Kiedy wyginęły dinozaury? Co Biblia mówi o dinozaurach?

Zrzut ekranu z 2018-05-20 19:09:19
Dobry i wyważony artykuł, ale nie zgadzam się z końcową konkluzją, to znaczy ze stwierdeniem, że Bóg wytępił dinozaury, gdy te spełniły swój cel.

Co Biblia mówi o dinozaurach?

W Biblii nie znajdujemy bezpośredniej wzmianki o dinozaurach. Jednak czytamy w niej, że Bóg „stworzył wszystko” — więc również dinozaury (Objawienie 4:11) *. Biblia wymienia kilka grup stworzeń, do których mogły one należeć:

Czy dinozaury rozwinęły się z innych zwierząt?

Według zapisu kopalnego dinozaury pojawiły się nagle, a nie w wyniku ewolucji. Harmonizuje to z biblijnymi wypowiedziami wskazującymi, że Bóg stworzył wszystkie zwierzęta. Na przykład Psalm 146:6 opisuje Boga jako „Twórcę nieba i ziemi, morza — i wszystkiego, co w nich jest”.

Kiedy żyły dinozaury?

Z Biblii dowiadujemy się, że Bóg stworzył zwierzęta morskie i lądowe podczas piątego i szóstego „dnia” (czyli okresu) stwarzania * (Rodzaju 1:20-25, 31). Dlatego rozsądny wydaje się wniosek, że dinozaury żyły na ziemi przez dłuższy czas.

Czy Behemot i Lewiatan to dinozaury?

Nie. Mimo że nie możemy z całą pewnością stwierdzić, o jakie zwierzęta chodzi, to jednak na podstawie ich opisu z Księgi Hioba zazwyczaj przyjmuje się, że Behemot to hipopotam, a Lewiatan — krokodyl * (Hioba 40:15-23; 41:1, 14-17, 31). W każdym razie określenia „Behemot” i „Lewiatan” nie odnoszą się do dinozaurów. Bóg powiedział Hiobowi, żeby przyjrzał się tym zwierzętom, a przecież żył on długo po tym, jak dinozaury wyginęły (Hioba 40:16; 41:8).

Co się stało z dinozaurami?

Biblia tego nie wyjaśnia. Jednak wskazuje, że wszystko ‛zaistniało z woli Bożej’, więc Bóg miał w stworzeniu dinozaurów jakiś cel (Objawienie 4:11). Kiedy ten cel został osiągnięty, Bóg pozwolił, żeby wymarły.

Komentarz:

502018115_univ_sqr_xl
„Kiedy wyginęły dinozaury? Niektóre dinozaury przetrwały wielkie wymieranie nawet o 700 tys. lat – piszą naukowcy na łamach periodyku „Geology”. Naukowcy z kanadyjskiego University of Alberta ustalili wiek skamieniałości dinozaura znalezionej w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że kość udowa tego hadrozaura pochodzi sprzed 64,8 mln lat. Wielkie wymieranie dinozaurów, spowodowane najprawdopodobniej uderzeniem w Ziemię potężnej planetoidy, datuje się na 65,5-66 mln lat temu. Oznacza to, że część dinozaurów żyła jeszcze ok. 700 tys. lat po globalnej katastrofie. Zespół, kierowany przez Larry’ego Heamana, zastosował nową technikę datowania, bazującą na pomiarze radioaktywności skamieniałości w oparciu o pierwiastki uranu i ołowiu. Ta metoda pozwala nie tylko na określenie bezwzględnego (niezależnego od datowania warstw geologicznych) wieku skamieniałości, ale również na ustalenie rodzaju pożywienia dinozaura. Zdaniem Heamana, mimo globalnego kataklizmu, na niektórych obszarach wegetacja mogła nie doznać poważnego uszczerbku. Tam właśnie mogły przetrwać różne gatunki hadrozaurów. Badacz zastanawia się również, jak kataklizm przetrwały złożone jaja dinozaurów. Heaman podkreśla, że nową metodę datowania należy zastosować też do innych skamieniałości. Być może okaże się, że w wielu przypadkach są one młodsze niż styk kredy i trzeciorzędu, który wyznacza czas katastrofy. Wówczas trzeba będzie zrewidować dotychczasowy punkt widzenia na zagładę dinozaurów.”
Ludzie często się zastanawiają czy jest możliwe, aby w przeszłości ludzie żyli współcześnie z dinozaurami. Jeżeli chodzi o ściśle naukowe myślenie, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby tak było. Takiej możliwości nie jest w stanie merytorycznie wyeliminować żaden badacz – ewolucjonista. Na przykład do naszych czasów dożyły krokodyle, które według zapisu kopalnego są starsze od dinozaurów, więc dlaczego by nie mogły dotrwać dinozaury? Jedyne argumenty za hipotezą, że dinozaury wymarły długo przed pojawieniem się na ziemi człowieka zawierają się w stwierdzeniu, że nigdy nie znaleziono kości dinozaurów i ludzi w tych samych warstwach skalnych. Ale przecież tak jest z ogromną większością gatunków zamieszkujących naszą planetę – szczątków ich przodków nigdy nie znaleziono ze szczątkami przodków ludzi. Z pewnością 700 tysięcy lat, to mniejsza luka niż 50 czy 100 milionowa w wiedzy na temat historii roślin na naszej planecie. Niemniej odkrycie szczątków tych dinozaurów kolejny raz nas poucza, że zapis skamielin pozostawia dużo do życzenia. Uczeni badający kronikę skamielin pokazują nam imponujący obraz życia na naszej planecie w przeszłości, jednak ogromna większość tek księgi, to niezapisane karty, co jest spowodowane rozległymi obszarami niewiedzy.
Szczątki dinozaurów w skałach pochodzących z okresów jurajskiego i kredowego są bardzo liczne, ponieważ to one głównie zamieszkiwały ziemię stanowiąc istotny element jej ekosystemów. W późniejszym okresie jednak do istnienia zostały powołane inne organizmy, w tym wiele gatunków ssaków wraz ze środowiskami, w jakich żyły. Populacje dotąd licznych dinozaurów mogły być z tego powodu stopniowo redukowane pod względem liczebnym, a występujące dotąd na całym świecie po jakimś czasie mogły zacząć zamieszkiwać lokalne obszary na naszej planecie. Jeżeli na ziemi jakieś organizmy są bardzo liczne, to prawdopodobieństwo zachowania pozostałości po nich w zapisie kopalnym również wzrasta. Kiedy jednak populacja jest radykalnie zredukowana, to prawdopodobieństwo maleje. Paleontologowie i geologowie jak dotąd zbadali dość znaczne obszary ziemi, ale to i tak jest tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele znacznych połaci naszej planety, na których żyły kiedyś organizmy lądowe pokrywa dzisiaj morze, pustynie lub lasy deszczowe. Na innych zbudowano miasta zanim je zbadano. Reszta czeka na nowe odkrycia.
To są właśnie skutki niekompletności zapisu kopalnego. Różne wnioski, to wynik interpretacji opartych na różnych założeniach. Ciekawym przykładem jest odkrycie szczątków dinozaurów, które przeżyły tzw. wielkie wymieranie, które rzekomo miało miejsce na przełomie kredy i paleoeocenu, to znaczy jakieś 65 mln lat temu. Nie popieram tej hipotezy, cytuję ten tekst tylko dlatego, zeby pokazać jak niedoskonały zapis kopalny dopuszcza wiele interpretacji.

„Przyjmuje się, że zagładę dinozaurów wywołała kosmiczna kolizja Ziemi z dużą asteroidą. Okazuje się jednak, że dinozaury miały się źle już dziesiątki milionów lat przed tym wydarzeniem – dowodzą naukowcy na łamach tygodnika „PNAS”.

Kosmiczna kolizja i wywołane przez nią zmiany klimatu jedynie przypieczętowały zagładę dinozaurów.

Dotychczas większość paleontologów uważała, że do momentu kosmicznej kolizji, która wydarzyła się 66 mln alt temu, dinozaury świetnie sobie radziły, rządząc niepodzielnie na Ziemi. Jednak analiza skamieniałości oraz zaawansowane metody obliczeń statystycznych doprowadziły naukowców z Wielkiej Brytanii do konkluzji, że dinozaury zaczęły wymierać już 50 mln lat przed uderzeniem meteorytu.

Wymieranie dotyczyło wszystkich gatunków, posuwało się jednak w różnym tempie w zależności od grup. Gwałtowniej wymierały olbrzymie długoszyje roślinożerne zauropody, z kolei teropody, do których zalicza się słynny tyranozaur, wymierały bardziej stopniowo.

„Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku” – opisuje dr Manabu Sakamoto z University of Reading. Jak dodaje, uderzenie asteroidy ciągle traktowane jest jako najważniejsza przyczyna ostatecznej zagłady dinozaurów, jednak jasne się stało, że wówczas dinozaury już były odwrocie z ewolucyjnego punktu widzenia.

Kosmiczna kolizja była wprawdzie „gwoździem do trumny” dinozaurów, jednak już wcześniej z populacją dinozaurów dzieje coś, co sprawia, że stare gatunki wymierają szybciej niż tworzą się nowe. Prof. Mike Benton z University of Bristol, jeden z autorów badań, wyjaśnia, że mimo dominacji przed 150 mln lat, w pewnym momencie dinozaury tracą zdolność do szybkiej specjacji (wyodrębnianie się nowych gatunków). Mogło to zadecydować o tym, że nie były w stanie odrodzić się po uderzeniu w Ziemi asteroidy i wywołanych tym uderzeniem gwałtownych zmianach klimatycznych.

Krater po uderzeniu asteroidy znajduje się na półwyspie Jukatan w Meksyku. Po tej katastrofie miliony ton pyłów zostało wyrzuconych do atmosfery, przyćmiewając na długi czas Słońce. Wpłynęło to negatywnie na fotosyntezę roślin. W pierwszym rzędzie dotknęło to dużych roślinożerców, a następnie żerujące na nich drapieżniki. Dla ewolucji ssaków było korzystny scenariusz. Wraz z ustąpienie dinozaurów, ssaki zaczęły się szybko różnicować w nowe gatunki.”

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymieranie_kredowe
Zrzut ekranu z 2018-06-14 00:36:05
W zapisie geologicznym zdarzeniu temu odpowiada cienka warstwa osadów, granicą K-T (kreda-trzeciorzęd), spotykaną na całym świecie w skałach morskich i lądowych.
Źródło:
 Zobacz też:
„Opierzone” dinozaury
Zrzut ekranu z 2018-05-20 19:13:48
„Ze strony ID nie ma problemu, żeby przyjąć, że dinozaury (jak ptaki czy ssaki) miały jakąś okrywę termiczną. Dinozaury dzielimy na dwie grupy (ptasiomiednicowe i gadziomiednicowe). Nie tylko dinozaury drapieżne miały okrywę termiczną. Neodarwinistom nie pozostało nic innego, jak strwierdzić, że wspólny przodek tych dwóch grup posiadał taką termoizolację. Ale czy to były pióra, jak u ptaków? Poza tym nawet pterozaury miały okrywę termiczną. Innymi słowy nie ma zadnego dowodu na wspólne pochodzenie teropodów i ptaków, czy może raczej dinozaurów i ptaków (niektorzy wrzucają ptaki wprost do jednego worka z teropodami). (….)”
Ptaki nie pochodzą od teropodów
11111111111111111111111111111
„Coraz więcej faktów przemawia za tym, że ptaki nie pochodzą od dinozaurów (drapieżnych teropodów). Naukowcy zajmujący się tymi sprawami wracają do poprzedniego poglądu, na podstawie którego ewolucyjnych przodków ptaków szukano pośród bliżej niezidentyfikowanej grupy nadrzewnych dinozaurów. Innymi słowy „wspólny, nieptasi ewolucyjny przodek ptaków” w dalszym ciągu nie chce się zmaterializować.(….)”
Na bezdrożach kreacjonizmu młodej ziemi
zrzut-ekranu-z-2015-09-28-005342
„Dowody naukowe wyraźnie wskazują na stary wiek wszechświata i naszej planety. Chociaż wymowa zapisu kopalnego nie potwierdza założeń neodarwinistów dotyczących stopniowego, ewolucyjnego, rozwoju życia na naszej planecie, to mimo ustalenia, że nasza planeta i życie na niej liczy dziesiątki milionów lat zapis historii geologicznej nigdy nie był i nie jest niezgodny z teorią inteligentnego projektu w przyrodzie, czy jak kto woli: z koncepcją osobnego stwarzania podstawowych typów, rzędów czy rodzajów organizmów żywych na przestrzeni długich okresów czasu. (….)”
Paleostatystyki mówią wyraźnie – Form przejściowych w zapisie kopalnym powinno być zatrzęsienie!
comment_10G5lcW7HsCNfIgaSqDVmNW6NcD30MO1
„Darwiniści przyparci do muru pytaniami o formy przejściowe odwołują się do rzekomej niekompletności zapisu kopalnego – serwują nam starą bajeczkę o tym, jak to ciężko o warunki do fosylizacji. Jak jednak widać kronika skamielin jest dość dobrze poznana i różne gatunki są coraz lepiej opisywane. Patrząc obiektywnie uczeni powinni znajdować dziesiątki ćwierć czy półżówi, a znajdują już gotowe żółwie. Kiedyś czytałem, że dinozaury tworzyły ekosystemy podobne do współczesnych zwierząt żyjących na stepach i sawannach. Drapieżniki zajmowały większe terytoria i było ich mniej. Natomiast roślinożercy tworzyli wielkie stada, jak współczesne zebry czy antylopy gnu. Jednak z obrazu jaki pokazuje nam kronika skamielin jasno wynika, że te wymarłe gady można podzielić na odrębne i dobrze zdefiniowane grupy taksonomiczne, łacznie z odrębnymi gatunkami. Np. znamy z zapisu kopalnego różne gatunki triceratopsów, ale nie mamy dowodu na to, że pochodzą one od NIEtriceratopsów. Mało tego, zamiast pokazywać nam coraz bardziej klarowne drzewo filogenetyczne, taksonomowie dopatrują się coraz większej ilości różnić między różnymi grupami dinozaurów i chcą je jeszcze bardziej podzielić nadając im nowe nazwy taksonomiczne. (….)”

Czy w przeszłości geologicznej miały miejsce tzw. wielkie wymierania? O metodzie datowania na podstawie skamieniałości przewodnich

https://bioslawek.wordpress.com/2018/06/13/czy-w-przeszlosci-geologicznej-mialy-miejsce-tzw-wielkie-wymierania-o-metodzie-datowania-na-podstawie-skamienialosci-przewodnich/

 

10417810_669638419797517_8926390828146238627_n

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: