Wydział Biologii UW będzie próbował pogodzić kreacjonizm z darwinizmem!

comment_jZLOyv8anKEk8Fipd2Y87hNqjQ0nl4oS.jpg

Moim zdaniem robienie reklamy podrzędnym blogom, na których jest więcej bełkotu niż rzetelnych informacji, a ponadto stawianie tego loga obok tak zacnych herbów jest nie na miejscu. „To tylko teoria” powinien być windowany w górę za pośrednictwem osiągnięć naukowych, a nie podczepiania do szlacheckich symboli. Przypomina mi to Pana Zagłobę, który obiecał Podbipięcie, że go do herbu przyłączy, jak mu jeszcze wina nastawia❗️( ͡° ͜ʖ ͡°)

A teraz do rzeczy: religię katolicką oczywiście da się pogodzić z darwinizmem, ponieważ (pseudo)teolodzy katoliccy potrafią stosować takie zawijasy argumentacyjne, że nawet nierząd duchowy w Asyżu usprawiedliwili. Nie widzą problemu w tym, że wyznawcy latających wężów, demonów, wielkich kciuków i innych ohydnych bożków modlą się razem z papieżem – on do swoich a oni do swoich – i że palą kadzidła na koscielnym ołtarzu❗️

Innymi słowy zadaniem tych pseudoteologów jest przerabianie herezji na „prawdy objawione”. Inaczej jest z Biblią. Treści Księgi Rodzaju nie da się pożenić z darwinizmem. Wielu usiłowało to zrobić, ale wyszedł im tylko wyglup i obciach. Wybitnym biskupem, który chciał dokonać tego małżeństwa „barmanki z kuflem” był nieżyjący już kapelan Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN Józef Życiński – Nie można inteligentnie projektować systemów biologicznych za pośrednictwem losowych czynników sprawczych. To jest twierdzenie człowieka chorego na umyśle:

O przypadkowości mutacji:

delfiny7

Z założenia Przyczyną każdej adaptacji ewolucyjnej muszą być określone korzyści, które dają mutantowi przewagę selekcyjną. Ale zanim to nastąpi muszą się pojawić odpowiednie mutacje i odpowiedni czynnik selekcyjny. Np. „ewolucyjny, lądowy przodek delfina” miał się zmienić w ssaka podobnego kształtem do ryby, ponieważ jego czworonożni przodkowie 50 000 000 lat temu rzekomo zajęli zwolnioną przez wodne gady niszę ekologiczną. Konkretnie oceany.

Opływowy kształt delfinów, ich odpowiednio zbudowany szkielet oraz warstwa tłuszczu o specyficznych właściwościach. Odpowiednio zmodyfikowane oczy, spłaszczona płetwa ogonowa, płetwy boczne i przesunięcie otworu oddechowego ku czubkowi głowy (nozdrze) daje delfinom duże korzyści, jako organizmom wodnym. W tym przypadku ewolucję teoretycznie napędzały mutacje odcedzane przez czynnik selekcyjny, jakim jest wodne środowisko.

U „ewolucyjnego przodka delfina” prawdopodobieństwo pojawienia się mutacji , które mogłyby go przekształcić w hipopotama, krowę, lub jelenia było takie samo, jak te, które stopniowo przekształcały go w delfina. To woda była tym czynnikiem selekcyjnym, który miał wyławiać mutacje na zdelfinowacenie pierwotnego czworonożnego, „praparzystokopytnego przodka delfina”. A więc teoretycznie możliwości ewolucyjne przodka delfina były ograniczone. Nie mógłby on stać się np. z powrotem rybą, czy ptakiem (choć tutaj bym się zastanawiał, ponieważ ewolucjoniści sprawiają wrażenie, jakby uważali, że dla ewolucji nie ma rzeczy niemożliwych).

O przypadkowości selekcji naturalnej:

Według założeń neodarwinistów ewolucja opiera się na przypadkowych mutacjach i nieprzypadkowej selekcji naturalnej. Faktem jest, że silna wichura, która może stanowić czynnik selekcyjny w ewolucji, najpierw porwie lżejsze organizmy i ciśnie je do morza, a cięższe oszczędzi, co przyczyni się do ich przewagi selekcyjnej. W tym przypadku nieprzypadkowe jest to, że wichura porwie akurat lżejsze osobniki, a cięższe oszczędzi, ponieważ jest to powszechnie znana reguła, że wiatr prędzej porwie lżejsze niż cięższe organizmy. Jednak silną wichurę wywołują przypadkowe fluktuacje atmosferyczne i prawdopodobieństwo, że wiatr będzie wiał z różną częstotliwością jest takie samo. A więc twierdzenie, że selekcja naturalna jest nieprzypadkowa, to nadużycie obliczone na to, żeby przekonać przeciętnego zjadacza chleba, że w ewolucji działa jakiś czynnik nieprzypadkowy.

a75c2f9149d1a4403e4072c1dd26.jpeg

W tym przypadku nie można mieć wszystkiego, więc albo kreacjoniści mają rację albo darwiniści 🙂 Wielu innych próbowało dokonać syntezy kreacjonizmu z darwinizmem i nikomu się nie udało – więc nic z tego nie wyjdzie zapowiadanym prelegentom, o czym można poczytać Tutaj:

Dziwne poglądy księdza Stanisława Pietrzaka – Na bezdrożach „kreacjonizmu neodarwinowskiego”

https://bioslawek.wordpress.com/2017/10/22/dziwne-poglady-ksiedza-stanislawa-pietrzaka-na-bezdrozach-kreacjonizmu-neodarwinowskiego/

comment_CgfRRmkoAhsqxj0K8o9mx8zOhNwY1oKV

Kościół Katolicki a hipoteza Darwina. Na bezdrożach ewolucjonizmu teistycznego („kreacjonizmu neodarwinowskiego”)

https://bioslawek.wordpress.com/2013/08/24/kosciol-katolicki-a-hipoteza-darwina-na-bezdrozach-ewolucjonizmu-teistycznego-kreacjonizmu-neodarwinowskiego/

ewolucjonizm-teistyczny

Natomiast argumentacja na rzecz teorii inteligentnego projektu w biologii wyglada tak:

Zwolennicy ewolucjonizmu chemicznego i biologicznego, jak i zwolennicy teorii inteligentnego projektu projektu posługują się TYM SAMYM APARATEM POZNAWCZYM (PROGRAMEM BADAWCZYM). Na podstawie tych samych doświadczeń jedni i drodzy mogą testować swoje założenia. EKSPERYMENTY dotyczące ZAŁOŻEŃ fachowców zajmujących się testowaniem ewolucjonizmu chemicznego bardzo się przysłużyły zwolennikom inteligentnego projektu, ponieważ zamiast pokazać, jak powstało życie pokazały, że samoistnie powstać nie mogło. Próby tworzenia modeli ewolucji układów nieredukowalnie złożonych (kaskady krzepnięcia krwi, wici bakteryjnej czy syntazy ATP) też zawiodły, tym samym potwierdzając założenia zwolenników IP. INNYMI SŁOWY: każdy zwolennik inteligentnego projektu w przyrodzie może projektować TAKIE SAME doświadczenia, jak zwolennicy samodziejstwa i testować je w laboratorium, co dodatkowo dowodzi, że TIP jest TEORIĄ NAUKOWĄ.

Na bezdrożach ewolucjonizmu chemicznego:

29572460_1697048903723125_5651371441289923408_n
https://www.wykop.pl/wpis/38462857/co-nauka-mowi-nam-o-pochodzeniu-zycia-co-obulikowa/

Na bezdrożach ewolucjonizmu biologicznego:

zrzut-ekranu-z-2014-12-19-045102.png

https://www.wykop.pl/wpis/37969437/uderz-w-stol-a-nozyce-sie-odezwa-bol-porazki-dal-o/

Podsumowanie:

zrzut-ekranu-z-2014-11-04-0017031

Więcej podobnych cytatów:

https://bioslawek.wordpress.com/2012/04/02/wywiad-z-michaelem-behe-profesorem-biochemii-i-zwolennikiem-teorii-inteligetnego-projektu-w-biologii/

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.jpg

Zobacz też:

1. Czy WYJAŚNIENIE musi mieć WYJAŚNIENIE?

2. Czy pytanie: „kto zaprojektowal Projektanta przyrody” ma sens na gruncie nauki?

3. Czym jest DOWÓD, a czym WYJAŚNIENIE ?/ Co to jest prawdziwie racjonalny sposób myślenia?

https://bioslawek.wordpress.com/2018/05/19/1-czy-wyjasnienie-musi-miec-wyjasnienie-2/

zrzut-ekranu-z-2014-12-24-035317

Jaka jest istota teorii inteligentnego projektu w przyrodzie?

https://bioslawek.wordpress.com/2014/12/13/jaka-jest-istota-teorii-inteligentnego-projektu-w-przyrodzie/

Teoria inteligentnego projektu w przyrodzie zajmuje się badaniem PROJEKTU, a nie ustalaniem tożsamości PROJEKTANTA. Oczywiście inteligentny projekt wymaga istnienia inteligentnego projektanta -to jest jak najbardziej logiczny wniosek- ale TIP koncentruje się na badaniu owoców jego pracy, a nie na ustalaniu jego tożsamości, motywacji czy sposobów planowania lub powoływania projektów do istnienia i na tej podstawie wnioskuje pośrednio o jego istnieniu.

Naukowcy mogą badać jedynie materialne obiekty przyrodnicze i przy zastosowaniu precyzyjnie określonych procedur naukowych rozpoznawać w nich inteligentne projekty. Uczeni nie posiadają narzędzi pozwalających im na bezpośrednie użycie Boga w eksperymencie.

Przewaga teorii inteligentnego projektu nad pewnymi formami kreacjonizmu jest taka, że zwolennik TIP nie ogranicza się do religijnych twierdzeń typu: ‚ten obiekt przyrodniczy został zaprojektowany przez inteligentny czynnik, bo tak (na przykład) jest napisane Księdze Rodzaju’, tylko popiera takie twierdzenia konkretnymi dowodami empirycznymi.

Takie rozumowanie jest poniekąd zgodne z treścią zawartą w Biblii:

11811441_888740794553944_743730206220910342_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzewo ewolucyjne ścięte!

https://bioslawek.wordpress.com/2012/01/14/drzewo-ewolucyjne-sciete/

Po porażce hipotezy samolubnego genu – NAPISAŁEM o tym tutaj: https://bioslawek.files.wordpress.com/2018/10/o-tym-jak-profesor-biologii-pawec582-golik-rc3b3wnoczec59bnie-podwac5bcac582-i-bronic582-hipotezy-samolubnego-genu-cda1c2b0-cd9cca96-cda1c2b01.pdf biolodzy ewolucyjni znowu się uruchomili – i to z jakim rozmachem! Choć schemat tego uruchomienia jest taki sam, jak zawsze. Mają ambicję wyjaśnianie genezy, kiedy jeszcze nie poznali dobrze funkcji. Poczytajcie proszę drodzy i sami się o tym przekonajcie. Najpierw cytat, następnie mój komentarz:
„Różne typy komórek są podstawowymi jednostkami, z których składa się organizm wielokomórkowy. Zróżnicowały się one podczas ewolucji zwierząt. Postępująca rewolucja w dziedzinie technologii pomagających na badanie komórek; rozwój genomiki, transkryptomiki oraz nowe spojrzenie na mechanizmy molekularne determinujące to, w jaki typ komórki przekształci się komórka macierzysta pozwalają nam teraz na rozumienie tych procesów z niespotykaną dotąd szczegółowością. EMBO | Sympozjum EMBL zgromadzi naukowców z dziedzin, jakie wymieniono. Wspólnie omówimy podstawowe kwestie, takie jak pochodzenie typów komórek w ewolucji wielokomórkowców, drogi ich dywersyfikacji podczas powstawania różnych linii filogenetycznych oraz zastanawimy się nad możliwym przebiegiem ewolucji molekularnej sieci genetycznych, regulacyjnych procesy różnicowania się komórek podczas ontogenezy.”
Tak się składa, że biologia ewolucyjna/ teoretyczna to podstawowa dziedzina, która mnie interesuje. W sferze tych zainteresowań od lat leży problem dotyczący tego, jak wyjaśnić ewolucję wielokomórkowców od jednokomórkowca. W tym celu chcąc nie chcąc należało śledzić właśnie rozwój takich dziedzin, jak genomika. Tutaj zatrzymam i napiszę jakie postępy zrobiła biologia ewolucyjna w tej dziedzinie.
Największym projektem jak do tej pory, który został z powodzeniem zrealizowany było przeprowadzenie sekwencji 48 kompletnych genomów przedstawicieli podstawowych grup ptaków. Przy zaangażowaniu masy fachowców oraz najsilniejszych komputerów na całym świecie, szukano powiązań filogenetycznych między nimi. Jaki jest efekt? Po pierwsze rozpadło się drzewo rodowe ptaków zbudowane na podstawie podobieństw anatomicznych. Po drugie idąc śladem odnośników z tego streszczenia traficie na różne artykuły dotyczące wyników tych badań: https://phys.org/news/2014-12-lsu-modern-genomic-analysis-historic.html
podobny-gen-i-niehomologiczne-koc584czyny1111111111111111111121
rys2aPo latach się okazuje, że jednak jest inaczej i teraz już dla nich jest jak najbardziej prawdopodobne, żeby przypadkowo pojawiło się tysiące identycznych mutacji, które pozwoliły wyewoluować tym genom. Gdybym miał takie szczęście w totolotka, jak ewolucja, to od rana grałbym w tą grę losową! Nie wiem jak policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia: jak wygranie miliona w totka, każdego dnia milion razy z rzędu? 🙂
Prawda jest taka, że te nowe dane nie pokazują nam, jak przebiegała ewolucja ptaków, tylko to, że nawet tak podobne gatunki jak należące do rzędu wróblowatych miały odrębne pochodzenie. A całe to bajanie o ewolucji polega na narzucaniu interpretacji empirii. To ma być podążanie za faktami naukowymi? Mało kto spoza grona specjalistów lub tak wścipskich i dociekliwych ludzi jak ja, wie że po wprowadzeniu filogenetyki molekularnej opartej na genomice, uczeni doszli do wniosku, że stopniowo zastąpi ona drzewa filogenetyczne zbudowane na podstawie porównywania krótszych sekwencji, jak pojedyncze geny, czy nawet dłuższe, jak rożne sekwencje niekodujące. Nagle okazały się mało wiarygodne i oczywiście napisano o tym w tych artykułach.
Niedługo ma być wprowdzony projekt, który ma na celu przeprowadzenie sekwencji i porównanie genomów wszystkich kręgowców. Nie mogę się doczekać na wyniki! Zacytuję fragment, który pozwoli mieć jakie takie pojęcie o tym, jaką rewolucję w systematyce ptaków zrobiły te badania. Pod cytatem link do obrazka, na którym naszkicowano nowe „drzewo filogenetyczne” ptaków:
„(Swiat Nauki 2008,NR;8,STR;20) Według badań genetycznych wyprowadzono wniosek, iż najbliższymi krewnymi wróblowatych są papugi,te mają najbliżej do sokołów. Jak sugeruje artykuł rozpada się rząd szponiastych, ponieważ jastrzębie orły i sępy, sowy i czepigi są krewnymi dudków, żołn, zimorodków, dzięciołów, miodowodów i dzioborożców. Lelkom bliskie są rzekomo jeżyki i kolibry. Flamingi nie będą zaliczane razem z bocianami, czaplami i ibisami do brodzących i stworzą osobną grupę z perkozami, które „rozwiedziono” właśnie z nurami.
Od dawna wiadomo, że za rożnicowanie się komórek podczas rozwoju płodowego duża rolę odgrywają czynniki epigenetyczne. Nasze zrozumienie tych procesów dopiero raczkuje, choć wiadomo coraz więcej i będzie wiadomo jeszcze więcej. Ale czy wiedza ta jest wystarczajaca, żeby już finansować poważny i kosztowny projekt polegający na probach wyjaśniania ewolucyjnego pochodzenia tych mechanizmów? Darwiniści nie poznali FUNKCJI a już pracują nad wyjaśnieniem POCHODZENIA! Przypomina to wykupywanie złotodajnych działek na marsie, bo wysłany tam łaziś znalazł gram złota w jednej skale 🙂

 

 

 

Jedna z największych mistyfikacji w nauce

https://bioslawek.wordpress.com/2013/09/21/jedna-z-najwiekszych-mistyfikacji-w-nauce/

„Któż z nas nie czytał w literaturze podręcznikowej lub nie słyszał w internetowych dyskusjach o tym jak istotną dziedziną badań dla neodarwinizmu jest embriologia. Rzekome podobieństwo pomiędzy embrionami poszczególnych gromad kręgowców miało świadczyć o ich wspólnym ewolucyjnym pochodzeniu. Zgadzam się że takie podobieństwo mogłoby być argumentem za wspólnym pokrewieństwem.
Ręka do góry kto nie słyszał że embrion ludzki w pewnym stadium posiada bruzdę podobną do “skrzeli”, czy ogona.

[….]

Dwóch uczonych sceptycznych wobec neodarwinizmu , P. Nelson i J. Wells , wskazuje że taki obraz jest najzwyklejszym uproszczeniem. Embriony nie są wcale podobne we wczesnych stadiach. Początkowy rozwój embrionalny można podzielić na trzy etapy:

1. Podział jaja na komórki. Każda grupa kręgowców ma własny wzorzec podziału, znacznie różniący się od innych. Na etapie dzielenia się ustala się podstawowy kierunek ciała (od przodu do tyłu).

2. Faza gastruli – podczas której konstruuje się podstawowy plan budowy ciała. W czasie gastrulacji komórki zaczynają różnicować się w odpowiedniego rodzaju tkanki. Odbywa się to na różne sposoby u różnych gatunków zwierząt.

3. Etap farynguli – w przeciwieństwie do dwóch pierwszych etapów faza farynguli cechuje się podobieństwem embrionów ryb, gadów, ssaków, ptaków , wszystkie one wyglądają jak malutkie rybki. Nie da się nie zauważyć że dojście do tego etapu odbywa się poprzez rozmaite, odmienne ścieżki.
Wszystkie embriony mają maleńkie bruzdy w okolicy gardła, przypominające skrzela. Jednak tylko u ryb zamieniają się one w prawdziwe skrzela , natomiast u pozostałych grup kręgowców tworzą się z nich gruczoł tarczowe oraz ucho wewnętrzne.[….]”

Fake!

231_embriony_roznych_zwierzat

Rzeczywistość biologiczna!

233_prawdziwe_rysunki_embrionow

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

O tym jak profesor biologii Paweł Golik równocześnie podważał i bronił hipotezy samolubnego genu! – Na dzień dzisiejszy na rynku idei naukowych nie ma żadnej spójnej teorii opisującej ewolucję chemiczną wiodąca do powstania pierwszej żywej komórki (abiogenezy) ani teorii ewolucji biologicznej – według przewidywań profesora Pawła Golika taka zostanie sformułowana dopiero za jakieś 10, 20, 30, lub 40 lat 🙂

 

 

Komentarz do wypowiedzi profesora Pawła Golika jest TUTAJ:

https://bioslawek.files.wordpress.com/2018/10/o-tym-jak-profesor-biologii-pawec582-golik-rc3b3wnoczec59bnie-podwac5bcac582-i-bronic582-hipotezy-samolubnego-genu-cda1c2b0-cd9cca96-cda1c2b01.pdf

zrzut-ekranu-z-2018-10-22-192334.png

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s