Author Archives: BioSławek

Mimetyzm: mimikra i homochromia.

TUTAJ jest cały artykuł: https://bioslawek.wordpress.com/2017/05/30/mimetyzm-mimikra-i-homochromia/

OsmiornicaHomochromia.gif

Czytaj dalej

Reklamy

Epitafium – Intepretacja utworu

Czytaj dalej

Korzyści ewolucyjne czy skutki upadku moralnego?

Ten wykład to przykład braku wyobraźni  autorki, w wyniku czego zamiast szerzyć rzetelną naukę daje przyzwolenie na usprawiedliwianie zła! To jest próbka tzw. psychologii ewolucyjnej. „Psycholodzy ewolucyjni” usiłują na kanwie darwinizmu uzasadnić istnienie wierności, jak i niewierności małżeńskiej. Autorka wykładu skoncentrowała się na rozpustnikach i twierdzi, że z punktu widzenia darwinizmu takie niemoralne zachowania nie są czymś złym, bo patrząc oczami Darwinai lepszy/ bardziej skuteczny jest ten, kto pozostawi po sobie więcej potomstwa i sposób jego płodzenia jest bez znaczenia. Z punktu widzenia ewolucji porwania, branie w jasyr, gwałty cudzołóstwa, to pozytywne/ korzystne zjawiska. Czytaj dalej

Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna złożoność instynktów i o innych kompleksach nieredukowalnie złożonych. Ponadto: o doborach jednorzowym i kumulatywnym w ewolucji. Jaki status ma i czym jest teoria inteligentnego projektu w przyrodzie?

Zrzut ekranu z 2017-12-09 14:01:30

TUTAJ jest cały artykuł:Mit hipotezy doboru krewniaczego – Dobór krewniaczy, a nieredukowalna złożoność instynktów – i o innych kompleksach nieredukowalnie złożonych. Ponadto: o doborach jednorzowym

 

Czytaj dalej

Która funkcja była pierwsza? Dylemat przeciwników koncepcji nieredukowalnej złożoności w biologii. Jerry Coyne kontra Michael Behe.

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_DiHs2GG7gzsPTFi4PfyAyWa65cqFCd0o.jpg

https://bioslawek.wordpress.com/2012/01/14/dogmatyczny-darwinizm/

„[….]Wielu ewolucyjnych biologów bez chwili wahania sprzeciwiło się tej tezie.

Książka „Darwin’s Black Box” została szeroko zrecenzowana. W szczególności wielu znanych biologów ewolucyjnych, wszyscy zdeklarowani darwiniści, miało okazję aby ją ostro skrytykować. Być może najlepsza była dwustronicowa recenzja w „Nature”, najbardziej znanym czasopiśmie naukowym na świecie. Autorem był Jerry Coyne, profesor biologii ewolucyjnej na uniwersytecie w Chicago, i – jak się okazało – redaktor odpowiedzialny za recenzje książek w czasopiśmie „Evolution”, który namówił Goulda i Dawkinsa do zamieszczenia w swoim czasopiśmie recenzji swoich książek. Czytaj dalej

Czy istnieje dobór kumulatywny w ewolucji biologicznej? – Na bezdrożach hipotezy selekcyjnego wymiatania.

 

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_0Hib21EPiADGfowRqcF7H38wtXyrizYi.jpg

Neodarwiniści twierdzą, że drobne zmiany mikroewolucyjne prowadzą do większych zmian makroewolucyjnych. Jest to spekulacja oparta na wyobraźni, ponieważ: Czytaj dalej

Paleostatystyki mówią wyraźnie – Form przejściowych w zapisie kopalnym powinno być zatrzęsienie!

 

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_JxwgkeBGUqCBUP4gR3EEuXI1Y9IbA4FW.jpgSzok, a to są dane sprzed 20 lat!! Obecnie zbiór znanych naukowcom skamielin powiększył się o kilka rzędów wielkości i dalej ani śladu dowodu na stopniową ewolucję. Raz jeszcze powtórzę: wygląda na to, że dowody na ewolucję zostały ukryte w lukach naszej wiedzy ( ͡° ͜ʖ ͡°) Darwiniści przyparci do muru pytaniami o formy przejściowe odwołują się do rzekomej niekompletności zapisu kopalnego – serwują nam starą bajeczkę o tym, jak to ciężko o warunki do fosylizacji. Czytaj dalej