi i takie, z których trzeba się spowiadać. Np. jeżeli ktoś skłamie, to może przeprosić Boga, ale jak jest w delegacji, jest kawalerem i prześpi się z jakąś kobietą, to musi poinformować o tym starszych. Z Biblii nic takiego nie wynika. Jeżeli ktoś tak postąpi i nie będzie miało to wpływu na opinię zboru, lub dobro Imienia Bożego i taki człowiek nie potrzebuje pomocy starszych zboru, jako lekarzy duchowych, to może załatwić to z Bogiem i dalej być pełnoprawnym członkiem zboru. Inaczej się ma sprawa z cudzołóstwem. W tym przypadku winna strona ma obowiązek poinformować współmałżonka i może załatwić to z nim w cztery oczy, a jeżeli nie wybaczy i chce rozwodu, to musi poinformować starszych zboru. Więc każda niemoralna sytuacja jest inna i inaczej można postąpić – nikt nie ma prawa ingerować w cudze sumienie!

Tutaj jest więcej na ten temat: https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/komu-czlowiek-powinien-wyznawac-swoje-grzechy-kto-jedynie-jest-w-stanie-je-wybaczyc-jaka-role-maja-starsi-zboru-w-udzielaniu-pomocy-grzesznikom/

Prawdziwym przebojem było, gdy Ciało Kierownicze opublikowało artykuł na temat dinozaurów. Napisali w nim, że to Bóg zakończył ich istnienie. Ja w swoim artykule napisałem, że mam lepsze wyjaśnienie i uzasadniłem je naukowo. Jeden ze starszych zboru zarzucił mi że jestem cenzorem Niewolnika i brakuje mi zaufania do jego nauk, tak jakby członkowie Ciała Kierowniczego mieli wehikuł czasu, przenieśli się w przeszłość i na własne oczy zobaczyli jak Bóg likwiduje dinozaury 🙂

Tutaj jest więcej na ten temat: https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/20/kiedy-wyginely-dinozaury-co-biblia-mowi-o-dinozaurach/

Takie podejście jest absurdalne a przykłady można mnożyć. Natomiast takie bezkrytyczne podchodzenie do nauk Niewolnika nie jest objawem pełnego zaufania, tylko naiwności i ślepej wiary, ponieważ pełne zaufanie do Ciała Kierowniczego buduje się na podstawie sprawdzania z Biblią ręku tego, czego naucza. Postawa taka trąci wręcz bałwochwalstwem! TUTAJ jest więcej na temat kompetencji starszych zboru i Ciała Kierowniczego : https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/jaki-jest-zakres-kompetencji-ciac582a-kierowniczego-c59bwiadkc3b3w-jehowy-niewolnika-wiernego-i-roztropnego-nadzorcc3b3w-obwodc3b3w-oraz-starszych-w-zborach.pdf

W czasie II wojny światowej pomazańcy osadzeni w obozach koncentracyjnych pozbawiali społeczności (wykluczali) osoby palące papierosy, choć Ciało Kierownicze, Niewolnik wierny i roztropny wystosował taką dyrektywę dopiero w latach siedemdziesiątych. Czy ci Świadkowie Jehowy wyszli przed przysłowiowy szereg, czy zrobili dobry uczynek? Być może znalazł się wśród nich lekarz, który znał negatywne skutki palenia tytoniu i nie zważając na to, że Ciało Kierownicze nie zakazało palenia, postanowił przedstawić tą sprawę współosadzonym braciom. W takim razie postąpiłby zgodnie z wersetem:„Kto (…) umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jakuba 4:17). Na filmie Świadek Jehowy, długoletni więzień obozów koncentracyjnych opowiada jak pomazańcy wykluczali ze społeczności Świadków Jehowy palaczy tytoniu:

Na tym natomiast filmie podczas przesłuchania przed australijskim sądem, członek Ciała Kierowniczego Geoffrey Jackson twierdzi, że nie tylko Ciało Kierownicze ma uprawnienia od Boga do tego, żeby wprowadzać korzystne zmiany. Powołał się przy tym na ciekawy werset: „Dlatego mów: ‚Tak mówi Jahwe Pan: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.’” — Ezechiela 11:17-20.

Czy z tych wersetów wynika, że tylko Ciało Kierownicze jest obdarzane przez Boga zrozumieniem, czy wszyscy chrześcijanie otrzymują w zależności od potrzeb tego samego ducha zrozumienia?

Niestety prawda jest taka, że wielu starszych zboru wychodzi przed szereg, dlatego należy dokładnie sprawdzać czego naucza Niewolnik wierny i roztropny, a to czego uczy należy analizować z Biblią w ręku. Wówczas dopiero możemy być pewni, że postępujemy zgodnie z wolą Bożą: TUTAJ jest więcej na ten temat: https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/posc582uszec584stwa-czy-c59blepego-posc582uszec584stwa-_-czego-oczekuje-od-nas-bc3b3g_-czy-wymaganie-doskonac582oc59bci-od-organizacji-kierowanej-przez-niedoskonac582ych-ludzi-jest-r.pdf

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/straznica-do-studium-lipiec-2019/oddawaj-czesc-jehowie-pod-zakazem/

zrzut-ekranu-z-2019-04-29-21-45-47

43331200_1934060526688627_4835559749917343744_n

Ciało Kierownicze zdaje sobie sprawę z tego faktu i dlatego zachęca do pełnego zaufania wobec Niewolnika wiernego i roztropnego, jak do niedoskonałego lekarza, który mimo popełniania błędów jest najbardziej kompetentny do leczenia oraz do rozsądnego, a nie ślepego, zaufania w stosunku do innych braci, w tym starszych zboru. Można o tym usłyszeć w tym filmie:

zrzut-ekranu-z-2019-04-29-22-00-50

Ten artykuł i zawarte w nim linki do innych artykułów uzupełnia niniejszą argumentację: https://bioslawek.wordpress.com/2017/08/20/orlodziobek-bialosterny/?fbclid=IwAR18GgTHna51HaOCO5O9ntOwRkW6yBV7VkOslrNcSdV-i7cA1OZ8dDPCmYY

 

One response to “Co to znaczy nie wychodzić przed szereg?

  1. Władysław Ćwioro

    Twoje uważne studium osobiste, którego wynik zdecydowałeś się opublikować, wraz z tym, co mi o Tobie wiadomo, świadczy wymownie, że… wzorem mieszkańców (nie będących w owym momencie chrześcijanami) starożytnego miasta Berea przyjmujesz do wiadomości wypowiedzi (tak jak to oni też czynili słuchając apostoła Pawła (był on omylny i grzeszny – vide: jego spór z Synem Pocieszenia, czyli Barnabą), a następnie badasz z Biblią w ręku, czy to co się dowiedziałeś jest zgodne z tym, czego NAPRAWDĘ uczy Biblia, po czym obstajesz przy jej naukach. Jeśli ktoś za to cię potępia, to… doznajesz tego, co Mistrz. Jeśli tak jest, to zważ na Hebrajczyków 12:1-3: „odrzućmy wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo omotuje, i wytrwale biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Uważnie wpatrujmy się przy tym w Jezusa — Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary. Dla radości, która go czekała, przetrwał on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Rozmyślajcie więc głęboko o tym, który zniósł wrogie słowa grzeszników, jakimi sami sobie szkodzili. Dzięki temu się nie znużycie i nie poddacie”. Ufam, że nadal będziesz ‚rozmyślał głęboko’ i wzorem Jezusa… ‚znosił wrogie słowa grzeszników, jakimi sami sobie szkodzą’. Jeśli czujesz się jak ongiś Elizeusz, to wiedz, że także dziś Jehowa ma ‚siedem tysięcy tych, co nie zginają kolana przed współczesnymi ballami’. Pamiętaj non stop o prawdach… także tych, które są utrwalone w Psalmie 37:10, 11.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s