Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna złożoność instynktów i o innych kompleksach nieredukowalnie złożonych. Ponadto: o doborach jednorzowym i kumulatywnym w ewolucji. Jaki status ma i czym jest teoria inteligentnego projektu w przyrodzie?

Zrzut ekranu z 2017-12-09 14:01:30

TUTAJ jest cały artykuł:Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna złożoność instynktów – i o innych kompleksach nieredukowalnie złożonych. Ponadto: o doborach jednorzowym

 

„[….] Najpierw na prostym przykładzie wyjaśnię, jak teoretycznie powinien działać dobór krewniaczy

Wyobraźcie sobie proszę populację gryzoni w której pojawia się gen altruizmu. Jego właściciel popychany instynktem staje na czujce i zaczyna ostrzegać inne gryzonie przed niebezpieczeństwem. Ma małe szanse przeżycia, ponieważ swoim okrzykiem ściąga na siebie uwagę drapieżnika, niemniej nie na tyle małe, żeby pozostawać bez szans. Reszta populacji nie posiada genu umożliwiającego rozumienie znaczenia sygnału ostrzegarwczego, więc zamiast uciekać w dalszym ciągu żerują i tym samym drapieżnik ma większe szanse schwytania tych nieświadomych osobników niż wrzeszczącego wartownika. Załóżmy, że kilka razy udało mu się uciec i spłodzić potomstwo, które odziedziczyło po nim gen altruizmu, a następnie spłodziło własne potomstwo. W końcu altruista ginie, ale przeżywa jego potomstwo. Przyjmijmy teraz, że u jednego z tych potomków pojawił się gen umożliwiający rozumienie znaczenia sygnału ostrzegawczego. Ma on największe szanse na ucieczkę i spłodzenie potomstwa, które z takim wyposażeniem genetycznym szybko zdobywa przewagę w populacji. W dalszym ciągu ginie więcej nieświadomych znaczenia sygnału ostrzegawczego osobników niż wartowników, lub nosicieli genów altruizmu i rozumienia sygnału ostrzegawczego. W końcu przewagę selekcyjną zdobywają sami altruiści.

 

zrzut-ekranu-z-2017-02-13-182640

W tym układzie podczas żerowania przeważnie ginie wartownik, który swoim wrzaskiem ściąga na siebie uwagę drapieżnika, ale to poświęcenie jest opłacalne z punktu widzenia rachunku zysków i strat. Jedna kopia genu altruizmu kończy w żołądku drapieżnika, ale wiele kopii w dalszym ciągu istnieje w ocalalych jego kosztem krewniakach. Na takich zasadach teoretycznie gen altruizmu może się utrzymywać w populacji. Istnieje jednak podstawowy problem z takimi „wyjaśnieniami”. Są to uproszczenia posunięte do granic prostactwa. Każde instynktowne zachowanie kodowane jest przez wiele genów, a nie jeden.”

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Aparat sekrecji typu III

Ta maszyna przypominająca strzykawkę z igłą to układ sekrecji (wydzielania) typu III. Według pomysłów niektórych neodarwinistów podobny do niego kompleks miał być prekursorem aparatu wydzielniczego wici bakteryjnej. Każdy, kto jest zapoznany z budową tej struktury doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mimo pozornych podobieństw układ sekrecji typu III działa na zupełnie innych zasadach niż domena odpowiedzialna za wydzielanie białek budujących wić w kompleksie lokomocyjnym bakterii e. Coli. Jak działa część wici bakteryjnej odpowiedzialnej za wydzielanie wyjaśniono TUTAJ: https://bioslawek.files.wordpress.com/2015/12/krytyki-hipotezy-kooptacji-w-ewolucji-silnika-bakteryjnego-oraz-hipotezy-modularnej-w-ewolucji-syntazy-atp-pdf.pdf

Przede wszystkim różnice polegają na budowie domeny odpowiedzialnej za transport białek. Inny typ ATPazy występuje w układzie sekrecji typu III inny w aparacie odpowiedzialnym za transport białek budujących wić, co można dostrzec już na oko. Innymi słowy rzekomy ewolucyjny prekursor aparatu wydzielniczego w wici istnieje tylko w wyobraźni neodarwinistów. Nie tylko nie potrafią zaprezentować szczegółowego modelu ewolucji wici bakteryjnej (kooptacji), ale w dodatku nie potrafią sobie zaprezentować szczegółowych modeli teoretycznych prekursorów tej maszyny:

https://bioslawek.files.wordpress.com/2015/12/zrzut-ekranu-z-2017-06-08-074215.png?w=500

Tak że między bajki można włozyć przechwałki zawarte np. w wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieredukowalna_z%C5%82o%C5%BCono%C5%9B%C4%87#Wi.C4.87_bakteryjna

Podobnie wić bakteryjna, którą Behe wskazywał jako ewidentny przykład systemu nieredukowalnie złożonego, szybko okazała się składać z modułów mających samodzielne znaczenie funkcjonalne (np. „silnik” wici okazał się tożsamy z pompą używaną przez bakterie chorobotwórcze do wstrzykiwania toksyn), poszczególne białka samej wici (flagelliny) są produktami zduplikowanych genów, a wiele innych elementów kompleksu wici ma odpowiedniki pełniące inne funkcje. Ponadto wykazano, że – zgodnie z przewidywaniami neodarwinizmu – występuje duża zmienność wici pomiędzy różnymi gatunkami bakterii (a zatem można zmieniać poszczególne elementy) oraz przykłady „narządów szczątkowych” wśród tych organelli. Okazało się też, że archebakterie mają wici podobne funkcjonalnie, jednak wyewoluowały niezależnie.

Zazwyczaj złożone struktury powstają dzięki kooptacji (przysposobieniu) istniejących, już złożonych, struktur (skrzydło powstające u owadów z narządów wymiany gazowej, u kręgowców z kończyn przednich), powielaniu modułów (przykładem jest duplikacja genu; szczególnym przypadkiem są duplikacje genów Hox, mogące powodować zwielokrotnienie danej struktury anatomicznej u zarodka) i innym procesów rozpoznanych przez biologię ewolucyjną.

To jest zwykłe oszustwo takczęsto cytowane przez internetowych „ewolucjonistów”. Wbrew zapewnieniom i tego typu tendencyjnym przechwałkom bardzo łatwo można wykazać, że nieredukowalna złozoność w biologii istnieje i jest to zjawisko powszechne. Należy nawet stwierdzić, że nieredukowalna złożoność leży u samej zasady życia! Nieredukowalnie złożony jest silnik bakteryjny (wić), aparat sekrecji typu III czy każdy inny. Oprócz tego pisałem jeszcze o aparacie sekrecji typu IV, którego ATPaza na ironię przypomina bardziej tą obecną w systemie transportu białek w wici niż ta obecna we współczesnym systemie sekrecji typu III. TUTAJ napisałem o aparacie sekrecji typu IV: https://www.wykop.pl/wpis/27798459/montaz-i-demontaz-pilusa-typu-iv-pilusy-to-takie-r/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s