Korzyści ewolucyjne czy skutki upadku moralnego?

Ten wykład to przykład braku wyobraźni  autorki, w wyniku czego zamiast szerzyć rzetelną naukę daje przyzwolenie na usprawiedliwianie zła! To jest próbka tzw. psychologii ewolucyjnej. „Psycholodzy ewolucyjni” usiłują na kanwie darwinizmu uzasadnić istnienie wierności, jak i niewierności małżeńskiej. Autorka wykładu skoncentrowała się na rozpustnikach i twierdzi, że z punktu widzenia darwinizmu takie niemoralne zachowania nie są czymś złym, bo patrząc oczami Darwinai lepszy/ bardziej skuteczny jest ten, kto pozostawi po sobie więcej potomstwa i sposób jego płodzenia jest bez znaczenia. Z punktu widzenia ewolucji porwania, branie w jasyr, gwałty cudzołóstwa, to pozytywne/ korzystne zjawiska.

Nie dajcie się nabrać na tą bajeczkę, autorka tego pseudonaukowego paszkwila spała na lekcjach z socjobiologii. Jak wspomniałem na początku psychologia ewolucyjna zajmuje się korzyściami z wierności, jak i z niewierności. Z pierwszej postawy mamy takie korzyści, że małżonkowie sobie ufają, dlatego są spokojniejsi/ mniej zestresowani, co się przekłada na pokojowa atmosferę w rodzinie, która sprzyja zdrowemu rozwojowi dzieci. Małżonkowie zamiast się uganiać za innymi partnerami seksualnymi inwestują swoją energię w budowanie więzi małżeńskich i wychowanie własnych dzieci. Ich potomstwo jest lepiej doglądane, wykształcone, co daje mu lepszy start w życiu i szansę na zdobycie atrakcyjnego partnera.

Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej zarówno skłonności do wierności, jak i zdrady ludzie dziedziczą po przodkach, a geny kodujące te zachowania w puli genetycznej utrzymują się dlatego, że kiedyś przyniosły korzyści i ich nosiciele wydali więcej potomstwa. Innymi słowy przodkowie wiernych pozostawiali po sobie na tyle dużo potomstwa, że współcześnie żyją ich potomkowie, którzy maja awersję do niemoralności. O tym autorka wykładu nie wspomniała, co znaczy że źle rozumie socjobiologię, albo stronniczo prezentuje jej założenia. Jeżeli chodzi o rozpustników i cudzołożników, to oni również najczęściej pozostają w stałych związkach, jednak robią skoki na boki, co skutkuje płodzeniem nieślubnych dzieci. Dzieci te często pozostają bez należytej opieki, lądują w domach dziecka, poprawczakach i asimilują się z patologicznymi środowiskami. Popadają w nałogi, chronicznie odczuwają brak miłości i odrzucenie, co wywołuje bunt, agresję i popadanie w konflikt z prawem.

Pozbawieni kręgosłupa moralnego postępują nieodpowiedzialnie i płodzą dzieci skazując je na ten sam los, co one. Wszystko to przyczynia się do destabilizacji społeczeństwa, rozpadu więzi międzyludzkich, czyli z punktu widzenia socjologii do zła. Innymi słowy ten rzekomy sukces ewolucyjny przyczynia się do degradacji ludzkiego gatunku. I tak naprawdę jest wynikiem upadku moralnego, który żeruje na wrodzonej skłonności do złego postępowania i rozprzestrzenia się jak zaraza od wielu pokoleń! Nie są za to odpowiedzialne jakieś darwinowskie procesy, tylko epigenetyczne za pośrednictwem których skłonność do zła przechodzi z ojca na syna (z przodków na potomków). Następnie gdy ludzie obciążeni tym dziedzictwem odbiorą złe wychowanie kojarzą się z podobnymi sobie osobami i wzmacniają złe skłonności. Więc jest to wynik złego ŚRODOWISKA i skłonności kodowanych epigenetycznie, a nie zmian neodarwinowskich. Upadek moralny to zjawisko patologiczne, niepożądane a nie sukces ewolucyjny. Lekarstwo leży w EDUKACJI, która ma na celu rozwijanie w człowieku wartości moralnych a nie w opowiadaniu szkodliwych bajeczek przez neodarwinistów, które robią ludziom wodę z mózgów.

Zrzut ekranu z 2018-01-18 16:21:20.png

        W teorii (czy raczej hipotetycznie) dobór naturalny działa na poziomie jednostki. Następuje pozytywna mutacja, która zwiększa przystosowanie, w wyniku którego mutant wydaje więcej potomstwa niż inni członkowie populacji i w efekcie cecha powstała w wyniku tej zmiany w DNA opanowuje populację[1]. Jednak tego typu zdarzenia kształtują całą populację, która stanowi tylko jeden z elementów złożonego ekosystemu. Jeżeli populacja jest zdegenerowana na tyle, że w jej obrębie następuje chaos, to zaczyna się jej upadek i systematyczne dążenie do samozagłady. W przypadku H. Sapiens obserwujemy taki właśnie proces. W wyniku upadku moralnego nasz gatunek znalazł się na krawędzi zagłady, nie tylko samego gatunku, ale całego świata. Sytuację tą dobrze ilustruje teoria doboru grupowego, jeżeli ją odpowiednio zmodyfikować:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dob%C3%B3r_grupowy

„Dobór grupowy, to sytuacja, w której allele mogą ulec rozpowszechnieniu, jeśli działają na korzyść grupy (dobro gatunku) [….] Jest to sytuacja, w której organizm zmniejsza sukces swoich genów, żeby zwiększyć szanse przetrwania grupy, do której należy.”

Czy rozsądny człowiek, nawet darwinista, może stwierdzić, że nie można było tego uniknąć? Nawet profesor Richard Dawkins zdaje sobie sprawę z tego, że można, ponieważ człowiek w przeciwieństwie do zwierząt ma możliwości, których nie można wytłumaczyć darwinowską ewolucją. Zgodnie z założeniami neodarwinizmu ewolucja postępuje stopniowo, krok po kroku. Innymi słowy dobór naturalny nie jest dalekowzroczny, tylko preferuje każde małe udoskonalenie i stopniowa, na przestrzeni wielu lat, kumulacja tych małych zmian może teoretycznie doprowadzić do powstania jakiejś złożonej cechy. Pchły, kleszcze, śledzie i ludzie według zwolenników neodarwinizmu wyewoluowały na tych samych zasadach. Jednak nic nie świadczy o tym, żeby: pchły, kleszcze czy śledzie obchodziły żałobę, uprawiały sztukę, tworząc skomplikowane symfonie muzyczne, czy żeby hodowały inne zwierzęta dla przyjemności, lub w innych celach niż w konsumpcyjnych. Wszystkie te organizmy są maksymalnie przystosowane do swojego środowiska. Na tym właśnie polega zasada maksymalnego dostosowania (MF) przeciwko której występują te wszystkie zadziwiające cechy człowieka.

Richard Dawkins napisał:

„W toku ewolucji liczył się tylko natychmiastowy pożytek; przyszłe korzyści nigdy nie miały znaczenia! Nie zdarzyło się by w wyniku ewolucji wykształciła się cecha, która bezpośrednio zagrażałaby pomyślności danego osobnika. Dopiero ludzie – a przynajmniej niektórzy z nich, umieją powiedzieć: ‘Zapomnijmy, ze wycięcie tego lasu może nam przynieść natychmiastowe zyski, a zastanówmy się, czy da to jakieś korzyściw przyszłości’. Według mnie jest to coś zupełnie nowego i niepowtarzalnego” [2].

[1] https://bioslawek.wordpress.com/2017/12/13/czy-istnieje-dobor-kumulatywny-w-ewolucji-biologicznej-na-bezdrozach-hipotezy-selekcyjnego-wymiatania/
[2] https://bioslawek.wordpress.com/2014/04/23/o-pewnych-niesamowitych-wlasciwosciach-czlowieka-jako-gatunku/

 


Zobacz też:

Problemy z psychologią ewolucyjną. Ciekawa krytyka zasadności psychologii ewolucyjnej, która została opublikowana na łamach ‚Świata Nauki’. Poniżej adres do całego artykułu:

http://pokazywarka.pl/popep/

https://bioslawek.files.wordpress.com/2014/01/0000000000000000000000.jpg?w=218&h=302

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epigenetyka

„Epigenetyka – nauka zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu.

Wyraz epigenetyka składa się ze słów epipoza czymś, w dodatku do, oraz genetyka. Wymyślenie tego terminu przypisuje się Conradowi H. Waddingtonowi, który w swojej pracy z 1939 użył terminu „epigenetyczny” tłumacząc, dlaczego komórki embrionalne różnicują się w zupełnie odmienne tkanki, mimo że posiadają identyczny materiał genetyczny.”

http://biolsys.pl/wyklady/Chromatyna2013/wyklad_1_Wstep_2013.pdf

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/epigenetyka-w-pigulce,14881

 

1.15049-THINKSTOCK-480527425

https://bioslawek.wordpress.com/2014/04/17/2481/

„Nowe doniesienie z dziedziny badań nad mechanizmami epigenetycznymi.

Skutki urazu psychicznego w wyniku działania stresu przeszły na potomstwo myszy, a informacja ta została przekazana do następnych pokoleń za pośrednictwem informacji epigenetycznej zawartej w plemnikach. (….)”

 

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_6rnAtuiQ0iRIlBXgMVIc5ZCWqi45YZ8O.jpg

 

https://bioslawek.wordpress.com/2017/10/20/zdolnosc-widzenia-u-ryb-jaskiniowych-wylaczona-przez-zmiany-epigenetyczne-a-nie-przypadkowe-mutacje-norma-reakcji-na-srodowisko-a-nie-zmiany-neodarwinowskie-odpowiadaja-za-ten-proces/

Zdolność widzenia u ryb jaskiniowych wyłączona przez zmiany epigenetyczne, a nie przypadkowe mutacje. Norma reakcji na środowisko, a nie zmiany neodarwinowskie odpowiadają za ten proces!

 

Zrzut ekranu z 2017-08-20 00:57:17.png

https://bioslawek.wordpress.com/2017/08/20/norma-reakcji-na-srodowisko/

NORMA REAKCJI NA ŚRODOWISKO

 

 

https://bioslawek.wordpress.com/2012/10/05/czy-czlowiek-powstal-w-wyniku-neotenii/

„Dimitri Biełajew w XX wieku przeprowadził 40 letni eksperyment na syberyjskiej farmie srebrnych lisów. Starał się hodować lisy ze względu tylko i wyłącznie na przyjazność wobec ludzi, czyli krzyżował ze sobą osobniki z mniejszym dystansem ucieczki wobec ludzi, mniej reaktywne. Po pewnym czasie otrzymał listy przyjazne wobec ludzi, które swoim wyglądem i zachowaniem zaczęły przypominać psy (wyglądały podobnie do współczesnych Border Collie): chętnie zbliżały się do ludzi, tuliły się do nich, lizały ludzkie twarze i współzawodniczyły ze sobą o ludzką uwagę. Taka drastyczna zmiana w zachowaniu pociągnęła ze sobą równie wielką zmianę w neurochemii mózgu. Domyślna odpowiedź na bodźce w postaci ich unikania zwana jest neofobią i jest w świecie przyrody bardzo przydatną cechą, powstrzymuje na przykład lisy od prób zaprzyjaźnienia się z pierwszym napotkanym niedźwiedziem. Neofobia kształtuje się w okresie rozwoju – dorosłe osobniki ją mają, noworodki i młode osobniki – nie. Młody osobnik najczęściej zbliża się do nowych rzeczy, a nie ich unika (co nie znaczy, że nie można go nie przestraszyć). Okno, w którym pojawia się neofobia jest u psów znacznie szersze, niż u wilków, w tym okresie pies przyzwyczaja się do życia w ludzkim środowisku i ten proces nazywa się socjalizacją. Obejmuje on wszystko: od listonosza do weterynarza, od kobiety noszącej duże kapelusze do nastolatka na deskorolce, od szczotek do śmieciarek, od niemowlaków do starszych ludzi, itd.”

Ponadto:

Ostatni wywiad z Ted Bundy

Skrócony ostatni wywiad z seryjnym mordercą i gwałcicielem Tedem Bundy. Ted opowiada w jaki sposób jego uzależnienie od pornografii wpłynęło na czyny, których się dopuszczał. Szokujące świadectwo tego jak obrazy pełne przemocy seksualnej wpływają na rozwój psychologiczny jednostki.

 

Objawy i skutki oglądania pornografii – jak chronić i pomóc dziecku

Wystarczy sporadyczny kontakt z pornografią w dzieciństwie, żeby w dorosłości masturbacja, oglądanie pornografii czy korzystanie z usług agencji towarzyskich stało się trudnym do usunięcia nawykiem, niszczącym relacje między ludźmi i obraz własnej osoby.

Jak ustrzec dzieci przed oglądaniem pornografii, jak wspomóc ich rozwój w sferze seksualnej i obronić przed agresywnymi treściami. Jak poradzić sobie z już powstałymi uzależnieniami.
W studio psycholog i specjalista od diagnozy i terapii dziecka po przemocy seksualnej Łukasz Dracz.

Destrukcyjne uzależnienia

“Pandemia Pornografii” film Family Watch International

Polecam krótki , poruszający film na temat zjawiska uzależnienia od seksu i pornografii z polskim tłumaczeniem.

Poniżej wybrane wypowiedzi:

– „Jestem doradcą rodzinnym ,około 90% osób które spotykam, które mają problemy małżeńskie ma także problemy z pornografią”

– “Tak więc problemem jest fakt ,iż mężczyźni którzy oglądają zdjęcia kobiet mają fantazję na temat tych kobiet które nie mają potrzeb i są tylko po to aby zaspakajać ich potrzeby. Więc kiedy prawdziwa kobieta w ich życiu ma potrzeby wpadają w złość i mają urazy”

– “Okazuje się że coraz młodsi mężczyźni mają problem z dysfunkcją erekcji, ponieważ w kontakcie z prawdziwymi kobietami nie są w stanie osiągnąć tego co uznają za podniecając w pornografii”

– “Problem z którym zmagają się faceci 20 letni pojawił się , ponieważ od 10 lat oglądają pornografie masturbując się . To wydrukowało w ich mózgu informację że to właśnie to daję ich seksualną podnietę (Psychology Today)”

– “Trzeba to zrozumieć,że to jest czyjaś córka ,czyjaś matka,czyjaś siostra. A ty nie chciałbyś aby na twoją córkę ,matkę lub siostrę patrzono w taki sposób (O filmach porno)”

-“Miałem do czynienia z przypadkami w których uzależnienie mężczyzny od pornografii doszło do tego stopnia, ze brutalnie zgwałcił swoją córkę (terapeuta uzależnień)”

-“Aresztują wielu żonatych mężczyzn ,dziadków, wielu uczniów szkoły średniej ponieważ – po jakimś czasie – nie rozróżniają dorosłej i dziecięcej pornografii”

Źródło: http://www.meskadroga.pl/pandemia-pornografii-film-family-watch-international/

Zaburzenia erekcji a pornografia

http://www.meskadroga.pl/zaburzenia-erekcji-a-pornografia/

Namiary na naukowe artykuły o szkodliwości pornografii;

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/wedc582ug-naukowcc3b3w-nadmiar-prolaktyny-niszczy-twoje-libido-oraz-mic582oc59bc487-w-zwic485zku-dowody-naukowe-na-destrukcyjny-charakter-wpc582ywu-pornografii.pdf

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/czy-jestec59b-uzalec5bcniony-od-pornografii_-test-jest-na-podstawie-materiac582c3b3w-gariego-wilsona-neurologa.pdf

Molestowanie niewinnych dzieci! Quo Vadis świecie? Zamieniasz się w Sodomę i Gomorę!

Profesor Lew starowicz na temat biologicznych różnic płci w kontekście indoktrynacji tzw kulturą gender.
Zrzut ekranu z 2018-01-18 02:13:23.png
Homoseksualizm u zwierząt i ludzi, czy można szukać analogii

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s