Prof. Kazimierz Jodkowski: W nauce nie ma demokracji ‚Samochód w każdym kolorze, pod warunkiem że będzie to kolor czarny!’

Kazimierz Jodkowski, profesor filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim, dowodzi, że na gruncie nauk przyrodniczych, zwłaszcza teoretycznych to sformułowana przez Karola Darwina zasada naturalizmu metodologicznego narzuca sposób myślenia, a nie obiektywna ocena obserwacji naukowych.

Innymi słowy zanim przystąpią do interpretacji jakiegoś zjawiska biologicznego, rozważenia jego genezy itd.. uczeni/ darwiniści przyjmują z góry powzięte założenia, które zabraniają odwoływania się do innych wniosków, jak tylko tych które wynikają z (neo)darwinizmu! Przecież to jest argumentacja na zasadzie błędnego koła 🙂 Petitio principii : Ten błąd logiczny wtedy, gdy próbujemy uzasadnić coś jedynie za pomocą tego, co ma dopiero zostać uzasadnione.

W wyniku stosowania takich (pseudo)naukowych procedur powstają absurdalne hipotezy/ zapchajdziury, które później publikowane są w literaturze naukowej, podręcznikach szkolnych oraz w książkach popularnonaukowych: Canceling hypotheses – Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś dla uzasadnienia jakiejś hipotezy tworzy tylko inną hipotezę, zamiast podać jakieś przesłanki dla pierwszej hipotezy.

zrzut-ekranu-z-2015-02-19-211825

Reductive fallacy: Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś sprowadza jakieś wyjaśnienie do określonego aspektu rzeczywistości, redukując w ten sposób pole wyjaśnień do z góry ustalonego obszaru. Podobne założenia przyjmuje się podczas stosowania tzw. Brzytwy Ockhama:

zrzut-ekranu-z-2014-12-24-043821

W ten sposób wszystkie fakty przeczące hipotezom (neo)darwinowskim są automatycznie negowane i narzuca im się intepretacje – zamiast podążać za faktami narzuca się interpretację empirii! Na gruncie prawdziwej metodologii naukowej taki sposób wnioskowania jest niedopuszczalny. Każdna teoria naukowa powinna być testowana przez alternatywne teorie, natomiast naukowa kytyka darwinizmu jest tłumiona w imię wyimaginowanej metodologii naukowej, która opiera się na z góry powziętych i niepodlegających dyskusji ZAŁOŻENIACH!

Bez ZAŁOŻEŃ (HIPOtez) nie można przeprowadzić procesu dowodowego, ale ZAŁOŻENIA to nie DOWODY! Profesor Jodkowski zwrócił uwagę na ten brak demokracji w nauce i powiedział, że prawdy nie może ustalać jakaś jedna/ elitarna/ hermetyczna grupa ludzi przekonana do określonego poglądu. Przypomina to jednopartyje systemy totalitarne, jak ten w ZSRR, PRLu, w Rumuni za czasów Nicolae Ceausescu czy w Kamboży za czasów Pol Pota.

Teoria inteligentnego projektu w przyrodzie nie odwołuje się do twierdzeń religijnych. Jest to koncepcja przyrodnicza, bazująca na powszechnie obserwowanej w biologii nieredukowalnej złożoności systemów biochemicznych, a więc jest dobrą alternatywą dla darwinizmu: https://bioslawek.wordpress.com/2014/12/13/jaka-jest-istota-teorii-inteligentnego-projektu-w-przyrodzie/

Jaki status powinna mieć teoria inteligentnego projektu w przyrodzie? Czy ma rację bytu na rynku idei naukowych?

Ewolucjoniści, jak i zwolennicy projektu posługują się TYM SAMYM APARATEM POZNAWCZYM (PROGRAMEM BADAWCZYM). Na podstawie tych samych doświadczeń jedni i drodzy mogą testować swoje założenia. EKSPERYMENTY dotyczące ZAŁOŻEŃ fachowców zajmujących się testowaniem ewolucjonizmu chemicznego bardzo się przysłużyły zwolennikom inteligentnego projektu, ponieważ zamiast pokazać, jak powstało życie pokazały, że samoistnie powstać nie mogło. Próby tworzenia modeli ewolucji układów nieredukowalnie złożonych (kaskady krzepnięcia krwi, wici bakteryjnej czy syntazy ATP) też zawiodły, tym samym potwierdzając założenia zwolenników IP. INNYMI SŁOWY: każdy zwolennik inteligentnego projektu w przyrodzie może projektować TAKIE SAME doświadczenia, jak zwolennicy samodziejstwa i testować je w laboratorium, co dodatkowo dowodzi, że TIP jest TEORIĄ NAUKOWĄ.

Ktoś mógłby zarzucić profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu, że jego wnioski są powodowane ideologicznie. Że popiera kreacjonistów, że jest wrogiem nauki, ale przecież odnośnie stosowania naturalizmu metodologicznego do niemal identycznych wniosków doszli niektórzy darwiniści, w tym wybitny polski uczony – znany w kraju i za granicą: biolog i paleontolog Antoni Hoffman. W przedmowie do Książki Richarda Dawkinsa „Ślepy zegarmistrz” , którą zresztą tłumaczył i w swoich artykułach zaznaczał:
https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/19/1-czy-wyjasnienie-musi-miec-wyjasnienie-2/

comment_lmutfwkytdqbfpr3bevfgfk5zxp8pwtw

„Racjonalność [wymóg stosowania naturalizmu metodologicznego] to tylko jeden z możliwych sposobów myślenia o świecie. Równie dobrze można by preferować na przykład poznanie mistyczne. I nie ma żadnego oczywistego powodu żeby uznać, że to właśnie racjonalność jest najlepsza. Co więcej, kryteriów racjonalności nie sposób wyznaczyć obiektywnie i raz na zawsze. To, co racjonalne tu i teraz, nie musiało być racjonalne dla starożytnych Greków ani nawet dla Lyella czy Darwina i vice versa. Ponieważ jednak kryteria racjonalności dyktowane są historycznie to, co racjonalne dla mnie, jest także racjonalne dla moich współczesnych kolegów naukowców (choć są też rzecz jasna przypadki sporne). Opcja na rzecz racjonalności to wybór podyktowany WIARĄ (…)

Albowiem główną tezą Ślepego zegarmistrza jest, że neodarwinowski paradygmat ewolucji wyjaśnia całą różnorodność i wszystkie własności istot żywych, toteż nie ma powodu do wiary w ich Stwórcę. A z tą konkluzją Dawkinsa zgodzić się nie mogę. Z faktu, że koncepcja ewolucji może istnienie organizmów i gatunków wyjaśnić, wynika przecież jedynie, że dla wytłumaczenia ich istnienia nie trzeba powoływać się na działania rozumnego Stwórcy. Natomiast nie można na tej podstawie bezapelacyjnie wnioskować – jak to z upodobaniem czyni Dawkins – że ewolucja naprawdę takiego wyjaśnienia dostarcza. Akceptacja tego wniosku uzasadniona jest jedynie pod warunkiem zgody na wymóg racjonalnego rozumowania. (….) “” .

Link do strony, na której można przeczytać wiele artykułów napisanych przez profesora Jodkowskiego i członków jego grupy naukowej: http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/en/grupa-lokalna/czlonkowie/57-prof-zw-dr-hab-kazimierz-jodkowski

Zobacz też jaki jest pogląd wielu innych biologow na te kwestie. Wcale nie taki jednoznaczny, jak chcieliby nam wmówić darwiniści: https://bioslawek.wordpress.com/2012/04/02/wywiad-z-michaelem-behe-profesorem-biochemii-i-zwolennikiem-teorii-inteligetnego-projektu-w-biologii/

Niektóre definicje błędów logicznych popełnianych w dyskusjach.

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/04/niektc3b3re-definicje-bc582c499dc3b3w-logicznych-najczc499c59bciej-popec582nianych-w-dyskusjach.pdf

comment_gWdhC3SotclZo724fS6jopV5qq5MvvEa

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s