Czy badania genetyczne dowiodły, którzy współcześni Żydzi są potomkami Lewitów? O budowaniu HIPOTEZ na podstawie innych HIPOTEZ, które same domagają się uzasadnienia naukowego – czyli o błędzie logicznym, który polega na narzucaniu interpretacji empirii!

603

Znalazłem artykuł naukowy w którym usiłuje się dowodzić że wiadomo jaka społeczność współczesnych Żydów stanowi potomków lewickiej klasy kaplańskiej. Jednak metody naukowe, jakie w nim opisano, w połączeniu z wnioskami pozostawiają dużo do życzenia. Ciekawe komu zależało na tym, żeby udowodnić że współcześnie żyją wiarygodni potomkowie akurat klasy kapłańskiej-Lewitów żyjącej w starożytnym Izraelu?
Wiarygodnym dowodem na pochodzenie od Lewitów jakiejś współczesnej populacji (społeczności w diasporze) Żydów byłoby pozyskanie bezspornych kości osób pochodzących z czasów istnienia pierwszej lub drugiej Świątyni Izraelskiej, należących do plemienia Lewiego i uzuskanie z nich kopalnego DNA.

Następnie należałoby ustalić kilka mocnych markerów genetycznych właściwych tylko pokoleniu Lewitów, przekazywanych w linii ojcowskiej. Jak podkreślają sami badacze ich wyniki oparte są na założeniach. Bez stawiania założeń nie można przeprowadzić procesu dowodowego, niemniej założenia to nie dowody! Założono, że z badanych genów powinno wynikać iż potomkowie Lewitow będą się charakteryzować niższą rożnorodnością badanych sekwecji w porównaniu z innymi populacjami Żydów, w tym zamieszkujących Izrael u mężczyzn.

1ac35e3da024693aff3de846a6cc607e

Ponadto doszukiwano się śladow dryfu genetycznego (w tym przypadku w wyniku efektu założyciela), który doprowadziłby do powstania badanej populacji. Lewici pokolenia męskiego jako jedyni nie mieli dziedzicznej własności w Izraelu i ich populacja skupiała się na pracy w światyni i wokół niej. W związku z tym stanowili hernetyczną społeczność. Na innych obszarach starożytnego Izraela kwitło rolnictwo i osiedlali się tam członkowie innych plemion – jako najemnicy, zadłużeni niewolnicy lub tymczasowo wydziedziczeni, jak i prozelici, więc u ich potomków należałoby się spodziewać większej różnorodności badanych haplogrup w liniach męskich, co fachowo kreślamy polimorfuizmem genetycznym, lub wielokrotnościa alleli pod względem występowania danej sekwecji.

w1

                                                                

 

 

 

 

 

  Efekte założyciela

w2

 

                                                               

 

 

 

 

Efekt wąskiego gardła

Do tego wszystkiego dołożono jeszcze wiele analiz biogeograficznych, historycznych i tak dalej. Logicznie rzecz biorąc wyniki badań można dopasować do założeń, niemniej jest też wiele alternatywnych wyjaśnień tych obserwacji, co powoduje że jest to jedynie HIPOTEZA, a nie DOWÓD NAUKOWY. Ipse dixit – Błąd ten powstaje wtedy, gdy ktoś próbuje uzasadniać swój pogląd w danej sprawie, odwołując się jedynie do swego własnego mniemania.

Wyjaśnienia alternatywne

Być może badana grupa pochodzi od małej i jednolitej genetycznie społeczności, w której mężczyźni ojcowie byli blisko spokrewnienieni i która nie wywodziła się z Lewitów? Przecież wszystkie plemiona Izaraelskie wywodzą się od małych grup ludzi -według Biblii mieli konkretnych antenatów – i na takim założeniu oparte są te badania (słusznym założeniu!). Musimy pamiętać o tym, że w historii starożytnych Izaelitów powstawało wiele lokalnych kultów, które mieszały wiarę Mojżeszową z lokalnymi kultami i oni też mieli własne, samozwańcze klasy kapłanów, które wywodziły się z różnych plemion a urząd był przekazywany z ojca na syna, przy okazji tworząc hermetyczne społeczności.

Prosty przykład Samarytan, którzy byli wynikiem krzyżówek Izraelitow z Asyryjczykami. Asyryjscy okupanci po upadku Samarii nie wysiedlili do końca mieszkających tam Żydów i Żydowek. W 537 r. przed nasza erą po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi zaczęli odbudowę Światyni, lecz Samarytanie im w tym nie pomogli, a nawet przeszkadzali. Warto też zwrócić uwagę na to, że po niewoli z Babilonu do Izraela powrócił ostatek Żydów, czyli sama niewola babilońska okazała się już wąskim gardłem genetycznym. Większość Żydów podczas tej niewoli przyjęło pogańskie zwyczaje Babilończyków, a Lewici rozproszyli się po Bablilonie i zmieszali z tłumem. Nie wszyscy Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli i oni też po czasie tworzyli wlasne miejsca kultu i klasy kapłanów. Natomiast po powrocie z niewoli babilońskiej do odbudowania klasy kapłanów złożonych z potomków Lewitów nie posłużyły testy genetyczne, tylko istniejące jeszcze wówczas rodowody, które definitywnie zaginęły podczas inwazji Rzymian na Jerozolimę w roku 70 naszej ery.

Do rozwoju kultu religijnego, jaki zaczęli praktykować Samarytanie przyczyniło się wiele czynników. Jednym z ważniejszych były wysiłki króla Jeroboama mające na celu zniechęcenie członków dziesięciu plemion do oddawania czci Bogu w Jerozolimie. Przez jakieś 250 lat po rozpadzie państwa na dwa królestwa w miejsce kapłanów z plemienia Lewiego funkcję tę powierzano w królestwie Izraela przedstawicielom innych plemion. Za czasów Jezusa Samarytanie oddawali Bogu cześć na górze Garizim – znanej obecnie jako Dżabal at-Tur. Około czwartego wieku przed naszą erą na górze Garizim Samarytanie wznieśli świątynię, która miała konkurować ze świątynią jerozolimską. Około roku 128 przed naszą erą została zniszczona. Samarytanie mieli własną i liczną klasę kapłanów, których urząd był przekazywany w ojca na syna i którzy stanowili hermetyczne społeczności zlokalizowane wokół miejsca kultu.

To tylko nieliczne, możliwe wyjasnienia dla wyników badań opisanych w artykule. Można jeszcze postawić wiele innych alternatywnych teorii. Poza tym nie znając kopalnego DNA nie ma jakiegokolwiek odniesienia dla zastosowania metod statystycznych. Nie można w żaden sposób kalibrować zegara molekularnego, co uniemożliwia określenie czasu powstania danej haplogrupy i miejsca rozejścia się danej populacji. Na przykład stało się to możliwe w przypadku neandertalczyków i przodków ludzi współczesnych – chociaż i w tym przypadku pozostało jeszcze wiele do zbadania:

neanderthals_786

Podsumowując: wnioski wynikające z tych badań są naciagane, a nadawana im wymowa jest powodowana ideologicznie a nie na podstawie JEDNOZNACZNYCH dowodów naukowych (biologicznych). Ludzie którzy posługują się nimi w dowodzeniu że udało się ustalenie współczesnej klasy kapłanów-Lewitow, których przodkowie usługiwali w Światyni Izraelskiej popełniają błąd logiczny Fallacy of exclusion, ponieważ pomijają FAKTY które podkopują ich argumentację! Innymi słowy tego typu zestawienia między bajki można włożyć: https://www.familytreedna.com/public/Ashkenazi-Levite?iframe=yresults

Dziś prawdziwych żydów już nie ma!

Współczesny człowiek nie potrafi udowodnić, że jest Żydem. Przed 70 rokiem naszej ery każdy Izraelita potrafił udowodnić swoje pochodzenie w lini prostej aż do Adama. Na przykład Jezus miał bardzo mocne papiery potwierdzające pochodzenie jego matki Marii oraz przybranego ojca Józefa z królewskiej dynastii Dawida i z pokolenia Judy, co spełniało proroctwa spisane setki lat przed jego narodzinami. Nawet jego przeciwnicy nigdy nie kwestionowali tej prawdy, a zwolennicy nazywali go „synem Dawida”. W roku 70, co z resztą przepowiedział sam Jezus, Rzymianie zrównanli z ziemią Jerozolimę, pozabijali część jej mieszkańców i uprowadzili do niewoli setki tysięcy Żydów. Wraz z Jerozolimą zniszczeniu uległy wszystkie rodowody – dowody żydowskiego pochodzenia poszczególnych Izraelitów.

Zrzut ekranu z 2018-11-10 17:43:25.png

Starożytny Izrael przestał istnieć. Żydzi rozproszyli się po świecie i od tąd mieszkali w diasporach. Część z nich została, a ich potomkowie w większości zasimilowali się z Arabami i po wielu latach krwawych krucjat, jakie organizowali „chrześcijanie” i ich zastepy chciwych łatwego zysku rycerzy – krzyżowców przeszli na Islam, religię bardziej podobną do judaistycznego monoteizmu niż trynitaryzmu [wiary w Trójcę Świętą ] przywleczonego przez temlariuszy. Po wielu latach i licznych mezaliansach, za pieniądze, jakie zarobili w wyniku prowadzenia różnych interesów, ludzie, w żyłach których mogło płynąc tyle żydowskiej krwi, co i w naszych, nakłonili anglo-amerykański twór polityczny oraz przekupiony przez nich ONZ i z ich błogosławieństwem utworzyli państwo „Izrael”, przemocą zabierając ziemię ludziom, którzy bardziej są podobni genetycznie do prawowitych Izraelitów niż oni sami. Innymi słowy wspólczesni ludzie podajacy się za Izraelitów, to UZURPATORZY, a nie prawowici Żydzi.

Nie wolno mylić ANTYsyjonizmu z ANTYsemityzmem!

W dzisiejszych czasach każdy człowiek, który ze względu na swoje pochodzenie chciałby zostać obywatelem innego kraju musi przedstawić odpowiednie dokumenty. Wpółcześni ludzie uważający siebie za Żydów nie posiadają żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do tego, żeby zostać obywatelami Izraela. Jednak napływają tam masowo i dostają obywatelstwo ze względu na rzekome pochodzenie i nazywani są nawet „zaginionymi dziećmi Abrahama”!

Ludzie którzy mieszkają tam od pokoleń uznawani są za intruzów, choć to im należy się ta ziemia choćby ze względu na prawo dotyczące zasiedzenia. Nie istnieją żadne dokumenty pisane ani badania genetyczne, które pozwoliłyby wpółczesnym Żydom rościć sobie prawo do tego, żeby czuć się prawowitymi obywatelami Izraela. Innymi słowy: ludzie ci są zwykłymi uzurpatorami i okupantami! Zdaje sobie z tego sprawę nawet wielu ortodoksyjnych Żydów mieszkających w Izaelu i w diasporach:

Z tego też względu nie wolno mylić ANTYsyjonizmu z ANTYsemityznem. Anty-syjoniści są przeciwko rasizmowi i przemocy, natomiast anty-semici to rasiści, którzy twierdzą że naród żydowski jest gorszy tylko dlatego, że jest żydowski.

Zrzut ekranu z 2018-11-10 15:14:49

ŹRÓDŁO:

„Multiple Origins of Ashkenazi Levites: Y Chromosome Evidence for Both Near Eastern and European Ancestries.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1180600/

Zrzut ekranu z 2018-11-10 17:57:52Zobacz też:

Tutaj jest artykuł z 2013 roku (ja streściłem tekst z 2003 roku) w „The Journal of Biology and Evolution” dra Elhaika na temat chazarskiego pochodzenia Żydów:

https://academic.oup.com/gbe/article/5/1/61/728117

Na dodatek dr Elhaik jest Żydem, więc ciężko go oskarżyć o antysemityzm. Na podstawie zakrojonych na szerszą skalę badań genetycznych kwestionuje on wczesniejsze wnioski genealogów genetycznych!

„The question of Jewish ancestry has been the subject of controversy for over two centuries and has yet to be resolved. The “Rhineland hypothesis” depicts Eastern European Jews as a “population isolate” that emerged from a small group of German Jews who migrated eastward and expanded rapidly. Alternatively, the “Khazarian hypothesis” suggests that Eastern European Jews descended from the Khazars, an amalgam of Turkic clans that settled the Caucasus in the early centuries CE and converted to Judaism in the 8th century. Mesopotamian and Greco–Roman Jews continuously reinforced the Judaized empire until the 13th century. Following the collapse of their empire, the Judeo–Khazars fled to Eastern Europe. The rise of European Jewry is therefore explained by the contribution of the Judeo–Khazars. Thus far, however, the Khazars’ contribution has been estimated only empirically, as the absence of genome-wide data from Caucasus populations precluded testing the Khazarian hypothesis.

Recent sequencing of modern Caucasus populations prompted us to revisit the Khazarian hypothesis and compare it with the Rhineland hypothesis. We applied a wide range of population genetic analyses to compare these two hypotheses. Our findings support the Khazarian hypothesis and portray the European Jewish genome as a mosaic of Near Eastern-Caucasus, European, and Semitic ancestries, thereby consolidating previous contradictory reports of Jewish ancestry. We further describe a major difference among Caucasus populations explained by the early presence of Judeans in the Southern and Central Caucasus. Our results have important implications for the demographic forces that shaped the genetic diversity in the Caucasus and for medical studies.”

https://www.wykop.pl/link/4628871/trzy-firmy-trzy-probki-genetyczne-od-jednej-osoby-trzy-rozne-wyniki/

Trzy firmy. Trzy próbki genetyczne od jednej osoby. Trzy różne wyniki!

Trzy firmy badały geny Żydówki i wszystkie miały odmienne wyniki! Ile warte są w takim razie takie testy? Na ile wiarygodne sa genealogie budowane na podstawie takich badań? Wyrzuciłeś już kase w błoto?

‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’

https://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/chod%C5%BAmy-dzi%C4%99ki-wierze/

Armia rzymska przerywa oblężenie Jerozolimy. Dwie chrześcijańskie rodziny stają wobec trudnych wyborów. Czy zdecydują się zostawić swoje dotychczasowe życie, żeby zastosować się do polecenia Jezusa? Okaże się to kwestią życia i śmierci. Wydarzenia pokazane w tym filmie są oparte na Biblii i doniesieniach historycznych. Sceny walki nie mają na celu gloryfikowania przemocy, lecz przedstawienie rzeczywistości, z którą musieli się zmierzyć chrześcijanie w I wieku.

Niektóre definicje błędów logicznych popełnianych w dyskusjach.

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/niektc3b3re-definicje-bc582c499dc3b3w-logicznych-najczc499c59bciej-popec582nianych-w-dyskusjach.pdf

comment_gWdhC3SotclZo724fS6jopV5qq5MvvEa

0646c09752e77570bd5a12f55c219696

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: